Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

  Publicat: 03 Jul 2019       1928 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 544 din 03.07.2019.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(Balance of payments) Sistem de inregistrare a tuturor tranzactiilor economice ale unei tari cu restul lumii intr-o anumita perioada.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

26. elaboreaza si utilizeaza modele macroeconomice pentru fundamentarea si asigurarea coerentei prognozelor si scenariilor de dezvoltare;
27. in calitate de unitate centrala pentru proiectele strategice de investitii in parteneriat public-privat, elaboreaza sau contracteaza, in conditiile legii, efectuarea documentatiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum si a documentatiei de atribuire;
28. deruleaza, in domeniul propriu de competenta, proceduri de atribuire, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, pentru proiectele strategice de investitii realizate in parteneriat public- privat, pentru care este desemnata prin hotarare a Guvernului;
29. monitorizeaza respectarea indicatorilor si a impactului schemelor de ajutor de stat implementate in calitate de furnizor sau aflate in responsabilitatea institutiilor guvernamentale si efectueaza analize cu privire la impactul macroeconomic si social al acestora;
30. monitorizeaza, in domeniul propriu de competenta, derularea investitiilor publice si cu deosebire a proiectelor strategice de investitii in parteneriat public-privat;
31. dezvolta modele si metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale si a politicilor publice, precum modele de echilibru general si structurale;
32. dezvolta metodologii si modele specifice de evaluare a impactului ex-ante si ex-post si de programare economica;
33. efectueaza studii metodologice cu privire la domeniul sau de activitate, care sa faciliteze utilizarea datelor statistice si de prognoza in administratia publica centrala si locala;
34. analizeaza impactul politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale;
35. efectueaza analize si prognoze cu privire la evolutia pietei financiare;
36. efectueaza studii si analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte si posibilele lor efecte asupra economiei romanesti;
37. analizeaza periodic situatia economica interna, inclusiv pe baza de anchete proprii de conjunctura, in scopul evidentierii unor riscuri sau disfunctii in evolutia unor sectoare ori activitati economice;
38. realizeaza estimari asupra evolutiei economice pe termen scurt si avanseaza propuneri pentru incadrarea in prognozele anuale;
39. elaboreaza prognoze referitoare la echilibrul fortei de munca; intocmeste studii si analize privind unele activitati cu profil social si de protectie sociala;
40. efectueaza previziuni pe termen scurt, mediu si lung privind activitatea de comert exterior si balanta de plati externe;
41. evalueaza impactul fondurilor structurale si al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;
42. analizeaza si prognozeaza evolutia si efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
43. efectueaza analize si proiectii privind evolutia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultura, transport, comert, comunicatii;
44. elaboreaza analize si prognoze economice privind evolutia in profil teritorial a principalilor indicatori economico- sociali;
45. efectueaza analize privind impactul asupra cresterii economice a programelor locale de dezvoltare;
46. in domeniul propriu de competenta, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, transmite punctul de vedere al institutiei referitor la propunerile legislative, intrebarile si interpelarile adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico-sociale, la solicitarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul sau a celorlalte ministere;
47. la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul sau Ministerului Finantelor Publice, poate sustine in Parlament punctele de vedere ale Guvernului privind proiectele proprii de acte normative din domeniul economic;
48. editeaza reviste pe problematica circumscrisa si buletine informative domeniului sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din prevederile bugetare aprobate Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, in conditiile legii;
49. raspunde solicitarilor autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice si juridice private, prin efectuarea de analize, cercetari, previziuni si pe alte domenii si subsectoare, la cerere;
50. asigura sau participa la formarea profesionala a personalului din administratia publica centrala si locala pe problematica circumscrisa domeniului sau de activitate;
51. asigura, in conditiile legii, formarea profesionala a personalului din aparatul propriu;
52. elaboreaza proiectul bugetului anual al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, precum si programul de investitii al institutiei;
53. organizeaza controlul financiar preventiv si monitorizeaza executia bugetara;
54. participa la coordonarea activitatilor circumscrise procesului de adoptare a monedei euro;
55. coordoneaza, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului, activitatea unitatilor de politici publice din ministere din punct de vedere metodologic si al lucrarilor de informare si analiza;
56. la cerere, formuleaza puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, inainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;
57. in domeniul propriu de competenta, participa la coordonarea activitatii de perfectionare legislativa, in concordanta cu Programul de guvernare si strategiile aprobate de Guvern;
58. analizeaza periodic progresele efectuate in directia simplificarii reglementarilor si debirocratizarii si informeaza prim-ministrul cu privire la rezultatele analizelor si propune masuri pentru urgentarea acestora.
(2) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza indeplineste si alte atributii prevazute in legi sau alte acte normative pentru domeniul sau de activitate .

Articolul 4
(1) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Banca Nationala a Romaniei, cu institutele de cercetare si cu autoritatile administratiei publice locale.
(2) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este abilitata sa solicite datele si informatiile necesare in vederea realizarii atributiilor legale, cu pastrarea confidentialitatii acestora, in mod gratuit, de la autoritatile administratiei publice centrale si locale si alte institutii publice, de la Banca Nationala a Romaniei, operatori economici, institutii de credit si de la alte persoane juridice, in conditiile legii.
(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informatii este intens, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza poate incheia conventii de colaborare.
(4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize si evaluari de impact, precum si pentru fundamentarea prognozelor si directiilor strategice, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza poate incheia contracte de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu, in conditiile legii si cu avizul Consiliului de Programare Economica.
(5) Atribuirea in conditiile legii a contractelor de lucrari de cercetare-dezvoltare, prevazute la alin. (4), se efectueaza pe baza normelor elaborate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si aprobate prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

CAPITOLUL II
Conducerea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza

Articolul 5
(1) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza este condusa de un presedinte, a carui functie este asimilata din punctul de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
(2) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
(3) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator de credite.
(4) Presedintele numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

Articolul 6
(1) Presedintele reprezinta Comisia Nationala de Strategie si Prognoza in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate.
(2) Prin ordin al presedintelui, unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii, si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

Afişează Ordonanta nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNSP    OUG 22/2007    Organizarea si functionarea CNSP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.