Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul nr. 569/2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei si a procedurii de implementare a acestuia

Ordinul nr. 569/2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei si a procedurii de implementare a acestuia

  Publicat: 02 Sep 2019       2908 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 720 din 02.09.2019

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Infractiune constand in incercarea de a determina o persoana, prin constrangere ori corupere, sa dea declaratii mincinoase
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

1. Producatorii, importatorii si distribuitorii finali de benzina si motorina care introduc pe piata benzina si motorina sunt obligati sa verifice in laboratoarele proprii sau in alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzina si motorina introdus pe piata, toate specificatiile tehnice prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2018, aprobata cu modificari prin Legea nr. 311/2018.

2. Operatorii economici au obligatia de a pastra inregistrarea tuturor cantitatilor de benzina si motorina comercializate, precum si rapoartele de incercari aferente acestora cel putin 2 ani.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA

de implementare a Sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei

1. Autoritatea competenta aproba programul anual de esantionare.

2. Autoritatea competenta deruleaza procedura de selectie a organismului de inspectie de terta parte .

3. Autoritatea competenta elaboreaza lista principala si lista de rezerva a locurilor de distributie in care urmeaza sa se desfasoare activitatea de esantionare.
Din lista prevazuta la pct. 7 din anexa nr. 1 la ordin, autoritatea competenta va stabili lista principala si lista de rezerva prin selectarea aleatorie a unui numar de locuri de distributie corespunzator repartitiei numarului de probe pe macroregiuni/regiuni prevazute la pct. 3 din anexa nr. 1 la ordin .

4. Autoritatea competenta stabileste datele calendaristice la care se esantioneaza la locurile de distributie din lista principala, pe care le comunica organismului de inspectie de terta parte selectat cu 24 de ore in avans .
Fiecarui amplasament de la care urmeaza sa fie efectuata esantionarea i se atribuie un numar de identificare unic. Acest numar trebuie sa se regaseasca pe toate probele prelevate din amplasament si in rapoartele analitice.

5. Organismul de inspectie de terta parte efectueaza in cel mai scurt timp posibil activitatea de esantionare, incercare si analiza a probelor in conformitate cu standardele aferente acestor activitati si cerintele legislatiei in vigoare.
In vederea determinarii parametrilor prevazuti in specificatiile tehnice pentru benzina se preleva 3 probe, identificabile oricand:
- proba pentru laborator - 3 litri;
- contraproba - 3 litri;
- proba-martor - 3 litri, iar pentru motorina se preleva 3 probe, identificabile oricand:
- proba pentru laborator - 1,5 litri;
- contraproba - 1,5 litri;
- proba-martor - 1,5 litri.
Procesul-verbal de esantionare in vederea determinarii specificatiilor tehnice pentru benzina si motorina trebuie completat in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la ordin si se intocmeste in 3 exemplare:
- un exemplar pentru distribuitorul final de la care s-a prelevat proba;
- un exemplar pentru organismul recunoscut sa efectueze esantionarea;
- un exemplar pentru autoritatea competenta .
Operatorii locurilor de distributie de benzina si motorina au obligatia sa permita organismelor de inspectie de terta parte recunoscute si selectate de autoritatea competenta sa preleve probele de benzina si motorina in cadrul sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii carburantilor.
Organismul de inspectie de terta parte va intocmi un formular de constatare in cazul in care este constatata cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) adresa gresita/locatii din lista cu adresa putin diferita de cea comunicata de autoritate;
b) lipsa unor sortimente solicitate pentru prelevare;
c) intreruperea temporara/totala a activitatii punctului de lucru;
d) imposibilitatea prelevarii in conditii normale din motive care nu tin de organismul de inspectie de terta parte;
e) alte situatii care pot impiedica finalizarea prelevarii de probe.
Formularul de constatare se comunica de indata autoritatii competente, care va comunica organismului de inspectie de terta parte modalitatea pentru continuarea esantionarii, respectiv utilizarea unei locatii de distributie alese aleatoriu din lista de rezerva .

6. Etichetarea probelor
Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzina si motorina se aplica o eticheta ce contine informatiile prevazute in anexa nr. 4 la ordin .
Informatiile de pe eticheta trebuie sa fie complete si lizibile. Eticheta se aplica pe recipientul pentru prelevarea probei astfel incat sa nu se desprinda sau sa nu se detaseze usor ulterior.

7. Comunicarea rezultatelor
Organismele de inspectie de terta parte vor transmite autoritatii competente rezultatele incercarilor efectuate asupra probei si un exemplar al procesului-verbal de esantionare, in maximum 10 zile lucratoare de la data prelevarii.
Daca rezultatele incercarilor nu sunt conforme cu prevederile din standardele aferente si cu cerintele legislatiei in vigoare, organismul de inspectie de terta parte anunta in cel mai scurt timp posibil autoritatea competenta, care dispune preluarea contraprobelor in discutie de un alt organism recunoscut si analizarea acestora in maximum 48 de ore de la momentul preluarii acestora.

8. Contraprobele
Contraprobele se trimit la un laborator acreditat pentru analiza si incercare . Contraprobele trebuie sa fie analizate si incercate pentru aceleasi caracteristici ca si probele. La incercarea si analizarea contraprobei poate sa participe un reprezentant al organismului de inspectie de terta parte care a efectuat analize asupra probei de laborator initiale.
In cazul in care rezultatele incercarilor efectuate pe contraprobe sunt conforme cu standardele aferente si cu cerintele legislatiei in vigoare, cheltuielile aferente analizarii contraprobelor sunt suportate de organismul de inspectie de terta parte care a efectuat primele incercari.
In cazul in care rezultatele incercarilor efectuate pe contraprobe nu sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in standardele aferente si cu cerintele legislatiei in vigoare, autoritatea competenta sesizeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si/sau orice autoritate cu competente despre neconformitatile constatate in vederea aplicarii de catre acestea a prevederilor referitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2018, aprobata cu modificari prin Legea nr. 311/2018.

9. Raportul analitic elaborat de laborator
Trebuie sa contina informatiile prevazute la pct. 6.5 din standardul SR EN 14274:2013, precum si codul de identificare al probei detaliat la pct. 1 subpct. 1.12 din anexa nr. 1 la ordin . Din motive de protectie a datelor, informatiile confidentiale despre probe trebuie sa fie anonime si trebuie sa fie pastrate doar in laboratorul care a executat analizele. Toate datele referitoare la probele prelevate trebuie sa fie disponibile, la cerere, autoritatilor romane pentru o perioada de 3 ani.
10. Centralizarea rapoartelor analitice de organismul de inspectie de terta parte si raportul final
Autoritatea competenta primeste informatia colectata si centralizata din rapoartele analitice de la laboratoare, sub forma unui raport tehnic final intocmit de catre organismul de inspectie de terta parte, pe care il foloseste pentru elaborarea raportului tehnic final, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 6 la ordin si cu respectarea cerintelor din cap. 7 din SR EN 14274.

Afişează Ordinul nr. 569/2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei si a procedurii de implementare a acestuia pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 569/2019    Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei    Procedura de implementare    Ministerul Energiei    OUG 80/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.