Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european

  Publicat: 03 Jul 2019       1875 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 547 din 03.07.2019.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

a) cel tarziu cu 18 luni inainte de modificarea graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de peste 30 de zile consecutive;
b) cel tarziu cu 13 luni si 15 zile inainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 30% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de peste sapte zile consecutive;
c) cel tarziu cu 13 luni si 15 zile inainte de modificarea perioadei de valabilitate a graficului de circulatie, daca se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 50% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata timp de cel mult sapte zile consecutive.
Daca este necesar, administratorul infrastructurii invita solicitantii activi pe liniile in cauza si principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza sa se implice in coordonarea respectiva.
12. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o
durata de cel mult sapte zile consecutive care nu trebuie
publicate in conformitate cu pct. 8, in cazul carora se anuleaza, se redirectioneaza sau se inlocuieste cu alte moduri de transport peste 10% din volumul estimat al traficului zilnic pe o linie de cale ferata, care au loc in timpul urmatoarei perioade de valabilitate a graficului de circulatie si de care administratorul infrastructurii ia cunostinta cel tarziu cu 6 luni si 15 zile inainte de modificarea graficului de circulatie, administratorul infrastructurii consulta solicitantii in cauza privind restrictiile de capacitate prevazute si comunica restrictiile de capacitate actualizate cu cel putin patru luni inainte de modificarea graficului de circulatie. Administratorul infrastructurii furnizeaza detalii privind trasele oferite pentru trenurile de calatori cel tarziu cu patru luni inainte de inceperea restrictiei de capacitate, iar pentru trenurile de marfa cel tarziu cu o luna inainte, cu exceptia cazului in care administratorul infrastructurii si solicitantii vizati convin asupra unui termen mai scurt.
13. Administratorul infrastructurii poate decide sa aplice praguri mai stricte privind restrictiile de capacitate pe baza unor procentaje mai scazute de volume estimate ale traficului sau a unor durate mai scurte decat cele indicate in prezenta anexa sau poate aplica si alte criterii, pe langa cele prevazute in prezenta anexa, in urma unei consultari cu solicitantii si cu operatorii de infrastructuri de servicii . Administratorul infrastructurii publica pragurile si criteriile privind gruparea restrictiilor de capacitate in documentul de referinta al retelei in conformitate cu pct. 3 din anexa nr. IV.
14. Administratorul infrastructurii poate decide sa nu aplice perioadele prevazute la pct. 8-12 daca restrictia de capacitate este necesara pentru restabilirea operatiunilor feroviare in conditii de siguranta, in cazul in care calendarul restrictiilor se afla in afara controlului administratorului infrastructurii, daca aplicarea perioadelor respective ar fi ineficienta din punctul de vedere al costurilor sau ar dauna inutil duratei de viata sau starii activelor sau daca toti solicitantii in cauza sunt de acord . In cazurile respective si in cazul oricaror altor restrictii de capacitate care nu fac obiectul consultarii in conformitate cu alte dispozitii ale prezentei anexe, administratorul infrastructurii consulta fara intarziere solicitantii si principalii operatori de infrastructuri de servicii in cauza.
15. Informatiile care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii atunci cand acesta actioneaza in conformitate cu pct. 8, 12 sau 14 includ:
a) ziua planificata;
b) momentul din zi si, de indata ce se pot stabili, ora de incepere si ora de incheiere a restrictiei de capacitate;
c) sectiunea liniei afectate de restrictie; si
d) daca este cazul, capacitatea liniilor ocolitoare.
In documentul de referinta al retelei prevazut la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii publica informatiile respective sau un link catre pagina unde pot fi gasite acestea. Administratorul infrastructurii mentine actualizate informatiile in cauza.
16. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o durata de cel putin 30 de zile consecutive si care afecteaza mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferata, administratorul infrastructurii pune la dispozitia solicitantilor, la cerere, in cursul primei runde de consultari, o comparatie a conditiilor care pot fi intalnite in cadrul a cel putin doua alternative de restrictii de capacitate . Administratorul infrastructurii elaboreaza cele doua alternative pe baza contributiilor furnizate de solicitanti la momentul prezentarii solicitarilor si impreuna cu acestia.
Pentru fiecare alternativa, comparatia include cel putin:
a) durata restrictiei de capacitate;
b) taxele orientative preconizate a fi datorate pentru utilizarea infrastructurii;
c) capacitatea disponibila pe liniile ocolitoare;
d) rutele alternative disponibile; si
e) orarul orientativ al calatoriei.
Inainte de a decide intre alternativele de restrictii de capacitate, administratorul infrastructurii consulta solicitantii interesati si ia in considerare impactul diferitelor alternative asupra solicitantilor si a utilizatorilor serviciilor respective.
17. In ceea ce priveste restrictiile de capacitate care au o durata care depaseste 30 de zile consecutive si care afecteaza mai mult de 50% din volumul estimat de trafic pe o linie de cale ferata, administratorul infrastructurii stabileste criterii privind trenurile care ar trebui redirectionate in functie de fiecare tip de serviciu, luand in considerare constrangerile de natura comerciala si operationala ale solicitantului, cu exceptia cazului in care respectivele constrangeri operationale sunt rezultatul deciziilor de gestiune sau organizationale ale solicitantului, fara a compromite scopul administratorului infrastructurii de a reduce costurile in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1). Atunci cand actioneaza in conformitate cu pct. 8, administratorul infrastructurii publica criteriile respective in documentul de referinta al retelei, impreuna cu o alocare preliminara intre diferitele tipuri de servicii feroviare a capacitatii ramase. Dupa incheierea consultarii si fara a se aduce atingere obligatiilor administratorului infrastructurii prevazute la pct. 3 din anexa nr. IV, administratorul infrastructurii, pe baza punctului de vedere primit de la solicitanti, pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar in cauza o defalcare orientativa a capacitatii ramase in functie de tipul de serviciu ."
54. La anexa nr. VIII punctul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) o declaratie de cheltuieli de mentenanta;".

Articolul II
Prevederile art. I pct. 44 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Afişează OUG 52/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spatiul feroviar unic european pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Spatiul feroviar unic european    OUG 52/2019    Legea202/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.