Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016

  Publicat: 27 Jul 2019       2316 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 619 din 25.07.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 726 din 20 septembrie 2016, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctele 2 si 3 se abroga.
2. La articolul I punctul 5, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 3
(1) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care incheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobandesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fara a fi proprietare ale terenului pe care este amplasata aceasta. Contractele sunt nule de drept .
(2) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a) neasigurarea administrarii sau serviciilor silvice de catre proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe baza de contract;
b) nematerializarea si nedelimitarea in teren de catre proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le detin, in conformitate cu actele de proprietate, cu tarusi, borne, vopsea, si/sau neintretinerea/nementinerea in stare corespunzatoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietatii, respectiv mutarea semnelor amenajistice si/sau de hotar."
3. La articolul I, punctul 6 se abroga.
4. La articolul I, punctul 15 se abroga.
5. La articolul I punctul 26, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 19
(1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 15.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase in cauza urmatoarele fapte:
a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea si/sau prelucrarea de catre detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara provenienta legala, asa cum este stabilita de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cuantumul amenzii fiind de 1.000- 5.000 lei, pentru un volum de pana la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins intre 10,01- 30,00 m.c. inclusiv, si de 10.000-15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;
b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fara avize de insotire a materialelor lemnoase sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala, asa cum sunt prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu exceptia situatiilor prevazute de aceste norme, cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 lei, pentru un volum de pana la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins intre 10,01-30,00 m.c. inclusiv, si de 10.000- 15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;
c) primirea de catre personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului si/sau gestionarului infrastructurii caii ferate in vederea expedierii si/sau expedierea materialelor lemnoase fara avizele de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
d) primirea de catre operatorii portuari a materialelor lemnoase fara avize de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
e) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase de catre detinatorii depozitelor, pietelor, targurilor, oboarelor si altele asemenea, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara provenienta legala, asa cum este stabilita de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
f) depunerea/acceptarea declaratiei vamale de export pentru materiale lemnoase fara avizul de insotire valabil sau, dupa caz, fara documentul comunitar echivalent avizului de insotire, prevazut de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
g) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase de catre detinatorii depozitelor, pietelor, targurilor, oboarelor si altele asemenea, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara avize de insotire valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
h) vanzarea si/sau cumpararea materialelor lemnoase fara provenienta legala sau fara avizele de insotire valabile ori cu avize din care nu rezulta provenienta legala sau documentele echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
i) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase in mod repetat, in baza aceluiasi aviz de insotire. Repetabilitatea se demonstreaza prin interogarea aplicatiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informatii cu caracter oficial obtinute de la alte autoritati ale statului;
j) se excepteaza de la aplicabilitatea normelor privind circulatia materialelor lemnoase materialul lemnos provenit din demolari de constructii;
k) utilizarea tipurilor de pasta/cerneala la completarea avizelor de insotire, rezistente la actiunea factori externi sau care nu se pot sterge usor prin mijloace mecanice.
(2) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei si retinerea in vederea stabilirii provenientei si/sau confiscarea materialelor lemnoase in cauza urmatoarele fapte:
a) detinerea de materiale lemnoase fara documente care sa ateste indeplinirea conditiilor cu privire la legalitatea provenientei acestora, fara avize de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala sau fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de lege;
b) transportul materialelor lemnoase, dupa caz, cu aviz de insotire a materialelor lemnoase a carui valabilitate a expirat, cu aviz de insotire fara cod unic online sau offline generat de aplicatiile Sistemului informatizat de urmarire a materialelor lemnoase, denumit in continuare SUMAL, si inscris in aviz, cu exceptiile prevazute de normele legale, cu aviz de insotire in care nu s-au inscris data si ora plecarii transportului si, respectiv, valabilitatea, in functie de distanta pana la destinatie. In cazul in care pe avizul de insotire este inscris codul offline si online, generat de aplicatia SUMAL, dar nu s-a inscris ora plecarii transportului, sanctionarea se aplica fara confiscare;
c) transportul de materiale lemnoase ale caror caracteristici nu corespund cu cel putin unul dintre elementele inscrise in avizul de insotire referitoare la:
(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea in considerare a tolerantelor;
(ii) specie/grupe de specii.
Sanctiunea complementara de confiscare se aplica asupra volumului, cu luarea in considerare a tolerantelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depaseste volumul inscris in avizul de insotire. Confiscarea se poate realiza valoric in conditiile art. 22 alin. (7) sau fizic;
d) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decat cele corespunzatoare provenientei legale, cu exceptia situatiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de incarcare a materialului lemnos. In situatii bine justificate, cu acordul garzii forestiere, se poate face transbordarea materialelor lemnoase din platforma primara intr-o platforma de incarcare, noile coordonate geografice fiind comunicate garzii forestiere si postului de politie de pe raza localitatii respective;
e) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse in aplicatia informatica elementele prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund si nu s-au obtinut codurile online si/sau offline, dupa caz, cu exceptiile prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
f) transmiterea cu intarziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia sa se faca raportarea lunara, in mod repetat, de catre profesionisti, din culpa acestora, a datelor in SUMAL, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei si cu confiscarea materialelor lemnoase in cauza transportul realizat cu mijloace de transport feroviare si navale, precum si cele care au ca destinatie exportul, in situatia in care perioada de valabilitate a avizelor de insotire care insotesc transportul de materiale lemnoase depaseste perioada de executare a contractului de transport .
(4) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei pana la 6.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase refuzul importatorului de a returna in tara exportatoare cantitatea de marfuri care depaseste cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate in AĞlicenta pe suport de hartieAğ, precum si AĞlicenta electronicaAğ, asa cum sunt definite in art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a masurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licente FLEGT pentru importurile de lemn in Comunitatea Europeana, denumit in continuare licenta FLEGT, sau, dupa caz, duplicatul sau substitutul licentei FLEGT, emis si validat de autoritatea de acordare a licentelor, pe cheltuiala importatorului.
(5) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei introducerea in aplicatiile informatice din SUMAL prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund si/sau inscrierea in avizul de insotire a materialelor lemnoase a unui numar de inmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv incarcat.
(6) Urmatoarele fapte constituie contraventii silvice si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) neutilizarea SUMAL, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura in caz de neconformare;
b) introducerea pe piata a lemnului recoltat in mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta, asa cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn sau produse din lemn, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat in mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, dupa caz, cu interzicerea comercializarii lemnului sau a produselor din lemn;
c) importul, transportul, detinerea si/sau prelucrarea si comercializarea produselor din lemn prevazute in anexele II si III la Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licente FLEGT pentru importurile de lemn in Comunitatea Europeana, exportate de tarile partenere stabilite conform regulamentului mentionat, in cazul in care transportul produselor respective nu este insotit de o licenta FLEGT sau, dupa caz, de duplicatul ori substitutul licentei FLEGT, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 4 alin. (3) din regulamentul mentionat, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei si cu confiscarea produselor din lemn;
d) nerespectarea de catre operatorii economici a obligatiei de a utiliza un sistem AĞdue diligenceAğ, astfel cum este prevazut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea in considerare a faptului ca, la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un sistem AĞdue diligenceAğ, agentul constatator acorda un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatarii pentru incadrarea operatorului in prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se inscrie in actul de constatare a neregulilor, cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei si cu suspendarea pentru o perioada de maximum 12 luni a acordului de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special;
e) neindeplinirea de catre o organizatie de monitorizare a obligatiilor prevazute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sanctiunea se aplica organizatiei de monitorizare;
f) transmiterea cu intarziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia sa se faca raportarea lunara, de catre profesionisti, din culpa acestora, a datelor in SUMAL, cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei si cu suspendarea acordului de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pe o perioada de pana la 90 de zile . Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
g) netransmiterea de catre profesionisti a raportarii lunare a datelor in SUMAL, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei si cu suspendarea acordului de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pe o perioada de pana la 90 de zile . Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
h) implementarea de catre operator a propriului sistem AĞdue diligenceAğ care nu indeplineste elementele prevazute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;
i) neindeplinirea de catre operator a conditiilor inscrise in sistemul AĞdue diligenceAğ pe care il utilizeaza, cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;
j) neindeplinirea de catre comercianti a obligatiilor prevazute pentru acestia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei;

Afişează Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 51/2016    Legea 146/2019    Legea 171/2010    Contraventii silvice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.