Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019

Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019

  Publicat: 09 Sep 2019       1043 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 735 din 09.09.2019

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

CAPITOLUL I
Consideratii generale

Articolul 1
Demersurile educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala, desfasurate sub forma de voluntariat de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, sunt parte a demersurilor de reintegrare sociala.

Articolul 2
(1) Voluntariatul este activitatea de interes public, desfasurata din proprie initiativa, de orice persoana fizica, in folosul altora sau al societatii, organizata de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup .
(2) Activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia, cercetarea, protectia mediului, asistenta sociala, religia, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala.

Articolul 3
(1) In unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi pot desfasura activitatea doua tipuri de voluntari:
a) persoane fizice care desfasoara activitati pe baza unui contract de voluntariat incheiat nemijlocit cu unitatea de detentie;
b) persoane fizice, membre sau colaboratoare ale unor organizatii neguvernamentale, care desfasoara activitati de voluntariat pe baza unui contract de voluntariat cu o persoana juridica, denumita organizatie gazda, care a incheiat un protocol de colaborare cu unitatea de detentie .
(2) Este obligatorie incheierea contractelor de voluntariat intre persoanele fizice si unitatea de detentie drept conventii individuale cu titlu gratuit.

Articolul 4
(1) In sistemul administratiei penitenciare se desfasoara exclusiv activitati de voluntariat circumscrise domeniilor ce au ca finalitate cresterea sanselor de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate si domeniului asistentei religioase.
(2) Activitatile de asistenta religioasa se desfasoara in baza Ordinului ministrului justitiei nr. 4.000/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, accesul furnizorilor de asistenta religioasa in unitatile penitenciare neputand fi conditionat de semnarea contractelor de voluntariat. La cererea furnizorului de asistenta religioasa sau prin comun acord pot fi incheiate contracte de voluntariat in vederea acordarii asistentei religioase.

Articolul 5
Activitatile de voluntariat, in sistemul administratiei penitenciare, se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea, ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
b) implicarea motivata si dinamica a voluntarilor in activitatile din unitatile de detentie;
c) desfasurarea voluntariatului, cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) participarea persoanelor private de libertate la activitatile desfasurate de catre voluntari pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara niciun fel de discriminare;
e) selectia beneficiarilor fara niciun fel de discriminare, pe temei de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectie HIV/SIDA sau alte temeiuri;
f) desfasurarea activitatilor cu respectarea cadrului normativ executional penal si a conditiilor de siguranta a detinerii.

Articolul 6
Unitatile de detentie pot intreprinde demersuri in vederea atragerii de voluntari care sa desfasoare activitatile necesare pentru acoperirea nevoilor identificate la nivelul populatiei carcerale.

Articolul 7
(1) In situatia in care, la nivelul unitatilor de detentie, sunt inregistrate solicitari scrise privind desfasurarea unor activitati de voluntariat, acestea se solutioneaza in termenul legal prevazut pentru petitii.
(2) In situatia refuzului privind accesul sau, dupa caz, a desfasurarii activitatii, raspunsul unitatii este motivat si scris.

CAPITOLUL II
Recrutarea si selectia voluntarilor

Articolul 8
In vederea recrutarii si/sau selectiei voluntarilor se au in vedere urmatoarele aspecte:
a) nevoile educative si de asistenta psihologica si sociala, asa cum rezulta din Analiza anuala a nevoilor de educatie si asistenta psihologica si sociala, document intocmit anual de catre coordonatorul sectorului reintegrare sociala de la nivelul unitatii de detinere;
b) gradul de acoperire al necesarului de resurse umane si materiale ce trebuie implicate in activitatile de reintegrare sociala.

Articolul 9
In vederea informarii societatii civile cu privire la domeniile in care se pot desfasura activitati de voluntariat, respectiv a tipurilor de specialisti de care unitatile de detentie au nevoie, se intreprind demersurile ce se impun, in colaborare cu purtatorul de cuvant, in vederea popularizarii acestor informatii.

Articolul 10
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala identifica, centralizeaza si actualizeaza, periodic, potentialele institutii/organizatii care pot furniza voluntari.
(2) In limita posibilitatilor, se pot adresa solicitari si entitatilor promotoare de voluntariat.

Articolul 11
Pentru realizarea activitatii de selectie se parcurg, in ordine, urmatoarele etape:
a) centralizarea documentelor, in functie de tipul de activitate derulata: Curriculum Vitae format Europass, portofoliu de activitate, scrisoare de recomandare, scrisoare de intentie, copie carte/buletin de identitate, copie diploma de studii, dupa caz, atestat de libera practica intr-un anumit domeniu de activitate;
b) verificarea documentelor si a datelor de identificare, conform procedurilor specifice;
c) sustinerea interviului;
d) comunicarea scrisa a rezultatului activitatii de selectie si, dupa caz, planificarea etapei de instruire.

Articolul 12
(1) In scopul selectionarii voluntarilor se au in vedere, in mod cumulativ, urmatoarele criterii:
a) existenta unor competente certificate, corespunzatoare domeniului de activitate in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
b) motivatia intrinseca pentru desfasurarea activitatii;

Afişează Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Voluntariat    Penitenciare    Societate civila    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

CEDO: Erlich si Kastro impotriva Romaniei. Libertatea de religie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Dirjan si Stefan impotriva Romaniei. Tratamente inumane
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Ciupercescu impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Compensarea chiriei lunare a functionarului din sistemul administratiei penitenciarelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 302/CA din 24.11.2008Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa: