Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019

Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019

  Publicat: 09 Sep 2019       485 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 735 din 09.09.2019

Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Fapta care constituie, dupa caz, potrivit legii penale: a) o modalitate de savarsire a unor infractiuni cum ar fi ;nerespectarea regimului armelor si munitiilor, .
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

c) corespondenta intre propunerile de colaborare venite din partea persoanelor fizice si nevoile unitatii de detentie .
(2) Nu este permisa desfasurarea activitatilor de voluntariat pentru persoanele care:
a) au introdus sau au incercat sa introduca in locul de detinere obiecte interzise;
b) se afla in relatie de sot/sotie, concubin/concubina si rude de gradul I si II cu persoanele private de libertate din cadrul unitatii de detentie;
c) viziteaza persoanele private de libertate din cadrul unitatii de detentie;
d) au executat o pedeapsa privativa de libertate si sunt liberate conditionat, aflate in termenul de supraveghere;
e) au initiat cauze impotriva unitatii de detentie in care solicita sa desfasoare activitatea de voluntariat;
f) prin activitatea desfasurata provoaca conflicte sau aduc atingere sigurantei locului de detinere .
(3) Voluntarii care solicita accesul in unitatea de detentie pentru desfasurarea activitatilor completeaza, odata cu solicitarea de acces, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in nicio situatie de incompatibilitate privind criteriile mentionate la alin. (2) lit. a) -e).

Articolul 13
(1) Voluntarii selectionati in vederea desfasurarii activitatilor sunt instruiti cu privire la cadrul normativ executional penal, Regulamentul de ordine interioara al unitatii, specificul populatiei carcerale si modalitati dezirabile de interactiune cu detinutii.
(2) Organizatiile/Asociatiile/Institutiile asigura instruirea persoanelor cu care au incheiat contracte de voluntariat si intocmesc, in doua exemplare, angajamentele individuale de desfasurare a activitatilor, in conditiile specifice ale unitatii de detentie potrivit anexei nr. 1, aspect ce va fi consemnat in continutul protocolului de colaborare.
(3) Persoanele fizice selectionate ca voluntari, care se adreseaza direct administratiei penitenciarului, sunt instruite la nivelul unitatii de detentie, in conditiile art. 209 din anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor si programelor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala din locurile de detinere aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si semneaza angajamentele individuale, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie, la finalul instruirii.

Articolul 14
(1) Dupa finalizarea etapei de instruire, persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) care au parcurs etapa de selectie semneaza contracte de voluntariat, potrivit anexei nr. 3, cu unitatea de detentie .
(2) Seful serviciului educatie sau seful serviciului asistenta psihosociala verifica existenta contractelor de voluntariat, incheiate intre organizatia gazda care solicita incheierea protocolului de colaborare si voluntari, conform anexei nr. 3.

Articolul 15
(1) In interiorul unitatii de detinere, toti voluntarii poarta un ecuson pentru identificare .
(2) Administratia locului de detinere se ingrijeste de confectionarea ecusonului, dupa modelul si specificatiile din anexa nr. 4, iar pozele sunt puse la dispozitie de catre voluntari.
(3) Ecusoanele voluntarilor se pastreaza la sectorul vizita sau in post control acces si se inmaneaza la inceputul fiecarei activitati .
(4) La finalizarea colaborarii in cadrul activitatilor de voluntariat, ecusoanele se distrug in baza unui proces-verbal, semnat de catre un reprezentant al unitatii de detentie si voluntar.

CAPITOLUL III
Desfasurarea activitatilor

Articolul 16
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala intreprinde demersurile necesare incheierii protocolului de colaborare intre unitatea de detentie si persoana juridica furnizoare de activitati de voluntariat sau, dupa caz, a contractelor individuale de voluntariat.
(2) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala de la nivelul unitatii are obligatia de a planifica si organiza, cel putin cu frecventa anuala, o intalnire cu institutii/organizatii care pot furniza voluntari sau, dupa caz, cu entitati promotoare de voluntariat.

Articolul 17
(1) Activitatile desfasurate de voluntari sunt planificate de catre coordonatorul sectorului reintegrare sociala.
(2) Planificarea activitatilor desfasurate de voluntari este complementara celorlalte documente de planificare a activitatilor de reintegrare sociala si va tine cont de resursele umane si materiale de la nivelul fiecarei unitati de detentie .

Articolul 18
Pentru intocmirea documentelor de planificare se respecta cadrul procedural general aplicabil activitatilor de reintegrare sociala.

Articolul 19
Voluntarii pot desfasura, in unitatile de detentie, activitati sub forma demersurilor structurate si semistructurate, cu respectarea reglementarilor specifice in vigoare.

Articolul 20
(1) Pentru fiecare voluntar se stabileste tipul de activitate ce urmeaza sa se desfasoare, dupa care coordonatorul sectorului reintegrare sociala analizeaza care sunt documentele ce trebuie intocmite atat de personalul din unitatea de detentie care coordoneaza activitatea, cat si de catre voluntar.
(2) Voluntarul intocmeste, in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.322/C/2017, Mapa programului/proiectului de activitate ce va contine documente legate de activitatea sa.

Articolul 21
(1) Coordonatorul sectorului reintegrare sociala desemneaza unul sau mai multi reprezentanti din cadrul serviciilor de educatie si asistenta psihosociala care sa asigure coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatii voluntarului.
(2) Responsabilii desemnati intocmesc Mapa voluntarului ce va contine documente de organizare si monitorizare a activitatii acestuia: contractul de voluntariat, copie de pe angajament, fisa de monitorizare a activitatii, conform anexei nr. 5, si raportul de activitate, conform anexei nr. 6.

Articolul 22
Responsabilii desemnati, in baza documentelor intocmite pentru desfasurarea programului/activitatii, vor consemna datele in aplicatia informatica.

Articolul 23
In vederea recompensarii persoanelor private de libertate, in functie de rezultatele obtinute prin participarea la programe si activitati de reintegrare sociala derulate de catre voluntar, se aloca credite de catre responsabilul desemnat in urma introducerii datelor in aplicatia informatica, conform cadrului normativ aflat in vigoare.

Articolul 24
(1) Aprobarea de acces pentru voluntari este acordata, in scris, de catre directorul unitatii de detentie, dupa obtinerea cumulativa a avizelor din partea directorului adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, lucratorului de prevenire a criminalitatii si terorismului si a coordonatorului sectorului reintegrare sociala.
(2) Solicitarea de acces formulata in scris este insotita de tabelul nominal cu persoanele care vor desfasura activitati specifice in unitatea de detentie si se inainteaza directorului fiecarei unitati. Tabelul nominal cuprinde informatii privind numele, prenumele, respectiv seria si numarul actului de identitate.

Articolul 25
La sosirea in unitatea de detentie, dupa efectuarea controlului specific, prezentarea documentului de identitate si inmanarea ecusonului, voluntarul va fi insotit de catre o persoana desemnata de catre directorul unitatii pana la locul de desfasurare al activitatii.

Articolul 26
Supravegherea activitatilor derulate de catre voluntar se va efectua in functie de tipul regimului de executare al persoanelor private de libertate ce alcatuiesc grupul-tinta.

Afişează Metodologia privind organizarea si derularea activitatilor de voluntariat, desfasurate de catre reprezentantii societatii civile cu persoanele private de libertate, din 29.08.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Voluntariat    Penitenciare    Societate civila    Metodologie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Compensarea chiriei lunare a functionarului din sistemul administratiei penitenciarelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 302/CA din 24.11.2008

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78

Regulamentul 1463/70 stipuleaza instalarea de tahografe (pentru a indica pauzele si timpul de condus) in vehiculele care transporta pasageri si produs
Pronuntaţă de: Cazul: Commission vs. UK, 1979, nr.128/78Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa: