Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23136 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de catre o banca pentru indeplinirea obiectului sau de activitate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Denumire data monedei unice europene.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Denumire data monedei unice europene.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Denumire data monedei unice europene.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Call feature) Prevedere contractuala care permite emitentului sa rascumpere obligatiunile la un pret prestabilit sau la o serie de preturi prestabilite, inainte de data scadentei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

(1) Entitatile raportoare au obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale:
1. in valoare de cel putin echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;
2. care constituie un transfer de fonduri, astfel cum este definit de art. 3 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 mai 2015 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006, in valoare de peste 1.000 euro;
c) in cazul persoanelor care comercializeaza bunuri, in calitate de profesionisti, atunci cand efectueaza tranzactii ocazionale in numerar in valoare de cel putin 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.
(2) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) au obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in momentul colectarii castigurilor, la cumpararea sau schimbarea de jetoane atunci cand se efectueaza tranzactii a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a minimum 2.000 euro, printr-o singura operatiune .
(3) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, entitatea raportoare aplica masurile standard de cunoastere a clientelei atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima aplicabila.
(4) In cazul asigurarilor de viata sau al altor tipuri de asigurari care includ o componenta investitionala, institutiile de credit si institutiile financiare aplica, in plus fata de masurile standard de cunoastere a clientelei impuse in ceea ce priveste clientul si beneficiarul real, urmatoarele masuri de cunoastere, de indata ce beneficiarii acestor tipuri de asigurari sunt identificati sau desemnati:
a) in cazul beneficiarilor identificati dupa nume, institutia de credit sau institutia financiara va aplica masurile de cunoastere a clientelei in raport cu acestia;
b) in cazul beneficiarilor desemnati dupa caracteristici sau categorie ori prin alte mijloace, institutia de credit sau institutia financiara va solicita obtinerea unor informatii suficiente privind beneficiarii respectivi, astfel incat sa se asigure ca, la momentul platii, va fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului acestor tipuri de asigurari.
(5) Masurile prevazute la alin. (4) se adopta cel mai tarziu la momentul platii sau la momentul atribuirii, totale sau partiale, a politei.
(6) In caz de atribuire, totala sau partiala, a unei asigurari de viata sau a unui alt tip de asigurare legata de investitii catre un tert, institutiile de credit si institutiile financiare care au cunostinta de atribuirea respectiva identifica beneficiarul real la momentul atribuirii catre persoana fizica sau juridica sau catre constructia juridica care primeste, pentru beneficiul propriu, valoarea politei cedate.
(7) In cazul beneficiarilor de fiducii sau de constructii juridice similare care sunt desemnati in functie de caracteristici particulare sau de categorie, entitatile raportoare sunt obligate sa obtina informatii suficiente cu privire la beneficiar, astfel incat sa se asigure ca vor fi in masura sa stabileasca identitatea beneficiarului la momentul platii sau al exercitarii de catre beneficiar a drepturilor sale dobandite.
(8) Entitatile obligate pot sa nu aplice masuri de cunoastere a clientelei cu privire la moneda electronica, in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile urmatoare de atenuare a riscurilor:
a) instrumentul de plata nu este reincarcabil sau are o limita maxima de 150 euro pentru tranzactiile de plati lunare, care poate fi utilizata numai in statul membru respectiv;
b) suma maxima depozitata electronic nu depaseste 150 euro;
c) instrumentul de plata este utilizat exclusiv pentru a achizitiona bunuri sau servicii;
d) instrumentul de plata nu poate fi finantat cu moneda electronica anonima;
e) emitentul efectueaza o monitorizare suficienta a tranzactiilor sau a relatiei de afaceri pentru a permite depistarea tranzactiilor neobisnuite sau suspecte.
(9) Derogarea prevazuta la alin. (8) nu este aplicabila in cazul rascumpararii in numerar sau al retragerii in numerar a valorii monetare a monedei electronice in cazul in care suma rascumparata depaseste 150 euro.

Articolul 14
Entitatile raportoare aplica masurile de cunoastere a clientelei nu numai tuturor clientilor noi, ci si clientilor existenti, in functie de risc, inclusiv atunci cand circumstantele relevante privind clientul se schimba.

Articolul 15
(1) Identificarea clientilor si a beneficiarilor reali cuprinde cel putin:
a) in cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civila prevazute in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice - datele cuprinse in actele constitutive sau certificatul de inmatriculare si datele reprezentantului legal al persoanei juridice care incheie contractul;
c) datele si informatiile prevazute in reglementarile sectoriale aplicabile.
(2) In cazul persoanelor juridice straine va fi solicitata si o traducere in limba romana a documentelor prevazute la alin. (1) lit. b), legalizata in conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Masuri simplificate de cunoastere a clientelei

Articolul 16
(1) Entitatile raportoare pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei exclusiv pentru clientii incadrati la un grad de risc redus.
(2) Incadrarea intr-un grad de risc redus se realizeaza prin evaluarea globala a tuturor factorilor de risc identificati, potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) si luand in considerare cel putin urmatorii factori caracteristici:
a) factori de risc privind clientii:
1. societati publice cotate la o bursa de valori si supuse cerintelor de divulgare a informatiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, care impun cerinte pentru a asigura transparenta adecvata a beneficiarului real;
2. administratii publice sau intreprinderi publice;
3. clienti care isi au resedinta in zone geografice cu risc redus, astfel cum se prevede la lit. c);
b) factori de risc privind produsele, serviciile, tranzactiile sau canalele de distributie:
1. polite de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau totalul ratelor de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro;
2. polite de asigurare pentru sistemele de pensii, in cazul in care nu exista o clauza de rascumparare timpurie si polita nu poate fi folosita drept garantie;
3. sisteme de pensii, anuitati sau sisteme similare care asigura salariatilor prestatii de pensie, in cazul carora contributiile sunt reprezentate de sume platite de participanti sau angajatori in numele acestora la un fond de pensii private;
4. produse sau servicii financiare care furnizeaza servicii definite si limitate in mod corespunzator anumitor tipuri de clienti, astfel incat sa sporeasca accesul in scopul incluziunii financiare;
5. produse in cazul carora riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului sunt gestionate de alti factori, cum ar fi limitele financiare sau transparenta proprietatii;
6. produse care, prin natura lor si modul de tranzactionare, sunt incadrate in urma evaluarilor sectoriale sau nationale in categoriile de risc scazut de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
c) factori de risc geografic:
1. state membre;
2. tari terte care detin sisteme eficiente de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului;
3. tari terte identificate din surse credibile ca avand un nivel scazut al coruptiei sau al altor activitati infractionale;
4. tari terte care, pe baza unor surse credibile, cum ar fi evaluari reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate, au prevazut cerinte de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului in conformitate cu recomandarile Grupului de Actiune Financiara revizuite si pun in aplicare in mod eficace cerintele respective.

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut