Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

  Publicat: 09 Jul 2019       28732 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 09.07.2019

Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului lunar se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.

Articolul 163
(1) In cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru o pensie de urmas, stabilita pe baza legislatiei anterioare, devenita pensie conform prevederilor art. 157 alin. (1), cuvenita sotului supravietuitor, se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, devenite pensii conform prevederilor art. 157 alin. (1), la modificarea incadrarii intr-un alt grad de invaliditate.

Articolul 164
(1) In situatia persoanelor care au beneficiat de majorarea prevazuta la art. 152 alin. (4) si fac dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, pensia se recalculeaza in conditiile art. 98 alin. (5) si alin. (8).
(2) In situatia in care cuantumul pensiei recalculat conform alin. (1) este mai mic decat cuantumul pensiei rezultat prin aplicarea majorarii prevazute la art. 152 alin. (4), se acorda acesta din urma.
(3) De prevederile alin. (1) si (2) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie au fost stabilite pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Articolul 165
Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul .

Articolul 166
(1) Modelul contractelor de asigurare sociala se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(2) Modelul deciziilor de pensie si al deciziilor de stabilire a drepturilor prevazute de legile cu caracter special se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.

Articolul 167
Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza conform normelor legale existente la data depunerii cererii.

Articolul 168
(1) Pensiile stabilite in fostul sistem de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, devenite pensii conform prevederilor art. 157 alin. (1), se recalculeaza, din oficiu, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In situatia in care cuantumul pensiei rezultat ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) este mai mic decat cel prevazut la art. 91 se acorda cuantumul minim al pensiei.
(3) Pensiile recalculate conform prevederilor alin. (1) si (2) se cuvin si se platesc incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

Articolul 169
(1) In cazul sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileste in sarcina beneficiarilor obligatia de restituire a acestor sume.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescriptie a dreptului la actiune, de 3 ani, calculat de la data constatarii.
(3) Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale constituie titlu executoriu.
(4) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmaresc.
(5) Actualizarea sumei prevazute la alin. (4), ca urmare a modificarii prevederilor legale in materie, se face prin ordin al presedintelui CNPP.
(6) Sumele ramase nerecuperate dupa decesul beneficiarilor nu se mai urmaresc.
(7) In cazul sumelor cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, in contul bancar al titularului, eroare determinata de necomunicarea, pana la data efectuarii viramentului, prin orice mijloace, catre casa teritoriala de pensii a cauzei de incetare a platii drepturilor, aceasta are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii persoanei care a incasat sumele respective.
(8) In situatia in care, in urma demersurilor efectuate, persoana care a incasat necuvenit prestatia nu poate fi identificata in termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma incasata necuvenit nu se mai urmareste.

Articolul 170
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, nu se mai urmaresc.

Articolul 171
(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele provenite din prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale se recupereaza prin retinere/compensare din/cu drepturile lunare platite debitorului prin casele teritoriale de pensii.
(2) Retinerile/compensarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie a dreptului la actiune de 3 ani, calculat de la data emiterii deciziei de recuperare.
(3) In cazul in care se constata ca recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) si (2) nu se poate face in termenul general de prescriptie de 3 ani, casa teritoriala de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, in vederea punerii in executare silita, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in situatia in care pe parcursul recuperarii debitului prin retinere/compensare se constata ca au intervenit modificari in situatia debitorului care nu mai fac posibila recuperarea.
(5) Debitele recuperate in conditiile alin. (1) - (4) se fac venit la bugetul din care au fost finantate sumele incasate necuvenit.
(6) In situatia prevazuta la alin. (3) si (4), procedura de transmitere de catre casele teritoriale de pensii a titlurilor executorii se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.

Articolul 172
Bazele de date privind asiguratii si beneficiarii sistemului public de pensii sunt proprietatea CNPP si au caracter confidential.

Articolul 173
(1) Cuantumul pensiei pentru invaliditate stabilit conform prezentei legi, a carei cauza o constituie accidentul de munca sau boala profesionala, se suporta din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat .
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensiei pentru urmas, daca decesul sustinatorului s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
(3) In cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei se suporta de la bugetul de stat .
(4) Se suporta, de asemenea, de la bugetul de stat si partea din cuantumul pensiei aferenta numarului de puncte obtinute prin valorificarea, dupa data de 1 aprilie 2001, a fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, dupa data de 29 iulie 1992 si pana la data de 1 aprilie 2001.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica si in situatia pensiilor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
(6) Ajutorul pentru sotul supravietuitor se suporta din bugetul de stat .

Articolul 174

Afişează Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 127/2019    Legea privind sistemul public de pensii    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei