Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

  Publicat: 09 Jul 2019       29400 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 563 din 09.07.2019

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Dovada scrisa prin care
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii, altii decat cei prevazuti la alin. (1) si art. 6 alin. (3), termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazut de Codul fiscal.

Articolul 37
Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice, contribuabili ai sistemului public de pensii, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2) si (3), si de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor, se realizeaza de organul fiscal central, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 38
Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) si (3) activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

Articolul 39
(1) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), plata cu intarziere a contributiei de asigurari sociale genereaza obligatia de plata a unor dobanzi si penalitati de intarziere. Cotele dobanzilor si penalitatilor de intarziere, precum si modul de calcul al acestora sunt cele stabilite prin Codul de procedura fiscala.
(2) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat .
(3) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii cu care s-a incheiat contractul de asigurare sociala.

Articolul 40
(1) In sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat si platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre asigurat si, dupa caz, de catre angajator .
(2) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus declaratia individuala de asigurare, daca la definitivarea anului fiscal se constata ca, la sfarsitul anului, in functie de categoria de venit, venitul net anual determinat sau, dupa caz, venitul brut anual realizat ori normele anuale de venit determinate potrivit Codului fiscal sunt mai mici decat suma reprezentand 12 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata si acestia au platit contributie de asigurari sociale, stagiul de cotizare se determina prin raportarea venitului la care s-a achitat contributia de asigurari sociale la salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data depunerii declaratiei fiscale.
(3) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat si platit, conform legii, contributia de asigurari sociale, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
(4) Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate de persoanele prevazute la alin. (3) se incaseaza de catre casa teritoriala de pensii competenta .

Articolul 41
(1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract .
(2) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se reziliaza, din initiativa casei teritoriale de pensii, in cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 3 luni consecutive.
(3) Rezilierea contractului de asigurare sociala potrivit alin. (2) se face incepand cu ziua urmatoare celei pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale.
(4) In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare astfel realizat se determina prin raportarea sumelor platite la cota de contributie de asigurari sociale aplicata asupra castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat .

Articolul 42
(1) Contractul de asigurare sociala inceteaza de drept la data decesului asiguratului.
(2) Eventualele sume neachitate pana la data decesului, reprezentand contributii de asigurari sociale si, dupa caz, dobanzi si penalitati, nu se mai urmaresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale si, dupa caz, dobanzile si penalitatile calculate.
(3) In situatiile in care, conform prevederilor art. 30 alin. (2), sunt efectuate plati anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele platite pentru aceste perioade, reprezentand contributie de asigurari sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevazute la art. 111 alin. (1), in termenul general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data decesului.
(4) In situatiile prevazute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale pana la data decesului.

Articolul 43
In sistemul public de pensii stagiul de cotizare realizat de asigurati, precum si perioadele asimilate se determina in ani, luni si zile calendaristice.

Articolul 44
Stagiul de cotizare se certifica, la cererea asiguratului sistemului public de pensii, prin adeverinta emisa de catre CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

TITLUL IV
Prestatii de asigurari sociale in sistemul public de pensii

Articolul 45
In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de prestatii de asigurari sociale:
a) pensii;
b) alte prestatii de asigurari sociale.

CAPITOLUL I
Pensii

Articolul 46
(1) Persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de prezenta lege pot beneficia de una dintre urmatoarele categorii de pensii acordate de sistemul public de pensii:
a) pensia pentru limita de varsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia de invaliditate;
d) pensia de urmas.
(2) In sistemul public de pensii o persoana poate beneficia de o singura categorie de pensie dintre cele prevazute la alin. (1).

SECTIUNEA 1
Pensia pentru limita de varsta

Articolul 47
Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de prezenta lege.

Articolul 48
(1) Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

Afişează Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 127/2019    Legea privind sistemul public de pensii    Asigurari sociale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei