Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor

OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor

  Publicat: 08 Jul 2019       1208 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor si pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 548 din 03.07.2019.

(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Cunostinte specifice, detinute de o persoana fizica sau o intreprindere, asupra unui produs sau procedeu de fabricatie, adesea obtinute prin lucrari de cercetare si de dezvoltare importante si costisitoare (R & D).

Articolul I
(1) Se aproba Programul multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor, denumit in continuare Programul Termoficare, implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin actualizarea Programului "Termoficare 2006-2020 caldura si confort", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2020 caldura si confort" si infiintarea Unitatii de management al proiectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Programul Termoficare se implementeaza in perioada 2019-2027 si va finanta proiecte de investitii noi si proiecte aflate in derulare care au fost incepute in temeiul Hotararii Guvernului nr. 462/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Hotararii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020.
(3) Finantarea Programului Termoficare se realizeaza din urmatoarele surse:
a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, din sumele constituite potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita sumei de 400.000 mii lei;
c) sume din bugetele locale.
(4) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitatile administrativ-teritoriale.
(5) In bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu se prevad la o pozitie distincta credite bugetare si de angajament aferente finantarii Programului Termoficare.
(6) In limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu, Administratia Fondului pentru Mediu transfera la solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sumele aferente finantarii Programului Termoficare. Solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este insotita de o situatie detaliata intocmita pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala beneficiara si contine denumirea obiectivelor de investitii finantate, descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi realizate, valoarea investitiilor, sumele ce vor fi alocate din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv din bugetele locale, in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie si conform prevederilor contractelor de finantare incheiate cu fiecare unitate administrativ-teritoriala beneficiara.
(7) In termen de 10 zile lucratoare de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majoreze la o pozitie distincta creditele de angajament prevazute in bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu, reprezentand credite de angajament aferente finantarii Programului Termoficare.
(8) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa detalieze influentele aprobate potrivit alin. (7) in bugetul propriu si in anexele la acesta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la data majorarii realizate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit alin. (7).
(9) Administratia Fondului pentru Mediu vireaza sumele aferente Programului Termoficare in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscala al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(10) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majoreze, la pozitii distincte, veniturile bugetului de stat, precum si creditele bugetare prevazute in bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virata de Administratia Fondului pentru Mediu pentru finantarea Programului Termoficare, potrivit alin. (9).
(11) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa detalieze influentele aprobate potrivit alin. (10) in bugetul propriu si in anexele la acesta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la data majorarii realizate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit alin. (10).
(12) Cofinantarea proiectelor din cadrul Programului Termoficare din sursele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) se asigura in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(13) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (9) si platile efectuate, se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(14) Sumele virate in contul prevazut la alin. (13) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la alin. (9), urmand procedura prevazuta la alin. (9) - (13), si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(15) Sumele transferate beneficiarilor din sursele prevazute la alin. (3) lit. b) si neutilizate pana la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul din care au fost alocate acestea pana la data de 20 decembrie a anului bugetar.
(16) In termen de 5 zile de la finalizarea Programului Termoficare, sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (9) si platile efectuate, se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate catre Administratia Fondului pentru Mediu, in contul de cheltuieli din care au fost virate initial, daca restituirea se efectueaza in anul in care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care sumele se restituie in anul urmator celui in care au fost alocate.
(17) Sumele recuperate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de la unitatile administrativ- teritoriale beneficiare cu titlu de cheltuieli necuvenite se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din contul de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conditiile prevazute la alin. (16).
(18) In cazul in care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice constata ca beneficiarii utilizeaza sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acesta notifica beneficiarii cu privire la prevederile incalcate si solicita restituirea, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizarii, a sumelor decontate necuvenit.
(19) In situatia in care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit in termenul stabilit, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita in scris directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla beneficiarii respectivi sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a platilor privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, dupa caz, atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(20) Dupa recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice comunica in scris acest lucru directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla beneficiarii respectivi, care dispun incetarea restrictiilor prevazute la alin. (19).
(21) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajeaza sa achite sumele decontate necuvenit prevazute la alin. (18) si in care se mentioneaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ca beneficiar al sumelor si detaliile privind plata, directorii generali ai directiilor generale regionale ale finantelor publice/directorul general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti/sefii de administratie ai administratiilor judetene ale finantelor publice alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pana la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor decontate necuvenit.
(22) In termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plata prin care achita sumele decontate necuvenit, prevazute la alin. (18), potrivit celor mentionate in cerere .
(23) In cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. (22) sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prevazute la alin. (21), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa retraga din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa comunice de indata ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase si motivele pentru care au fost retrase.
(24) In cadrul Programului Termoficare sumele prevazute la alin. (3) lit. b) se utilizeaza pentru finantarea obiectivelor/proiectelor de investitii ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
(25) Responsabilitatea repartizarii sumelor prevazute la alin. (3) lit. b) in scopul urmarit la alin. (24) revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar responsabilitatea utilizarii sumelor revine unitatilor administrativ- teritoriale beneficiare.
(26) Prin Programul Termoficare se transfera fondurile din sursele prevazute la alin. (3) lit. a) si b) unitatilor administrativ- teritoriale beneficiare, pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, in vederea finantarii obiectivelor/proiectelor de investitii in:
a) unitatea/unitatile de productie a agentului termic;
b) reteaua de transport al agentului termic primar: apa fierbinte;
c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil;
d) reteaua de distributie a apei calde si a agentului termic de incalzire.
(27) Sumele alocate din fondurile prevazute la alin. (3) se utilizeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale beneficiare pentru cofinantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza:
a) pentru amenajarea terenului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari ale materialelor rezultate; devieri ale retelelor de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza;
b) pentru amenajarea terenului privind protectia mediului: lucrari si actiuni de protectie a mediului; refacerea cadrului natural si aducerea la starea initiala dupa terminarea lucrarilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi si altele de aceeasi natura;
c) pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului investitiei, precum: alimentare cu apa; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrica; retele de comunicatii: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces si cai ferate industriale; bransare la retele de utilitati - care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului investitiei;
d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului;
e) pentru documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii;
f) pentru expertizare tehnica pentru lucrari de modernizare sau consolidare a constructiilor existente;
g) pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor;
h) pentru proiectare: tema de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv analiza costuri- beneficii, efectuata cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, proiect tehnic si detalii de executie;
i) pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie si dirigentie de santier;
j) cheltuieli legate de investitia de baza - pentru constructii si instalatii legate de constructii: executie de cladiri; consolidari, modernizari, reparatii ale cladirilor; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, retele de comunicatii electronice si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei, precum si pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;
k) pentru achizitia de utilaje si echipamente: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, utilaje fara montaj, montaj utilaje tehnologice;
l) pentru probe tehnologice si teste;
m) taxa pe valoarea adaugata, in conditiile in care, potrivit prevederilor legale in vigoare, aceasta nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice mijloace;
n) pentru achizitia de active fixe necorporale: aplicatii informatice, licente, brevete si know-how.

Afişează OUG 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica a localitatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 53/2019    Program multianual de finantare a investitiilor    Alimentare centralizata cu energie termica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.