Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 2341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de intocmire, actualizare si transmitere a listei cuprinzand alesii locali

Ordinul nr. 2341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de intocmire, actualizare si transmitere a listei cuprinzand alesii locali

  Publicat: 09 Sep 2019       246 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul MDRAP nr. 2341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de intocmire, actualizare si transmitere a listei cuprinzand alesii locali de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 735 din 09.09.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
(1) Prefectii au obligatia intocmirii si actualizarii, la nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, dupa caz, a listei cuprinzand alesii locali pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, denumita in continuare Lista .
(2) Lista reprezinta documentul oficial de evidenta primara unitara in care se inscriu date cu privire la alesii locali de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
(3) Lista constituie sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, respectiv: statistica oficiala, pregatirea, organizarea si producerea de statistici privind dinamica alesilor locali.


Articolul 2
(1) Lista cuprinde informatii privind:
a) denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) codul SIRUTA corespunzator unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
c) numele, initiala tatalui si prenumele alesului local;
d) datele oficiale de contact ale alesului local: telefon, adresa de e-mail;
e) calitatea alesului local, respectiv primar, viceprimar, consilier local, presedinte al consiliului judetean, vicepresedinte al consiliului judetean, consilier judetean, dupa caz. Pentru situatiile prevazute la art. 142 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ se vor mentiona si delegatii satesti;
f) data nasterii alesului local;
g) nivelul si tipul studiilor absolvite de catre alesul local;
h) denumirea formatiunii politice, respectiv a partidului politic, aliantei politice (inclusiv partidul politic - membru al aliantei - din care face parte alesul local) sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din partea careia alesul local a participat la alegeri ori a candidaturii independente;
i) denumirea partidului politic pe lista caruia se afla alesul local, in situatia in care acesta s-a reorganizat in conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata;
j) validarea mandatului alesului local, fapt dovedit prin incheiere sau hotarare a instantei, dupa caz;
k) inceperea exercitarii mandatului consiliului local, respectiv al consiliului judetean, fapt dovedit prin hotararea consiliului local sau judetean, dupa caz;
l) inceperea exercitarii mandatului de primar, respectiv de presedinte al consiliului judetean, fapt dovedit prin procesul- verbal al sedintei consiliului local sau judetean ori prin incheierea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
m) alegerea sau eliberarea in/din functia de viceprimar ori vicepresedinte al consiliului judetean, fapt dovedit prin hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz;
n) suspendarea sau incetarea mandatului alesului local, fapt dovedit prin ordin al prefectului ori hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz;
o) temeiul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru suspendarea sau incetarea mandatului alesului local, dupa caz.
(2) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ- teritoriale are obligatia de a transmite prefectului informatiile prevazute la alin. (1) lit. e), h) si j) cu maximum 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 3 alin. (1) sau (2), dupa caz.
(3) In situatia in care validarea mandatelor supleantilor se realizeaza pe durata mandatului consiliului local, secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligatia de a transmite prefectului informatiile prevazute la alin. (1) lit. k) cu maximum 15 zile inainte de implinirea termenului prevazut la art. 3 alin. (2).
(4) Modalitatea de completare a Listei este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
(5) Netransmiterea informatiilor de catre secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in termenele prevazute de prezentul ordin atrage sanctionarea disciplinara, in conditiile legii.


Articolul 3
(1) Lista se comunica de catre prefecti ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice si ministerului cu atributii in domeniul afacerilor interne in termen de 90 de zile de la data desfasurarii alegerilor locale organizate incepand cu anul 2020.
(2) Prefectii comunica Lista semestrial, in perioada 1-31 iulie, pentru semestrul I al anului in curs, respectiv 1-31 ianuarie, pentru semestrul II al anului precedent, in format electronic, ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice si ministerului cu atributii in domeniul afacerilor interne, in situatia in care au aparut modificari cu privire la situatia alesilor locali de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
(3) Listele se centralizeaza la nivelul ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice, unde se constituie Lista nationala a alesilor locali din Romania, denumita in continuare Lista nationala.
(4) Ministerul cu atributii in domeniul administratiei publice si ministerul cu atributii in domeniul afacerilor interne dezvolta un sistem informatic pentru stocarea, procesarea si valorificarea datelor din Lista nationala.


Articolul 4
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si institutiile prefectului duc la indeplinire prevederile prezentului ordin .


Articolul 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa poate fi consultata aici.Afişează Ordinul nr. 2341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de intocmire, actualizare si transmitere a listei cuprinzand alesii locali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MDRAP    Ordinul 2341/110/2019    Alesi locali    Administratie publica locala    Unitati administrativ-teritoriale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016

Constatarea si sanctionarea in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli aparute sub imperiul O.U.G nr. 79/2003. Legalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2168 din 7 iulie 2016