Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       24430 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

a) transmiterea de informatii intre institutiile de credit si institutiile financiare din state membre, cu conditia ca acestea sa apartina aceluiasi grup, sau intre respectivele institutii si sucursalele si filialele detinute in proportie majoritara stabilite in state terte, cu conditia ca respectivele sucursale si filiale sa respecte pe deplin politicile si procedurile la nivel de grup, inclusiv procedurile privind schimbul de informatii in cadrul grupului, iar aceste politici si proceduri la nivel de grup sa fie conforme cu cerintele stabilite de prezenta lege;
b) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din state membre ori intre acestea si entitatile similare din state terte care impun conditii echivalente cu cele prevazute in prezenta lege, care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul aceleiasi persoane juridice ori al aceleiasi structuri in care actionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;
c) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), e) si f), situate in state membre ori state terte care impun cerinte echivalente cu cele din prezenta lege, in cazurile legate de acelasi client sau de aceeasi tranzactie derulata prin doua sau mai multe dintre persoanele anterior mentionate, cu conditia ca acestea sa provina din aceeasi categorie profesionala si sa li se aplice cerinte echivalente in privinta secretului profesional si al protectiei datelor cu caracter personal;
d) transmiterea, in cadrul unui grup, a informatiilor raportate catre Oficiu referitoare la suspiciunea ca bunurile/fondurile provin din activitati infractionale sau au legatura cu finantarea terorismului, cu exceptia cazului in care Oficiul interzice acest lucru.
(4) Nu se considera o incalcare a obligatiilor prevazute la alin. (2) fapta persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) care, in conformitate cu prevederile statutare, incearca sa descurajeze un client sa desfasoare activitati ilicite.

CAPITOLUL IX
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Articolul 39
(1) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este unitatea de informatii financiare a Romaniei, de tip administrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, organ de specialitate cu personalitate juridica, independent si autonom din punct de vedere operational si functional, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului.
(2) Obiectul de activitate al Oficiului il constituie primirea, analiza, prelucrarea si diseminarea informatiilor cu caracter financiar, supravegherea si controlul, conform legii, al entitatilor raportoare in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului.
(3) In indeplinirea obiectului sau de activitate, Oficiul:
a) primeste rapoartele prevazute in prezenta lege, precum si alte informatii de la entitati raportoare, autoritati si institutii publice in legatura cu spalarea banilor, infractiuni generatoare de bunuri supuse spalarii banilor si finantarea terorismului;
b) colecteaza informatiile primite prin crearea de baze de date proprii;
c) solicita entitatilor raportoare, autoritatilor sau institutiilor publice sau private datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege, inclusiv informatii clasificate;
d) evalueaza, proceseaza si analizeaza informatiile primite;
e) dispune, in conditiile legii, suspendarea tranzactiilor aflate in legatura cu o activitate suspecta de spalare a banilor sau de finantare a terorismului si poate dispune revocarea masurii suspendarii, in temeiul prevederilor prezentei legi;
f) disemineaza rezultatele analizelor efectuate catre autoritatile abilitate in conditiile prezentei legi;
g) pastreaza in evidenta informatiile daca nu se constata existenta unor indicii de spalare a banilor, suspiciuni de finantare a terorismului sau suspiciuni de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
h) informeaza alte autoritati publice in legatura cu evolutii, amenintari, vulnerabilitati, riscuri de spalare a banilor si/sau de finantare a terorismului;
i) coopereaza cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi si a legislatiei secundare in domeniu;
j) emite instructiuni, recomandari si puncte de vedere pentru entitatile raportoare in vederea asigurarii unei implementari eficiente a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi, inclusiv in sensul indicarii ca suspecta a unei activitati si/sau al suspendarii efectuarii unei tranzactii, pe baza transmiterii datelor de identificare ale unei persoane sau a unor indicatori sau tipologii specifice;
k) adopta, prin ordin al presedintelui, cel putin urmatoarele regulamente/ghiduri in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului: regulamentul privind transmiterea informatiilor catre Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entitatilor raportoare in legatura cu informatiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune si tipologii, regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului, ghidul privind criteriile si regulile de recunoastere a situatiilor de risc ridicat sau scazut de spalare de bani si/sau de finantare a terorismului;
l) primeste notificarile, primeste si solutioneaza cererile de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, in cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare;
m) supravegheaza si controleaza entitatile raportoare cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, in baza legislatiei in domeniu;
n) supravegheaza si controleaza entitatile raportoare din domeniul propriu de competenta, cu privire la modul de implementare a obligatiilor ce le revin in baza prezentei legi si a legislatiei secundare in domeniu;
o) constata contraventiile si aplica sanctiunile entitatilor raportoare din domeniul propriu de competenta prevazute de prezenta lege, prin agentii constatatori proprii, prin proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
p) organizeaza instruiri in domeniul prevenirii utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului;
q) face schimb de informatii, din proprie initiativa sau la cerere, in baza reciprocitatii, cu institutii care au functii asemanatoare sau cu alte autoritati competente din alte state membre sau state terte si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, conform prevederilor legii;
r) face schimb de informatii la nivel national cu autoritatile competente conform prevederilor prezentei legi;
s) publica raportul de activitate anual.
(4) Functia de analiza vizeaza cel putin analiza operationala, care se axeaza pe cazurile individuale si obiectivele specifice sau pe informatiile selectate adecvate in functie de tipul si volumul informatiilor primite si de utilizarea preconizata a informatiilor dupa comunicarea acestora si analiza strategica pentru abordarea tendintelor si a practicilor recurente de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
(5) In vederea indeplinirii obiectului sau de activitate, Oficiul are acces, in mod direct, in timp util, la informatiile financiare, fiscale, administrative, precum si orice alte informatii de la autoritati de aplicare a legii si organe de urmarire penala, pentru indeplinirea sarcinilor in mod corespunzator.
(6) Oficiul reprezinta Romania in domeniul propriu de competenta si promoveaza schimbul de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil, coopereaza cu unitatile de informatii financiare straine, poate participa la activitatile organismelor internationale de profil si poate fi membru al acestora.
(7) Oficiul poate incheia protocoale si/sau acorduri de cooperare cu autoritatile abilitate nationale, precum si cu institutii nationale din alte state sau internationale care au atributii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare.
(8) Oficiul va comunica in scris Comisiei informatiile prevazute la alin. (1).

Articolul 40
(1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu format din personal contractual, la nivel central, a carui organigrama este stabilita prin regulamentul de organizare si functionare a Oficiului, aprobat prin hotarare a Guvernului, si beneficiaza de resurse financiare, umane si tehnice adecvate.
(2) Oficiul este condus de un presedinte, care are calitatea de ordonator principal de credite, si de un vicepresedinte, numiti prin hotarare a Guvernului. Presedintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat . Vicepresedintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat .
(3) Presedintele si vicepresedintele Oficiului sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, acestia putand fi reinvestiti o singura data, pentru inca 4 ani.
(4) Presedintele si vicepresedintele trebuie sa indeplineasca cumulativ, la data numirii, urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
b) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
d) sa se bucure de o inalta reputatie profesionala;
e) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii de conducere;
f) sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 5 ani.
(5) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre vicepresedinte pe durata absentei sau a indisponibilitatii.

Articolul 41
(1) Angajarea personalului Oficiului se face pe baza de concurs sau examen, organizat potrivit reglementarilor legale in vigoare. Conditiile specifice necesare pentru ocuparea functiilor in cadrul Oficiului sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile confidentiale primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia se mentine pe termen nelimitat.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut