Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Publicat: 29 Dec 2019       138873 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Drept al copilului reglementat de lege.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Ordinul 546/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- Ordinul 124/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Acea persoana pe care mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, o impiedica total sau ii limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

c) [textul din Art. 87, alin. (1) , litera C. din capitolul VI a fost abrogat la 25-iul-2012 de Art. I, punctul 5. din Legea 136/2012]

d) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;

f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;

g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

(Din 22-sep-2010 Art. 87, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 84/2010)

(11) Pentru persoanele cu handicap a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil si care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fara a fi necesara prezentarea acestora la reevaluarile periodice.

(Din 25-iul-2012 Art. 87, alin. (1) din capitolul VI completat de Art. I, punctul 6. din Legea 136/2012)

(2) Comisia de evaluare indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(3) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

(4) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap se atesta prin certificat emis de catre comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.

(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.

(Din 30-iun-2017 Art. 87, alin. (5) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2017)

(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata metodologic de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati.

(Din 30-iun-2017 Art. 87, alin. (6) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 51/2017)

Articolul 88

In vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Articolul 89

(Din 01-mai-2008 Art. 89 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 13 din Metodologie din 2008)

(1) Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap .

(2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.

(3) Certificatul prevazut la alin. (1) da dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozitiile prevazute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

(4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala prevazut la alin. (1) se intocmeste si se revizuieste in conformitate cu normele metodologice10) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Articolul 90

(Din 01-mai-2008 Art. 90 din capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Art. 16 din Metodologie din 2008)

[Art. 90 din capitolul VI a fost abrogat la 22-sep-2010 de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 84/2010]

Articolul 901

(1) In structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati functioneaza Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate de coordonare metodologica si monitorizare a activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap .

(2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:

a) un membru, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau medicina fizica si de reabilitare sau un medic de medicina generala si cu experienta in dizabilitate;

b) un membru licentiat in asistenta sociala si cu experienta in dizabilitate;

c) un membru licentiat in psihologie si cu experienta in dizabilitate;

d) un membru licentiat in stiinte juridice si cu experienta in dizabilitate.

(3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Presedintele Comisiei superioare este numit, prin aceeasi decizie, dintre membrii mentionati la alin. (2) .

(4) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare se asigura de personal din structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

(5) Presedintele si membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedinta, echivalenta cu pana la 5% din indemnizatia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depasi 35% din indemnizatia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva.

(6) In situatii justificate, in functie de volumul si specificul activitatii, componenta Comisiei superioare poate fi suplimentata cu maximum 3 membri, de alte specialitati decat cele mentionate la alin. (2) , cu incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.

(7) In cazul in care membrii si/sau presedintele Comisiei superioare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara ori in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, in limita bugetului aprobat.

(Din 19-iul-2018 Art. 90^1 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 69/2018)

Articolul 902

(1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:

a) asigura coordonarea metodologica si monitorizarea activitatii de evaluare si incadrare in grad si tip de handicap;

a1) elaboreaza, modifica si/sau completeaza Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap a persoanelor adulte, aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

(Din 19-iul-2018 Art. 90^2, alin. (1) , litera A. din capitolul VI completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 69/2018)

b) [textul din Art. 90^2, alin. (1) , litera B. din capitolul VI a fost abrogat la 30-iun-2017 de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 51/2017]

Afişează Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 448/2006    Legea 448/2006 actualizata    Legea 448/2006 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Certificat de incadrare in grad de handicap. Autism infantil. Recunoasterea dreptului la asistent personal. Necesitatea protectiei de catre stat a persoanelor vulnerabile care sufera de boli mintale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020

Obligatia angajatorului privind tinerea unei evidente a orelor de munca prestate de salariati. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 150/PI din data de 15.02.2019

Prestare orelor suplimentare de catre asistentul personal al persoanelor cu handicap
Pronuntaţă de: Decizia nr. 28.11.2019 - Curtea de Apel Timisoara

Stabilirea prin contract a unui program de munca mai mare de 8 ore/zi. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sentinta civila nr. 150/15- 02- 2019

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013Articole Juridice

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim