Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

  Publicat: 01 Jul 2019       4861 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 535 din 28.06.2019

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

b) autoturismul a fost casat;
c) autoturismul a fost instrainat;
d) autoturismul inlocuitor are o vechime mai mica decat cea a autoturismului inlocuit.
(10) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o noua copie conforma a autorizatiei de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind vechimea autoturismului, stabilite la alin. (5).

Articolul 14
Orice modificare a datelor inscrise pe autorizatia pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ atrage si modificarea corespunzatoare a datelor respective inscrise pe copiile conforme ale autorizatiei pentru transportul alternativ detinute de acesta in momentul modificarii.

Articolul 15
(1) Retragerea autorizatiei de transport alternativ se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de operator de transport alternativ autorizat, precum si retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizatiei respective.
(2) Autorizatia de transport alternativ poate fi retrasa in urmatoarele situatii:
a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;
b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false in derularea transportului alternativ;
c) operatorul de transport alternativ autorizat si-a incetat activitatea ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive;
d) la cerere .

Articolul 16
(1) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda sau se retrage de catre autoritatea de autorizare emitenta.
(2) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se suspenda, pe o durata de 1-3 luni, in urmatoarele cazuri:
a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;
c) nu detine asigurare pentru persoane si bunurile acestora;
d) cand autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizeaza insemne sau dotari specifice ale autovehiculelor taxi;
e) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 12 alin. (4);
f) in situatia achitarii contravalorii transportului alternativ in numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis si inmanat bon fiscal pasagerului.
(3) Copia conforma a autorizatiei de transport alternativ se retrage in urmatoarele cazuri:
a) a fost obtinuta pe baza unor documente false;
b) daca a fost suspendata de doua ori in 12 luni consecutive;
c) copia conforma si/sau ecusonul pentru transport alternativ, dupa caz, au fost incredintate sau utilizate pentru un alt autoturism decat cel pentru care au fost atribuite;
d) daca autoturismul executa activitate de transport pe perioada in care copia conforma este suspendata;
e) in cazul in care conducatorul auto nu detine certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;
f) in cazul in care transmite copia conforma a autorizatiei de transport alternativ catre alt operator de transport alternativ sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in vederea efectuarii transportului alternativ;
g) nu detine asigurare de raspundere civila auto;
h) la cerere;
i) daca autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de catre detinatorul legal al autorizatiei de transport alternativ, in cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.
(4) Decizia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de retragere a autorizatiei de transport alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestata la instantele judecatoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre operatorul de transport alternativ, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
(5) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizatia de transport alternativ, acesta poate solicita o noua autorizare dupa o perioada de 6 luni.
(6) In cazul in care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conforma a autorizatiei de transport alternativ, conform alin. (3) lit. a) -d), lit. e) si g), acesta poate solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv dupa o perioada de 6 luni.

CAPITOLUL IV
Efectuarea transportului alternativ

Articolul 17
Transportul alternativ poate fi accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Articolul 18
(1) In scopul probarii drepturilor si obligatiilor fiecareia dintre parti, operatorul de transport alternativ si operatorul platformei digitale incheie un contract de afiliere ce va contine termenii si conditiile colaborarii lor.
(2) Contractul de afiliere dintre operatorul de transport alternativ si operatorul platformei digitale se incheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de catre operatorul de transport alternativ a acceptarii termenilor si conditiilor contractuale afisate pe platforma digitala.
(3) Continutul termenilor si conditiilor din contract, precum si dovada acceptarii acestora de catre operatorul de transport alternativ sunt tiparite de catre acesta prin intermediul platformei digitale in scopul probarii in fata agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a relatiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale, in vederea eliberarii ecusoanelor pentru transport alternativ.

Articolul 19
Autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto;
b) au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 luni;
c) la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei;
d) detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ.

Articolul 20

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Transport alternativ    Uber    OUG 49/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Noul Codul Administrativ al Romaniei. Ratiune, dispozitii generale, principiile dreptului administrativ. (I)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Interdictia de circulatie pentru camioanele care transporta anumite marfuri pe autostrada de pe Valea Inn-ului in Tirol este incompatibila cu libera circulatie a marfurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fotografia portret beneficiaza de aceeasi protectie cu cea pe care dreptul de autor o confera oricarei alte opere
Sursa: EuroAvocatura.ro