Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       1872 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

Act adoptat de organele de stat,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile

39. La articolul 56, alineatele (14) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(14) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute de prezenta lege, printr-o hotarare a Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puterile de inspectie prevazute de Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile, in mod corespunzator, art. 38-40. Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, doar in baza hotararii Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta.
(15) Atributiile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si ale aparatului sau tehnic se vor regasi in Regulamentul de organizare si functionare, adoptat de Consiliul Concurentei, precum si in propriul Regulament de organizare si functionare, aprobat de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei."
40. La articolul 56, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151), cu urmatorul cuprins:
"(151) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar emite decizii si hotarari."
41. La articolul 57, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Deciziile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar prin care se aplica amenzi constituie titluri executorii, fara vreo alta formalitate, in termen de 30 de zile de la comunicare ."
42. La articolul 58, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) In cazul in care chestiunile legate de un serviciu international necesita decizii din partea Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si a altor organisme de reglementare, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar coopereaza cu acestea la pregatirea deciziilor pentru a se ajunge la solutionarea chestiunii. In acest scop, Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile art. 56."
43. La articolul 58, alineatul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar colaboreaza cu organismele de reglementare din alte state membre pentru a elabora principii si practici comune pentru luarea deciziilor pe care este abilitat sa le adopte in temeiul prezentei legi. Aceste principii si practici comune includ mecanisme de solutionare a litigiilor prevazute la alin. (41). Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie sa aplice principiile si practicile comune adoptate de Comisia Europeana in baza actelor de punere in aplicare."
44. La articolul 61 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea de catre operatorii infrastructurilor de servicii, care nu se afla sub controlul administratorului infrastructurii, precum si de catre gestionarii de infrastructura feroviara inchiriata a obligatiei de a furniza informatii despre tarifele pentru accesul la infrastructura si pentru prestarea de servicii, precum si despre conditiile tehnice de acces pentru includerea in documentul de referinta al retelei sau de a indica un site web unde aceste informatii sunt disponibile gratuit in format electronic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), coroborate cu prevederile pct. 2 si 6 din anexa nr. IV."
45. La articolul 61, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Individualizarea sanctiunilor care se aplica de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar, conform prevederilor alin. (4), se va face tinand seama de gravitatea si durata faptei, precum si de alte elemente, conform instructiunilor aprobate de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar si puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Sumele provenite din amenzile aplicate de Consiliul National de Supraveghere din Domeniul Feroviar se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii."
46. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 621
Dispozitii derogatorii
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 si 62, in cazul in care, in anul financiar anterior sanctionarii, intreprinderea nu a inregistrat cifra de afaceri sau aceasta nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii. In ipoteza in care nici in anul anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii intreprinderea nu a realizat cifra de afaceri, va fi luata in calcul ultima cifra de afaceri inregistrata de intreprindere .
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 61 si 62, precum si prin derogare de la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii nou- infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
a) amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 61;
b) amenda de la 100 lei la 5.000 lei, in cazul aplicarii prevederilor art. 62."
47. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Reglementarile Consiliului National de Supraveghere din Domeniul Feroviar constituie acte administrative si pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
48. La anexa nr. IV punctul 3, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. un capitol asupra principiilor si criteriilor pentru alocarea capacitatilor de infrastructura. Acesta stabileste caracteristicile generale ale capacitatilor de infrastructura disponibile pentru operatorii de transport feroviar si orice restrictii in legatura cu utilizarea ei, inclusiv conditiile probabile pentru mentenanta capacitatilor de infrastructura. De asemenea, specifica procedurile si termenele-limita in legatura cu procesul de alocare a capacitatilor de infrastructura. Contine criteriile speciale utilizate in timpul procesului, in special:".
49. La anexa nr. IV punctul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) planificarea proceselor de depunere a cererilor si de alocare, precum si procedurile care sunt urmate pentru solicitarea de informatii referitoare la planificare si procedurile de planificare a unor lucrari de mentenanta programate sau neprevazute;".
50. La anexa nr. V, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. domeniul de aplicare al contractului in ceea ce priveste infrastructura si infrastructurile de servicii, care se defineste luand in consideratie structura serviciilor prevazute la anexa nr. II. Acesta vizeaza toate aspectele administrarii infrastructurii, inclusiv mentenanta si reinnoirea infrastructurii aflate deja in exploatare. Daca este cazul, se poate include si constructia de noi infrastructuri;".
51. La anexa nr. V, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. structura platilor sau a fondurilor alocate serviciilor de infrastructura enumerate in anexa nr. II, mentenantei, reinnoirii si tratarii restantelor in activitatea de mentenanta si de reinnoire. Daca este cazul, se poate include si structura platilor sau a fondurilor alocate infrastructurilor noi;".
52. La anexa nr. V, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4. volumul posibilelor restante in activitatea de mentenanta si activele care urmeaza a fi eliminate din uz si care, prin urmare, determina fluxuri financiare diferite;".
53. Anexa nr. VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ANEXA Nr. VII
CALENDARUL PROCESULUI DE ALOCARE
(prevazut la art. 43)
1. Graficul de circulatie este stabilit o data la un an calendaristic.
2. Modificarea graficului de circulatie se realizeaza la miezul noptii, in a doua sambata din luna decembrie. In cazul in care se face o ajustare dupa trecerea iernii, in special pentru a se tine cont, dupa caz, de modificarile in mersul de tren al traficului regional de calatori, aceasta va avea loc la miezul noptii, in a doua sambata din luna iunie, precum si, la nevoie, in alte momente dintre aceste date . Administratorul infrastructurii poate conveni cu administratorii de infrastructura din statele vecine date diferite si, in acest caz, informeaza Comisia Europeana daca traficul international risca sa fie perturbat.
3. Termenul-limita de primire a cererilor pentru capacitatile care trebuie incluse in graficul de circulatie nu poate depasi douasprezece luni inainte de modificarea graficului de circulatie. Cererile primite dupa termenul-limita trebuie luate in considerare, de asemenea, de administratorul infrastructurii.
4. Cel tarziu cu 11 luni inaintea modificarii graficului de circulatie, administratorul infrastructurii se asigura ca trasele internationale provizorii au fost stabilite in colaborare cu alti administratori de infrastructura relevanti. Administratorul infrastructurii se asigura ca aceste trase provizorii sunt respectate pe cat posibil in timpul procedurilor ulterioare.
5. In cel mult patru luni de la termenul-limita prevazut la pct. 3, administratorul infrastructurii intocmeste si publica un proiect de grafic de circulatie.
6. Administratorul infrastructurii decide in privinta cererilor primite dupa termenul-limita prevazut la pct. 3, in conformitate cu o procedura publicata in documentul de referinta al retelei. Administratorul infrastructurii poate replanifica o trasa alocata daca acest lucru este necesar pentru a se asigura cea mai buna concordanta a tuturor cererilor de trase si daca replanificarea este aprobata de solicitantul caruia ii fusese alocata trasa. Administratorul infrastructurii actualizeaza proiectul de grafic de circulatie cel tarziu cu o luna inainte de modificarea graficului de circulatie, pentru a include toate trasele alocate dupa termenul-limita prevazut la pct. 3.
7. In cazul trenurilor care trec de la o retea la alta si care ajung la frontiera de intrare in Romania cu o intarziere estimata de maximum 10 ore si, din 14 decembrie 2019, de 18 ore, administratorul infrastructurii nu considera anulata trasa sau nu impune prezentarea unei cereri pentru o alta trasa, nici daca decide sa aloce o trasa diferita, cu exceptia cazului in care solicitantul informeaza administratorul infrastructurii ca trenul nu va trece pe reteaua feroviara din Romania. Administratorul infrastructurii comunica fara intarziere solicitantului trasa actualizata sau noua, inclusiv, in cazul in care difera, legatura dintre numarul trasei respective si numarul trasei anulate.
8. In ceea ce priveste restrictiile temporare ale capacitatii liniilor de cale ferata din motive precum lucrarile de infrastructura, inclusiv restrictionarile aferente ale vitezei, sarcina pe osie, lungimea trenului, tractiunea sau gabaritul de libera trecere (A«restrictii de capacitateA»), care au o durata mai mare de sapte zile consecutive si din cauza carora mai mult de 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport, administratorul infrastructurii publica, in masura in care sunt cunoscute, toate restrictiile de capacitate si rezultatele preliminare ale unei consultari cu solicitantii, mai intai cu cel putin 24 de luni inainte de modificarea graficului de circulatie in cauza si, a doua oara, intr-o forma actualizata, cu cel putin 12 luni inainte de modificarea graficului de circulatie in cauza.
9. Daca impactul restrictiilor de capacitate nu este limitat la o singura retea, administratorul infrastructurii, in colaborare cu administratorii de infrastructura vizati, creeaza, de asemenea, un mecanism prin care discuta respectivele restrictii de capacitate, impreuna cu solicitantii interesati, cu asociatiile de administratori de infrastructura prevazute la art. 40 alin. (1) si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza, atunci cand se publica pentru prima oara restrictiile respective, cu exceptia cazului in care administratorii de infrastructura si solicitantii convin ca un astfel de mecanism nu este necesar. Discutiile comune ajuta la conceperea graficelor, inclusiv la prevederea de rute ocolitoare.
10. Cand se publica pentru prima oara restrictiile de capacitate in conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii lanseaza o consultare cu solicitantii si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza privind restrictiile de capacitate . Atunci cand, in conformitate cu pct. 11, este obligatorie o coordonare intre prima si a doua publicare a restrictiilor de capacitate, administratorul infrastructurii se consulta a doua oara cu solicitantii si cu principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza, intre sfarsitul respectivei coordonari si a doua publicare a restrictiilor de capacitate .
11. Inainte de publicarea restrictiilor de capacitate in conformitate cu pct. 8, in cazul in care impactul restrictiilor de capacitate nu este limitat la reteaua feroviara din Romania, administratorul infrastructurii se coordoneaza cu administratorii de infrastructura vizati, inclusiv cu administratorii de infrastructura care ar putea fi afectati de redirectionarea trenurilor, in ceea ce priveste restrictiile de capacitate care ar putea implica o anulare, o redirectionare a unei trase sau o inlocuire cu alte moduri.
Coordonarea de dinaintea celei de a doua publicari se incheie:
Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.