Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice

  Publicat: 30 Oct 2019       11179 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 868 din 28.10.2019.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.

"Articolul 391
(1) In vederea asigurarii protectiei persoanelor prevazute la art. 26 alin. (1) pct. 11 si 12, unitatea de politie competenta elaboreaza un plan de protectie care va cuprinde cel putin urmatoarele: date privind persoana a carei protectie se acorda, temeiul legal al protectiei, masurile de protectie instituite, resursele logistice, umane sau de alta natura alocate, perioada in care se acorda protectia, situatiile in care protectia inceteaza.
(2) Protectia se acorda daca persoana care face obiectul masurilor de protectie sau, dupa caz, reprezentantul acesteia:
a) isi exprima acordul cu privire la masurile de protectie;
b) ofera informatiile necesare implementarii masurilor de protectie;
c) se conformeaza masurilor de protectie stabilite;
d) se abtine de la orice activitate care pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa, a politistilor care asigura protectia ori a altei persoane, sau ordinea publica.
(3) Protectia inceteaza in cazul in care una dintre conditiile prevazute la alin. (2) nu mai este indeplinita. In cazul in care masura de protectie a fost instituita in baza normelor de procedura penala, pentru incetarea acesteia unitatea de politie sesizeaza organul judiciar care a dispus-o.

Articolul 392
(1) In scopul realizarii activitatilor de prevenire, depistare, investigare sau urmarire penala a infractiunilor sau executarii pedepselor, prevenire si combatere a altor fapte ilegale, precum si de mentinere a ordinii si sigurantei publice:
a) actiunile politistului in spatii publice, precum si interventia realizata in conditiile art. 38 ori pentru executarea unui mandat pot fi inregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fara consimtamantul persoanelor vizate;
b) Politia Romana este autorizata sa fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activitati publice desfasurate in locuri publice, fara consimtamantul persoanelor vizate, in cazul in care exista motive verosimile pentru a banui ca in aceste locuri publice ar putea fi comise infractiuni sau alte fapte ilegale ori tulburata ordinea si siguranta publica.
(2) Politia Romana este autorizata sa acceseze, in mod direct si gratuit, sistemele de supraveghere a spatiilor publice ce sunt instalate in scopul prevenirii criminalitatii, pazei bunurilor si protectiei persoanelor sau supravegherii traficului rutier si care apartin organelor administratiei publice centrale sau locale, cu exceptia celor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, atunci cand:
a) exista motive verosimile pentru a banui ca imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme pot servi la identificarea:
1. persoanelor care pregatesc, savarsesc sau au savarsit o infractiune;
2. persoanelor care au fost prezente la locul savarsirii unei infractiuni ori au cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;
3. persoanelor date in urmarire sau cautate potrivit legii;
4. bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara;
b) imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru:
1. constituirea si adaptarea dispozitivelor de mentinere a ordinii publice, cu ocazia adunarilor publice sau a evenimentelor ce implica prezenta unui public numeros, precum si pentru realizarea interventiei in cazul in care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat;
2. indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera.
(3) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal continute de imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video in alte scopuri decat cele in care au fost colectate, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Politia Romana poate pastra imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video obtinute potrivit alin. (1) sau (2) pe o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestora, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor. La implinirea acestui termen imaginile si/sau inregistrarile se distrug, prin proceduri ireversibile."
17. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 40
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul este obligat sa isi faca, in prealabil, cunoscuta calitatea, astfel:
a) daca este in uniforma, prin prezentarea verbala a numelui si prenumelui, precum si a unitatii de politie din care face parte;
b) daca este in tinuta civila, prin prezentarea datelor prevazute la lit. a), precum si a legitimatiei de serviciu sau a insignei.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci cand siguranta politistului sau rezultatul interventiei ar putea fi periclitate, politistul isi face cunoscuta calitatea imediat ce acest lucru este posibil. In acest caz, interventia politistului se face prin anuntare: A«Politia!A»."

Articolul III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 27, literele a), b), e), i) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa legitimeze, sa stabileasca identitatea persoanelor si sa ia masurile legale ce se impun, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) sa conduca persoane la sediul politiei de frontiera, ca masura administrativa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
. . . . . . . . . .
e) sa efectueze controlul persoanelor si al bagajelor, precum si al vehiculului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
. . . . . . . . . .
i) sa utilizeze mijloace de constrangere, cu respectarea stricta a legii;
. . . . . . . . . .
n) sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea persoanelor la sediul politiei de frontiera, precum si pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale;"
2. La articolul 27, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu urmatorul cuprins:
"n1) sa interzica, temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane, sau ar putea fi afectata desfasurarea normala a activitatii organelor abilitate;
n2) sa opreasca fortat si sa imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, in conditiile legii;
n3) sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale;".
3. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul de frontiera este obligat sa aiba un comportament civilizat, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, respectiv sa adopte o atitudine politicoasa si ferma. Politistul de frontiera trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare si abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale."
4. Dupa articolul 27 se introduc opt noi articole, articolele 271-278, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 271
(1) Politistul de frontiera este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul legitimarii sa tina mainile la vedere si, dupa caz, sa renunte temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.
(2) Politistul de frontiera este indreptatit sa solicite persoanei care face obiectul controlului corporal sa adopte o pozitie inofensiva, ce permite realizarea efectiva si in siguranta a acestui control . Prin pozitie inofensiva se intelege:

Afişează Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinea si siguranta publica    Legea 192/2019    Legea 61/1991    Linistea si ordinea publica    Legea 218/2002    Politia Romana    OUG 104/2001    Politia de Frontiera Romana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei