Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26266 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Prin intermediul acordurilor bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca se realizeaza accesul controlat de organisme si protejat al lucratorilor romani pe piata fortei de munca a celuilat stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Articolul 165: Contraventii si sanctiuni

(1) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera depaseste perioada de sedere stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna, impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 600 lei la 1. 200 lei si se emite decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) .

(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (1) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera depaseste zona de frontiera stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna, impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 600 lei la 1. 200 lei si se emite decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) .

(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (2) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(3) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu respecta obligatiile prevazute la art. 163 alin. (2) , impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

(4) In situatia in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu respecta termenul de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de mic trafic de frontiera, prevazut la art. 163 alin. (3) , impotriva acestuia se dispune masura sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

(5) Impotriva titularului permisului de mic trafic de frontiera va fi dispusa masura interzicerii intrarii in Romania, dupa cum urmeaza:

a) pentru strainii prevazuti la alin. (1) :

(i) un an in cazul unei sederi ilegale de la 30 de zile la un an sau in cazul in care strainul nu a respectat decizia de returnare;

(ii) 2 ani in cazul unei sederi ilegale de peste un an;

b) 3 ani pentru strainii prevazuti la art. 164 alin. (4) lit. c) .

(6) Pentru strainii prevazuti la art. 164 alin. (3) lit. e) si alin. (4) lit. b) , interdictia va fi egala cu perioada de interdictie dispusa anterior, dar nu mai mica de 5 ani.

(7) Interzicerea intrarii se dispune in conditiile prevazute la art. 1063.

(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (7) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(8) In cazurile prevazute la alin. (5) lit. a) , durata interdictiei se stabileste cu aplicarea prevederilor art. 1064 alin. (4) .

(Din 28-nov-2014 Art. 16^5, alin. (8) din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 16. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(9) In temeiul art. 17 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006, evidenta tuturor cazurilor de utilizare abuziva a regimului specific micului trafic de frontiera si a sanctiunilor aplicate se tine la nivel national intr-un registru special, in format electronic, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, care este responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse in acest registru . Registrul special se alimenteaza si se actualizeaza de catre toate autoritatile cu atributii in domeniul micului trafic la frontiera.

(Din 01-mar-2010 capitolul II completat de Art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 12/2010)

CAPITOLUL III: Regimul acordarii vizelor

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Articolul 17: Forma si continutul vizei

Forma, continutul si elementele de securizare ale vizei se aproba prin hotarare a Guvernului Romaniei, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu consultarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si in conformitate cu standardele Uniunii Europene in domeniu .

Articolul 18: Limitele drepturilor conferite de viza

(1) Viza da dreptul titularului de a intra pe teritoriul Romaniei numai in situatia in care, in momentul prezentarii acestuia in punctul de trecere a frontierei de stat, se constata de catre organele Politiei de Frontiera Romane ca nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) si (2) .

(2) Dreptul de sedere acordat prin viza se poate exercita numai in perioada de valabilitate a vizei.

Articolul 19: Exceptarea de la regimul obligativitatii vizelor

(1) Sunt exceptati de la obligativitatea vizelor cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri in acest sens, in conditiile si pentru perioadele de sedere stabilite prin aceste acorduri .

(2) Strainii piloti de aeronave si ceilalti membri ai echipajului, titulari ai unei licente de zbor sau ai unui certificat de echipaj, prevazute la anexa nr. 9 la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, sunt scutiti de obligativitatea de a avea pasaport si de a avea viza numai in situatiile in care se afla in exercitiul functiunii si:

a) nu parasesc aeroportul de escala;

b) nu parasesc aeroportul de destinatie;

c) nu parasesc teritoriul orasului situat in apropierea aeroportului;

d) nu parasesc aeroportul decat pentru a merge la un alt aeroport romanesc.

(3) Guvernul poate stabili, prin hotarare, exceptarea unilaterala a unor categorii de straini de la obligativitatea vizelor.

(Din 05-iun-2008 Art. 19, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1303/2004)

SECTIUNEA 2: Tipuri de vize

Articolul 20: Tipuri de vize

In functie de scopurile pentru care se acorda, vizele pot fi:

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 20, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Autoritatile romane acorda urmatoarele tipuri de vize:"

(Din 31-iul-2011 Art. 20 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. III, punctul 4. din Legea 157/2011)

a) viza de tranzit aeroportuar, identificata prin simbolul A;

b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B;

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009