din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2526 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica

  Publicat: 28 Dec 2016       1403 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este legala cerinta impusa ofertantilor de a dispune de resurse financiare confirmate de banca inainte de depunerea ofertelor - cu posibilitatea de demonstrare a cerintei la o anumita data aleasa de catre ofertant � aceasta cerinta fiind in consonanta deplina cu art. 7 din HG nr. 925/2006 pentru ca tinde sa demonstreze potentialul financiar al participantilor la procedura, respectiv, posibilitatea lor concreta de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia.

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Creand prezumtia faptului ca ofertantii vor avea la dispozitie resursele financiare si la momentul executarii contractului, o astfel de cerinta nu este de natura sa ofere un caracter restrictiv si nu este contrara prevederilor art. 178 alin. (2) din O.U.G. nr.34 /2006.


Nota: O.U.G. nr. 34/2006 a fost abrogata incepand cu data de 26.05.2016, prin Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in M. Of. nr. 390 din 23/05/2016.


I. Circumstantele cauzei


1. Obiectul litigiului dedus judecatii


Prin cererea inregistrata la data de 5 iulie 2013 sub nr.619/57/2013, pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia contencios administrativ si fiscal, reclamantul Municipiul X reprezentat prin Primar a solicitat in contradictoriu cu paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia Generala Constatare si Stabilire Nereguli Fonduri Europene, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli -POR:


1.Suspendarea executarii Notei de Constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. CA - 11542/12.02.2013 si a deciziei nr.138/24.04.2013;


2. Anularea Notei de Constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. CA -11542/12.02.2013;


3. Anularea Deciziei nr. 138/24.04.2013;


4.Exonerarea Municipiului X de la plata creantei bugetare stabilita prin actele administrative atacate.


In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 1, 7, 8, 10 alin.(11), 11 alin.(1) si (2), art. 14 si art. 15 din Legea nr. 554/2004; OUG nr. 34/2006 in forma de la data desfasurarii achizitiei publice; H.G. nr. 925/2006 in forma de la data desfasurarii achizitiei publice; O.U.G. nr. 66/2011.


2. Hotararea primei instante


Prin Sentinta nr. 112/2014 pronuntata in data de 22 aprilie 2014, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia contencios administrativ si fiscal a admis actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul Municipiul X, in contradictoriu cu paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a anulat Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.CA - 11542/12.02.2013, emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia Generala Constatare si Stabilire Nereguli si Decizia nr.138/24.04.2013 emisa de Serviciul Solutionare Contestatii Nereguli Fonduri Europene din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respingand cererea de suspendare a executarii Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.CA - 11542/12.02.2013 si a Deciziei nr.138/24.04.2013.


II. Recursul si motivele de casare invocate


Impotriva sentintei atacate a declarat recurs paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care invocand prevederile art.488 alin.(1) pct. 8 Cod procedura civila a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei si pe fond respingerea actiunii ca netemeinice.


In esenta, recurentul a aratat urmatoarele:


Cerinta de calificare privind situatia economico-financiara a intimatei a fost solicitata in cadrul fisei de date a achizitiei, pct.3, fiind justificata prin aceea ca ofertantul care va fi declarat castigator nu trebuie sa fie dependent din punct de vedre economic si trebuie sa aiba suficienta stabilitate financiara pentru derularea contractului ce urmeaza sa fie atribuit. Nu sunt mentionate insa justificari privind obligarea ofertantilor sa faca dovada ca dispun de aceste resurse cel putin in perioada cuprinsa intre data publicarii invitatiei de participare si data limita de depunere a ofertelor, deci privind relevanta demonstrarii detinerii resurselor in perioada de pana la depunerea ofertelor.


In legatura cu conditionarea precizata in fisa de date, cel putin in perioada cuprinsa intre data publicarii invitatiei de participare si data limita de depunere a ofertelor a fost formulata contestatia de catre A SRL, iar ca urmare a acestei contestatii autoritatea contractanta a decis sa remedieze solicitarea din fisa de date .


Pe cale de consecinta, a fost mentinuta cerinta impusa ofertantilor de a dispune de resurse financiare confirmate de banca inainte de depunerea ofertelor dand posibilitatea de demonstrare a cerintei la o anumita data aleasa de catre ofertant. In fapt, din analiza documentelor de calificare depuse de ofertanti rezulta ca au fost confirmate de banca resurse financiare in valoare mai mare fata de suma solicitata, dar fara a exista certitudinea ca aceste resurse vor fi utilizate pentru sustinerea executiei lucrarilor.


Prin raportare la prevederile ar. 7 din HG nr. 925/2006 rezulta ca ofertantii au fost obligati sa faca dovada ca dispun de resurse pentru sustinerea lucrarilor in perioada cuprinsa intre publicarea invitatiei de participare si atribuirea contractului, deci inainte de castigarea contractului in cauza, conditie ce nu este strict necesara pentru a se asigura ca ofertantul este in masura de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de executarea acestuia.


In mod evident, mai multi operatori puteau demonstra ca dispun de resurse intr-o anumita zi dar acest lucru nu reprezinta o asigurare pentru autoritatea contractanta ca resursele ar fi disponibile pentru executarea viitorului contract .


Prin urmare, cerinta impusa nu era necesara pentru executarea contractului, fiind stabilite obligatii pentru ofertanti pentru o perioada anterioara depunerii ofertelor.


III. Derularea procedurii judiciare in fata instantei de recurs si analiza motivelor de casare


1. Procedura de filtrare


Raportul intocmit in cauza, in conditiile art. 493 alin. (2) si (3) C.proc.civ., a fost analizat in completul de filtru si a fost comunicat partilor in baza incheierii de sedinta din data de 22 septembrie 2015, in conformitate cu dispozitiile art. 493 alin. (4) din acelasi act normativ.


Prin incheierea de sedinta din data de 16 februarie 2016, completul de filtru a constatat, analizand continutul raportului intocmit, ca memoriul de recurs indeplineste conditiile de admisibilitate si, pe cale de consecinta, a admis in principiu recursul, in temeiul prevederilor art. 493 alin. (7) C.proc.civ., si a fixat termen de judecata a fondului recursului, in sedinta publica, pentru data de 24 mai 2016.


2. Analiza motivelor de casare


Recursul este nefondat.


Contrar celor sustinute de recurent, dar in deplin acord cu concluziile instantei de fond, Inalta Curte considera ca cerinta minima de calificare privind situatia economico-financiara a ofertantilor nu este restrictiva, respectiv nu este contrara prevederilor art. 178 alin. 2 din OUG nr.34 /2006. Textul legal mentionat interzice in termeni categorici ca autoritatea contractanta sa solicite indeplinirea unor cerinte minime relative la situatia economica financiara care sa restrictioneze participarea la procedura de atribuire. Corect, prin cerinta pretinsa autoritatea contractanta a urmarit ca ofertantul care va fi declarat castigator sa aiba suficienta stabilitate financiara pentru executarea contractului ce urma sa fie atribuit. Cerinta a fost solicitata pentru asigurarea unui cash-flow de 500.000 lei, necesare executiei lucrarilor pentru o perioada de 2-2,5 luni consecutive.


Asa cum nota instanta de fond , criteriul de atribuire amintit s-a aplicat ofertelor admisibile, iar nici unul din ofertanti nu a fost eliminat din competitie datorita neindeplinirii acestei cerinte de calificare .


De asemenea, in acord cu instanta de fond , instanta de recurs apreciaza ca prin fixarea de catre autoritatea contractanta a acestei cerinte de calificare nu s-a restrictionat concurenta, scopul, deplin legitim de altfel, fiind acela de a selecta ofertanti care sa posede capacitatea financiara de a indeplini in bune conditiuni obligatiile contractuale. Astfel, contrar opiniei recurentului, criteriul in discutie este in consonanta deplina cu art. 7 din HG nr. 925/2006 pentru ca tinde sa demonstreze potentialul financiar al participantilor la procedura, posibilitatea concreta a acestora de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia. Sub acest aspect, MDRAP critica solutia instantei de fond considerand cerinta impusa ca nefiind necesara pentru executarea contractului deoarece ofertantii puteau demonstra ca dispun de resurse doar in perioada de pana la depunerea ofertelor, la un anumit moment ales de acestia, dar acest lucru nu reprezinta o asigurare pentru autoritatea contractanta ca resursele vor fi disponibile pentru executarea viitorului contract .


Critica formulata este nefondata, Inalta Curte achiesand la opinia instantei de fond . Asa cum bine arata prima instanta o cerinta de calificare nu poate fi satisfacuta decat pana la data depunerii ofertei, iar nu pentru o perioada ulterioara acestui moment. Corect a mai aratat judecatorul fondului ca o dovada valabila pentru segmentul de timp cuprins intre data publicarii invitatiei de participare si data depunerii ofertelor nu garanteaza la modul absolut ca resursele financiare de care dispune la acel moment vor fi avute la dispozitie si in perioada derularii contractului de lucrari. Cu toate acestea, asa cum bine a rationat judecatorul fondului, opinie impartasita pe deplin de instanta de recurs, se demonstreaza ca ofertantii poseda capacitatea financiara de a indeplini in bune conditiuni obligatiile contractuale, creand astfel prezumtia ca acesti ofertanti vor avea la dispozitie resursele financiare si la momentul executarii contractului.


In speta, nu au existat operatori economici interesati de atribuirea contractului de servicii, aflati in situatia de a fi nevoiti sa abandoneze intentia de participare la procedura de atribuire, consecinta a faptului ca nu ar fi indeplinit cerinta de atribuire in discutie . Sub acest aspect, critica recurentului apare ca lipsita de orice relevanta, intrucat, chiar daca la un moment dat fusese formulata o contestatie de catre A SRL. Solicitarea initiala de a dispune de resurse financiare inainte de data depunerii ofertelor a fost contestata pe motivul ca nu are legatura cu indeplinirea contractului, fiind de natura sa ingradeasca posibilitatile ofertantilor de a dispune de resurse in perioada de elaborare a ofertelor. Contestatoarea a solicitat modificarea documentatiei in sensul ca cerinta sa fie indeplinita la data depunerii ofertelor. Autoritatea contractanta a corectat cerinta in discutie in sensul ca a pretins ca aceasta sa fie indeplinita in orice moment in perioada dintre data publicarii invitatiei de participare si data limita de depunere a ofertelor. Asa fiind, imprejurarea ca fusese formulata contestatie de catre A SRL este lipsita de orice relevanta din moment ce critica Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe baza careia a fost fundamentata Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. CA-11542/12.02.2013 vizeaza cerinta astfel cum a fost formulata dupa remedierea ce s-a produs in urma contestatiei.


In fine, desi este corecta observatia recurentului in sensul ca existenta unei abateri nu este conditionata de eventuale contestatii formulate fie de potentialii ofertanti, fie de terti, totusi chestiunea apare ca irelevanta in conditiile in care ideea formulata de judecatorul fondului in acest sens are valoarea unui dictum, care nu serveste la fundamentarea deciziei, nefiind o etapa necesara pentru a justifica solutia la care a ajuns judecatorul cauzei.


Fata de cele ce preced, Inalta Curte, in temeiul dispozitiile art. 496 Cod procedura civila, a respins ca nefondat recursul formulat de catre paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016


Citeşte mai multe despre:    nereguli de stabilire a corectiilor financiare    OUG 34/2006    Legea 98/2016    HG 925/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor �circumstante imprevizibile�
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Arendare. Anularea actului administrativ al autoritatii locale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 706 din 21.02.2012

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Declinare competenta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1670 din data 16.06.2010

Contract de achizitie publica. Emitere act de adjudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.987 din data 16.04.2010Articole Juridice

Analiza termenelor si perioadelor mentionate in cadrul legislatiei achizitiilor publice
Sursa: EuroAvocatura.ro