Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

  Publicat: 16 Aug 2019       4987 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale

Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Parte a contractului de credit care cuprinde esalonarea in timp a rambursarii creditului de catre beneficiar.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.

a) suma ramasa nestinsa din rata de inlesnire, reprezentand obligatii bugetare principale;

b) diferentele de obligatii bugetare marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.

(4) Penalitatea se face venit la bugetul de stat .

ARTICOLUL 13 Esecul planului de restructurare

(1) Planul de restructurare esueaza in situatia in care masurile de restructurare a debitorului inclusiv masurile de restructurare a obligatiilor bugetare, cu exceptia inlesnirilor la plata, nu sunt implementate la termenele stabilite in plan si dupa notificarea debitorului potrivit art. 9 alin. (2) acesta nu prezinta un plan de restructurare ajustat sau nu realizeaza masurile in termenul stabilit de persoana/persoanele care supravegheaza debitorul. Planul de restructurare esueaza si in situatia in care inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea.

(2) Inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 9 alin. (3). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, care se comunica debitorului.

(3) Pierderea valabilitatii inlesnirii la plata atrage:

a) inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa. Dispozitiile art. 21 raman aplicabile;

b) pierderea valabilitatii amanarii la plata a dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, precum si a obligatiilor bugetare principale amanate la plata . In acest caz, odata cu decizia de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata se comunica debitorului si decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor datorate de debitor, precum si a obligatiilor bugetare principale amanate la plata .

(4) In cazul pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, pentru obligatiile bugetare ramase de plata din restructurare, se datoreaza de la data emiterii deciziei de inlesnire la plata dobanzi potrivit art. 174 din Codul de procedura fiscala.

ARTICOLUL 14 Mentinerea inlesnirii la plata

(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei inlesniri la plata a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3), precum si la alin. (2) al prezentului articol, cu exceptia cazului in care inlesnirea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazute la art. 9 alin. (3) lit. j), de doua ori intr-un an calendaristic sau intr-o fractiune de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte de stingerea tuturor obligatiilor bugetare care au facut obiectul inlesnirii la plata . Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii inlesnirii, cu pastrarea perioadei de inlesnire deja aprobate. In aceasta situatie planul de restructurare se mentine.

(2) Pentru mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata, debitorul are obligatia sa achite obligatiile bugetare exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii inlesnirii, cu exceptia celor care au facut obiectul inlesnirii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.

ARTICOLUL 15 Suspendarea executarii silite

(1) Pentru obligatiile bugetare care fac obiectul restructurarii, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a) -c), e) -i) si l) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data depunerii solicitarii prevazute la art. 5. In cazul obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (3) lit. e), executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei.

(2) Odata cu comunicarea deciziei de aprobare a planului de restructurare catre debitor, organele fiscale competente comunica, in scris, institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului masura de ridicare a executarii silite prin poprire.

(3) Sechestrele si masurile asiguratorii instituite de organul fiscal se mentin pe perioada acordarii inlesnirii la plata . In situatia in care bunurile sechestrate potrivit Codului de procedura fiscala trebuie valorificate in vederea asigurarii finantarii si/sau platii datoriilor debitorului, organul fiscal ridica sechestrele, prin emiterea unei decizii la cererea debitorului, cu avizul persoanei/persoanelor care efectueaza supravegherea potrivit art. 7, iar sumele obtinute sunt folosite de debitor pentru punerea in aplicare a planului de restructurare.

(4) In cazul emiterii deciziei de respingere, incepe sau continua executarea silita, de la data comunicarii acesteia. Dispozitiile art. 21 raman aplicabile.

ARTICOLUL 16 Regimul special al obligatiilor bugetare de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar

(1) Pentru debitorii care au solicitat restructurarea obligatiilor bugetare si care trebuie sa achite obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda actul pe motiv de neplata a obligatiilor bugetare la termenul prevazut in legislatia specifica.

(2) In situatia in care solicitarea de restructurare a fost respinsa, debitorii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile bugetare de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere. In acest caz, o noua solicitare de restructurare se poate depune numai dupa achitarea acestor obligatii bugetare cu respectarea termenului prevazut la art. 22.

(3) Pe perioada derularii planului de restructurare, autoritatea competenta nu revoca/nu suspenda autorizatia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplata a obligatiilor bugetare la termenul prevazut in legislatia specifica.

ARTICOLUL 17 Calcularea termenelor

(1) Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu ziua imediat urmatoare de la care incep sa curga si expirand la ora 24,00 a ultimei zile in care se implinesc termenele.

(2) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) se implinesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

ARTICOLUL 18 Finalizarea planului de restructurare

(1) In situatia in care masurile de restructurare a debitorului, precum si masurile de restructurare a obligatiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobanzile, penalitatile si toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plata, precum si obligatiile bugetare principale amanate la plata se anuleaza prin decizie, care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a planului de restructurare.

(2) Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligatiilor bugetare impreuna cu decizia de anulare a obligatiilor bugetare principale si accesorii amanate la plata se comunica debitorului, potrivit Codului de procedura fiscala.

ARTICOLUL 19 Indreptarea erorilor din actele intocmite de organul fiscal

Organul fiscal competent poate indrepta erorile din continutul actelor intocmite, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de indreptare a erorii. Decizia de indreptare a erorii produce efecte fata de debitor de la data comunicarii acesteia, potrivit legii.

ARTICOLUL 20 Plata cu anticipatie a sumelor cuprinse in graficul de plata

(1) Debitorul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de plata . In acest caz, debitorul notifica organul fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume. In cazul achitarii anticipate partiale, organul fiscal competent instiinteaza debitorul, pana la urmatorul termen de plata din grafic, cu privire la stingerea sumelor datorate in contul urmatoarelor rate de inlesnire aprobate pana la concurenta cu suma achitata.

(2) Organul fiscal reface graficul de plata, din oficiu, pana la urmatorul termen de plata a ratelor, in urmatoarele situatii:

a) ori de cate ori are loc o diminuare a obligatiilor bugetare incluse in decizia de inlesnire la plata ca urmare a anularii unor titluri de creanta/titluri executorii;

b) se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de plata, cu respectarea perioadei de inlesnire aprobate. In acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data platii sau la data emiterii deciziei de rambursare, dupa caz;

c) in graficul de plata exista si obligatii bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, iar acestea au fost stinse, total sau partial, potrivit legislatiei specifice, de catre organele care le gestioneaza.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), noul grafic de inlesnire se comunica debitorului in termen de 10 de zile, prin decizia organului fiscal competent, si il inlocuieste pe cel existent in planul de restructurare.

(4) Ori de cate ori se prezinta un plan de restructurare ajustat care cuprinde un nou grafic de plata potrivit prezentului capitol, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de inlesnire la plata, la care anexeaza noul grafic .

ARTICOLUL 21 Solicitarea deschiderii procedurii insolventei

Organul fiscal competent are obligatia de a solicita deschiderea procedurii insolventei, in conditiile Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia debitorilor care se afla in administrare speciala potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a operatorilor economici din industria nationala de aparare care sunt autorizati si inscrisi in registrul unic al operatorilor economici si al capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare potrivit Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care debitorul nu depune solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 in termenul prevazut la art. 22;

b) in cazul in care organul fiscal competent respinge solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 si nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei esalonari conform Codului de procedura fiscala si debitorul nu achita obligatiile bugetare in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere, dar nu mai devreme de termenul prevazut la art. 22;

c) in cazul in care planul de restructurare esueaza si debitorul nu achita obligatiile bugetare in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de constatare a pierderii valabilitatii inlesnirii la plata, dar nu mai devreme de termenul prevazut la art. 22.

ARTICOLUL 22 Termenul de depunere a solicitarii de restructurare

(1) Solicitarea de restructurare prevazuta la art. 5 se poate depune in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, sub sanctiunea decaderii.

(2) Pentru debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se afla intr-o procedura de cercetare sau investigatie a Comisiei Europene din punctul de vedere al compatibilitatii cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, termenul de 6 luni prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data agrearii modului de acordare a facilitatii fiscale de catre Comisia Europeana .

CAPITOLUL II

Anularea unor obligatii accesorii

ARTICOLUL 23 Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei.

Afişează Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2019    Facilitati fiscale    Facilitati fiscale 2019    Codul de procedura fiscala 2019    Rambursare    Poprire ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.285 din 29 ianuarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie

Investitor. Zona defavorizata. Facilitati fiscale. Conditii
Pronuntaţă de: Decizia nr.415 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Evaziunea fiscala legala
Sursa: EuroAvocatura