Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23934 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

(autorecuzarea) Este institutia prin care persoana incompatibila se abtine
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(9) Masurile sanctionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei legi sunt:
a) ordin de incetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice si de abtinere de la repetarea acesteia;
b) interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei;
c) retragerea autorizatiei acordate entitatii.
(10) Sanctiunile administrative si masurile sanctionatoare prevazute la alin. (8) si (9) pot fi aplicate concomitent cu emiterea de recomandari sau dispunerea de masuri de supraveghere conform prevederilor alin. (5) si (6) sau independent de acestea. Aplicarea sanctiunilor sau masurilor sanctionatoare se prescrie in termen de 5 ani de la data savarsirii faptei .
(11) Prin exceptie de la dispozitiile art. 45, la stabilirea tipului sanctiunii administrative sau a masurii sanctionatoare si a cuantumului amenzii, Banca Nationala a Romaniei are in vedere toate circumstantele reale si personale relevante ale savarsirii faptei, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:
a) gravitatea si durata faptei;
b) gradul de vinovatie a persoanei fizice sau juridice responsabile;
c) soliditatea financiara a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezulta, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totala a persoanei juridice responsabile;
d) importanta profiturilor realizate de catre persoana entitatea responsabila, in masura in care acestea pot fi determinate;
e) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Nationala a Romaniei;
f) incalcarile savarsite anterior de persoana fizica sau juridica responsabila;
g) orice consecinte potential sistemice ale faptei savarsite.
(12) Sanctiunile administrative prevazute la alin. (8) lit. c) si d) si masura sanctionatoare prevazuta la alin. (9) lit. b) se aplica, distinct de sanctiunea aplicabila persoanei juridice, persoanelor avand aceasta calitate carora le poate fi imputata fapta, intrucat aceasta nu s-ar fi produs daca persoanele respective si-ar fi exercitat in mod corespunzator responsabilitatile care decurg din indatoririle functiei lor stabilite conform legislatiei aplicabile societatilor, reglementarilor emise in aplicarea prezentei legi si cadrului de reglementare intern.
(13) Actele prin care sunt dispuse masurile de supraveghere, sanctiunile administrative si masurile sanctionatoare prevazute la alin. (6), (8) si (9) se emit de catre guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia retragerii aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii, interzicerii temporare a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei, si retragerii autorizatiei acordate entitatii, a caror aplicare este de competenta Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
(14) Actele prevazute la alin. (13) trebuie sa cuprinda descrierea faptei si a circumstantelor acesteia si temeiul de drept al dispunerii masurii de supraveghere, sanctiunii administrative sau masurii sanctionatoare.
(15) Actele adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform dispozitiilor prezentei legi, inclusiv cele cu privire la retragerea aprobarii acordate directorilor si/sau administratorilor entitatii, interzicerea temporara a exercitarii unor functii intr-o institutie de catre persoanele prevazute la alin. (7), responsabile de savarsirea faptei, si retragerea autorizatiei acordate entitatii, pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare motivata in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate fi atacata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare . Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura a se pronunta asupra considerentelor de oportunitate, a evaluarilor si analizelor calitative si cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(16) Banca Nationala a Romaniei supravegheaza, pe baza de risc, daca agentii si distribuitorii din Romania ai institutiilor emitente de moneda electronica si institutiilor de plata din alte state membre asigura respectarea prevederilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si, in cazul unor deficiente grave care necesita solutii imediate, poate lua masuri adecvate si proportionale prevazute la alin. (17).
(17) In cazul identificarii la agentii si distribuitorii prevazuti la alin. (16) a unor deficiente grave care necesita solutii imediate, Banca Nationala a Romaniei poate lua urmatoarele masuri temporare de remediere a situatiei:
a) plafonarea volumului tranzactionat total la nivel de agent sau distribuitor, pe client sau pe produs/suspendarea derularii activitatii distribuitorului institutiei emitente de moneda electronica sau agentului institutiei de plata sau institutiei emitente de moneda electronica din alt stat membru;
b) dispunerea prezentarii unui plan de restabilire a conformitatii cu cerintele legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
c) solicitarea imbunatatirii cadrului de administrare a riscurilor, a procedurilor, proceselor si controalelor implementate in vederea respectarii dispozitiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
d) transmiterea informatiilor relevante catre autoritatea competenta din statul membru de origine al institutiei financiare care deruleaza activitatea prin agent sau distribuitor;
e) plafonarea valorii maxime a transferurilor/monedei electronice vandute unui client/unitate de timp .
(18) Masurile prevazute la alin. (17) lit. a) si e) pot fi impuse pana la remedierea deficientelor identificate, dar fara a depasi un an.
(19) Amenzile incasate se fac venituri la bugetul de stat, in cazul celor aplicate persoanelor juridice, si, respectiv, la bugetul local, in cazul celor aplicate persoanelor fizice. Executarea se realizeaza in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.

Articolul 28
(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara are atributii exclusive de reglementare, supraveghere si control in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor prezentei legi de catre institutiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit legislatiei proprii, inclusiv de catre sucursalele institutiilor financiare straine ce desfasoara activitate si au prezenta fizica pe teritoriul Romaniei.
(2) Entitatile prevazute la alin. (1) transmit Autoritatii de Supraveghere Financiara orice informatii solicitate in scopul supravegherii si controlului respectarii dispozitiilor prezentei legi sau indeplinirii altor atributii legale.
(3) Supravegherea si controlul sunt realizate atat pe baza informatiilor si raportarilor furnizate de entitatile prevazute la alin. (1), cat si prin actiuni de control efectuate la sediul si la unitatile teritoriale ale acestora, prin personalul imputernicit in acest sens, ori de cate ori se considera necesar.
(4) Atunci cand se considera necesar, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita ca anumite verificari sa fie efectuate de catre auditorii entitatilor prevazute la alin. (1), concluziile verificarilor urmand a fi puse la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termenele stabilite de catre aceasta.
(5) Pentru aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiara este singura autoritate in masura a se pronunta asupra oportunitatii, a evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(6) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate sa dispuna entitatilor prevazute la alin. (1) care incalca dispozitiile prezentei legi, ale reglementarilor ori ale altor acte emise in aplicarea prezentei legi recomandari, masuri de remediere si/sau de sanctionare prin reglementarile emise potrivit competentelor statutare ale acesteia, in scopul reducerii riscurilor sau al inlaturarii deficientelor si al cauzelor acestora.
(7) Recomandarile sau masurile de remediere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sanctiuni.
(8) Deciziile de sanctionare sau de dispunere de masuri sunt adoptate de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, sub semnatura presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Articolul 29
(1) In aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 se desemneaza in calitate de autoritati responsabile cu supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri:
a) Banca Nationala a Romaniei, pentru entitatile pe care aceasta le supravegheaza potrivit prevederilor art. 26;
b) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata potrivit cadrului legislativ national aplicabil.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2015/847 transferurile de fonduri prevazute la art. 2 alin. (5) din regulament, care indeplinesc conditiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.
(3) Banca Nationala a Romaniei exercita competentele de supraveghere si control prevazute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, in mod corespunzator, a dispozitiilor art. 27 alin. (3) - (19).

Articolul 30
(1) Autorizarea sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele ce fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei conform prezentei legi, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisia .
(2) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1).
(3) Componenta Comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor interne si al presedintelui Oficiului, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Afacerilor Interne si al Oficiului.
(4) Procedura de autorizare si/sau de inregistrare se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata de Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne si cu avizul Oficiului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Conversia valutara efectuata de intermediarii de pe piata de capital in numele clientilor proprii, ca serviciu conex asociat serviciilor principale de tranzactionare, nu se incadreaza in activitatea prevazuta alin. (1).

Articolul 31
(1) Este interzisa desfasurarea activitatilor fara autorizare sau inregistrare de catre urmatoarele entitati: case de schimb valutar si de incasare a cecurilor de calatorie, furnizorii de servicii definiti conform art. 2 lit. l), precum si furnizori de servicii de jocuri de noroc.
(2) Autoritatile competente prevazute la art. 26 alin. (1) au obligatia de a verifica daca persoanele care detin o functie de conducere in cadrul entitatilor prevazute la alin. (1) si persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entitati sunt persoane potrivite si competente, care pot proteja entitatile respective impotriva utilizarii lor abuzive in scopuri infractionale.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut