Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007

  Publicat: 17 Jul 2019       2283 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Hotararea nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Confirmare intr-o anumita functie
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
A fost promulgat la 11.09.1865
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Orice subsatnta sau produs care, folosit în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Lista recapitulativa de marfuri,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.

"Articolul 39
(1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 36 alin. (2) si la art. 37 si 38 sunt incluse cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora pana la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, precum cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare, restituirea contravalorii bunurilor inapoiate de consumatori ca urmare a constatarii unor defecte, conform cadrului legal privind protectia consumatorilor, cheltuielile pentru verificarea starii de functionare a autovehiculelor, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de valorificare, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, a contravalorii bunurilor intrate gresit sau fara baza legala in proprietatea privata a statului, indemnizatiile membrilor comisiilor prevazute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si (41) si art. 8 alin. (2) din ordonanta si cotele de contributii aferente acestor indemnizatii, datorate potrivit legii de angajator, precum si cotele retinute pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform reglementarilor in vigoare. Cotele retinute conform reglementarilor in vigoare pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se aplica asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, exclusiv TVA si celelalte cheltuieli de valorificare."
41. La articolul 39 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuieli ce greveaza asupra bunurilor in momentul preluarii acestora in vederea valorificarii (impozite, taxe, cheltuieli de intretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii inscrise in pasivul succesoral si altele asemenea), in limita activului succesoral;".
42. La articolul 40, alineatul (5) se abroga.
43. La articolul 40, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Contravaloarea in lei a sumelor in valuta neconvertibila cotata la Banca Nationala a Romaniei si depozitata la sucursalele acesteia virata in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) se restituie de catre organele de valorificare, pe baza hotararii judecatoresti ramase definitiva, insotita de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate."
44. La articolul 41, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contravaloarea in lei a bunurilor si a sumelor in valuta liber convertibila/neconvertibila cotata, precum si mijloacele de plata in lei intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se restituie din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (1).
(5) In cazul in care beneficiarul restituirii inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acestea se vor compensa cu suma de restituit, pana la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de restituire se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
45. La articolul 41, alineatul (7) se abroga.
46. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 44
Substantele si preparatele toxice si foarte toxice se predau gratuit entitatilor autorizate in conditiile legii sa desfasoare activitate cu astfel de substante si produse . Valorificarea sau, dupa caz, distrugerea acestora se face in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza regimul acestor substante ."
47. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 46
(1) Bunurile, inclusiv fildesul, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor."
48. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 49
(1) Valorificarea mijloacelor de plata in valuta neconvertibila intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, preluate de Banca Nationala a Romaniei, se realizeaza prin virarea contravalorii in lei a acestora, rezultata in urma schimbului valutar, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii, in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea contravalorii in lei.
(2) In cazul in care mijloacele de plata in valuta neconvertibila, intrate in proprietatea privata a statului, depuse la Banca Nationala a Romaniei, nu au putut fi valorificate, fie din lipsa de interes in efectuarea schimbului de catre bancile comerciale/bancile emitente, fie suma ce ar putea fi obtinuta in urma valorificarii este mai mica decat costurile tranzactiei, fie din alte motive care conduc la lipsa de eficacitate a operatiunii, acestea vor fi pastrate, expuse sau distruse de catre Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor acesteia."
49. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 51
(1) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la art. 5 alin. (2) din ordonanta sunt virate, in termen de 5 zile de la incasare, ca venit la bugetul de stat sau, dupa caz, local, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare in conturile de venituri bugetare corespunzatoare deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3)."
50. La articolul 53, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Sunt supuse valorificarii gropurile in integralitatea lor, fara lotizarea continutului acestora."
51. La articolul 55, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 55
(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase se utilizeaza metoda vanzarii directe sau licitatia publica.
(2) Obiectele din metale si/sau pietre pretioase intrate in proprietatea privata a statului se valorifica prin vanzare catre persoanele fizice sau juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau catre alte persoane fizice care declara pe propria raspundere ca efectueaza achizitia in scop personal, si nu pentru revanzare."
52. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Valorificarea prin licitatie publica a obiectelor din metale sau pietre pretioase se face potrivit procedurii stabilite la art. 23 si 24, cu conditia suplimentara ca participantii la licitatie sa faca dovada calitatii de persoane fizice sau juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau, in cazul persoanelor fizice care nu au aceasta calitate, cu conditia sa declare in scris, pe propria raspundere, ca intentioneaza achizitia acestor bunuri pentru uz personal, si nu pentru revanzare."
53. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 57
Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase intrate in proprietatea privata a statului se valorifica de catre Directia generala executari silite cazuri speciale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin structurile din cadrul acesteia, in cazul in care au fost confiscate in cadrul procesului penal, si de catre organele de valorificare a caror raza de competenta teritoriala include municipiile resedinta de judet in care functioneaza unitatile depozitare ale Trezoreriei Statului, prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, cu modificarile ulterioare, si se evalueaza de catre comisiile de evaluare care functioneaza in cadrul acestora."
54. La articolul 58, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 58
(1) In cazul bunurilor prevazute la art. 12 din ordonanta, structura vamala detinatoare va preciza in borderoul privind bunurile trecute in proprietatea statului, prevazut la art. 5 alin. (1), pe care il transmite organelor de valorificare, ratele taxelor la import aplicabile bunurilor cuprinse in borderou (procentual), precum si, daca este cazul, sumele in lei datorate in valoare absoluta, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale in domeniu ."
55. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 60
Taxele la import aferente bunurilor neunionale intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv cele aplicate in cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 12 alin. (4) din ordonanta, intra in categoria cheltuielilor de valorificare si se platesc din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1)."
56. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 61
Dupa retinerea taxelor la import din sumele incasate din valorificarea bunurilor, din suma ramasa se suporta celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele ramase se vireaza in contul corespunzator de venituri al bugetului de stat stabilit potrivit art. 36 alin. (3)."
57. Articolul 63 se abroga.
58. Anexa nr. 1 va deveni anexa la normele metodologice.
59. Anexa nr. 2 se abroga.
60. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele "directiile generale ale finantelor publice judetene sau/respectiv/si a municipiului Bucuresti, ori/sau/respectiv/si/precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti", "directiile generale ale finantelor publice judetene sau/respectiv/si a municipiului Bucuresti, ori/sau/respectiv/si/precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz" se inlocuiesc cu sintagma "organele de valorificare".
61. In cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, sintagmele "directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau/respectiv a municipiului Bucuresti ori, dupa caz/precum si/ori seful administratiei publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti" si "directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau/respectiv a municipiului Bucuresti ori, dupa caz/precum si/ori sefii administratiilor finantelor publice de sector" se inlocuiesc cu sintagma "conducatorul organului de valorificare".
Dispozitiile paragrafului anterior se aplica in mod corespunzator si in privinta adjunctilor persoanelor cu functiile de conducere de mai sus.
Afişează Hotararea Nr. 454/2019 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 14/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 454/2019731/2007    Norme metodologice    OUG 14/2007    Proprietatea privata a statului    Domeniul privat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei