din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2147 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba

  Publicat: 28 Feb 2017       2821 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXXXXXXXXXXXX din 21.07.2015, contestatoarea, B. L. L., domiciliata in, a chemat in judecata civila pe intimata, - Bucuresti, cu sediul in sector 2, . I. nr. 3, solicitand, in contradictoriu cu aceasta, anularea deciziei de incetare a raporturilor de munca nr. 5/15. 06. 2015, reintegrarea in functia detinuta anterior, plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data incetarii contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva pe post si plata drepturilor salariale restante pentru luna mai 2015, in suma de 935 lei si pentru luna iunie 2015, in suma de 238 lei, precum si plata sporului pentru munca suplimentara prestata in perioada mai ´┐Ż iunie 2015.

Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca, a incheiat cu societatea intimata contractul individual de munca nr. 19/07. 05. 2015, pe perioada determinata, respectiv, 08. 05. 2015 - 15.11.2016, in functia de agent de turism. Desi si-a desfasurat activitatea salariala, zilnic, la punctul de lucru din de13. 06. 2015 i s-a cerut demisia, in mod nejustificat.


Intrucat nu a fost de acord sa demisioneze din postul detinut in cadrul societatii intimate, a primit notificarea nr. MD30/15. 06. 2015 si decizia contestata prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca, incepand cu 15. 06. 2015, in temeiul art. 31 alin. 3 din Codul Muncii, in mod nejustificat.


A mentionat ca detine calificare superioara in domeniul turismului si fiind o persoana cu dizabilitati, aflata in posesia unui certificat d e incadrare in grad de handicap, angajatorul a beneficiat pentru angajarea sa de anumite facilitati fiscale de la stat .


A mai sustinut ca, desi a fost angajata cu program de 4 ore/zi, in realitate a lucrat si 8 ore/zi, uneori si peste 8 ore, fara ca munca suplimentara astfel prestata sa-i fie remunerata.


De asemenea, angajatorul, in mod nejustificat nu i-a achitat in intregime drepturile salariale cuvenite, conform contractului de munca incheiat.


Intrucat perioada pentru care conventia individuala de munca a fost incheiata nu a expirat, a apreciat contestatoarea ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, in temeiul art. 56 din Codul muncii.


In dovedirea sustinerilor, contestatoarea a depus la dosar, in copie, adresa emisa de ITM N. sub nr. 9535/ISARM/07.07.2015, actul de identitate, decizia contestata, notificarea nr. MD30/15. 06. 2015, contractul individual de munca incheiat cu unitatea intimata ( f. 8- 15).


Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata, motivat, in esenta de faptul ca, actul decizional contestat a fost emis cu respectarea cerintelor legale incidente.


S-a mai aratat ca decizia contestata a fost reclamata si la ITM N., dupa controlul efectuat de aceasta institutie fiind dispusa rezolvarea imediata a problemelor constatate prin procesul verbal de control, sub aspectul platii salariilor restante.


In aparare, intimata a inteles sa prevaleze de proba cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosar, in copie, decizia contestata si notificarea nr. MD30/15. 06. 2015, precum si dovezi ale comunicarii acestora, adresa emisa de ITM N. sub nr. 9535/ISARM/07.07.2015, anexa 1 la PV nr. xxxxx/29. 06. 2015, fluturasi de salarii ai contestatoarei pentru lunile mai si iunie 2015 si extrase de cont bancar, contractul de munca incheiat cu contestatoarea.


Tribunalul a retinut ca, prin contractul individual de munca inregistrat sub nr. 19/07. 05. 2015, contestatoarea s-a angajat in cadrul societatii intimate, pe perioada determinata, cuprinsa intre 08. 05. 2015 - 15.11.2016, in functia de agent de turism, cu fractiune de jumatate de norma (4 ore/zi, 20ore/saptamana), pentru un salariu de baza lunar brut de 2932 lei - ( f. 12 -15).


La pct. L din contract, s-a stabilit ca perioada de proba este de 45 de zile calendaristice.


Insa, in conformitate cu dispozitiile art. 31 alin. 2 din Codul muncii, verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.


Ori, in situatia de fata perioada de proba mentionata in contractul individual de munca al contestatoarei, ce detine certificat de incadrare in grad de handicap, a fost stabilita cu incalcarea termenului impus prin dispozitiile legale anterior enuntate.


Aceasta situatie are drept consecinta emiterea deciziei si notificarii privind incetarea raporturilor juridice de munca ale contestatoarei cu incalcarea dispozitiilor art. 31 alin. 3 din Codul Muncii.


Astfel, conform textului de lege invocat, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, ce reprezinta o perioada de verificare a aptitudinilor salariatului, contractul individual de munca poate inceta exclusiv si fara preaviz, printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.


Ori, in situatia de fata este evident ca incetarea raporturilor de munca s-a dispus peste termenul astfel reglementat.


Concret, in cazul contestatoarei, potrivit aprecierii primei instante, perioada de proba a expirat la data de 08. 06. 2015, masura incetarii contractului de munca fiind dispusa in 15. 06. 2015, dupa 7 zile de la expirarea termenului de proba .


Astfel, s-a retinut ca, perioada de proba constituie o clauza de dezicere consacrata legal, care, inserata in contractul individual de munca, foloseste ambelor parti, in sensul ca angajatorul verifica pregatirea si aptitudinea salariatului, iar acesta din urma constata daca angajatorul in cauza este sau nu convenabil pentru el. Oricand pe durata perioadei de proba sau la sfarsitul acestei perioade, dar nu mai tarziu de acest moment, contractul individual de munca poate inceta prin notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti, fara preaviz si fara motivare.


Altfel spus, perioada de proba poate fi calificata ca o clauza de dezicere a contractului individual de munca, aplicabila in cazul in care angajatorul apreciaza ca salariatul nu corespunde cerintelor postului, notificarea reprezentand o modalitate simplificata de concediere din initiativa angajatorului.


Insa, in conformitate cu dispozitiile art. 31 alin. 2 din Codul Muncii, rep., salariatul incadrat in grad de handicap nu poate fi supus unei perioade de proba mai mari de 30 zile calendaristice.


Ori, in situatia de fata, contestatoarea a fost supusa in mod nelegal la o perioada de proba de 45 de zile, conform clauzelor contractului sau de munca, ceea ce contravine dispozitiilor imperativ prevazute de textul de lege anterior mentionat.


Faptul ca petenta, prin semnarea contractului de munca si a actului aditional la acesta, a consimtit la stabilirea unei perioade de proba cu incalcarea normei legale, nu are relevanta in cauza, intrucat in conformitate cu dispozitiile art. 38 din Codul Muncii salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, tranzactiile prin care se urmareste renuntarea sau limitarea acestor drepturi fiind lovite de nulitate.


In consecinta, tribunalul a apreciat ca in cauza de fata nu sunt aplicabile dispozitiile art. 31 alin. 3 din Codul Muncii, intrucat la data emiterii deciziei contestate si a notificarii nr. MD30/15. 06. 2015 contestatoare nu se mai afla in perioada de proba si nici la sfarsitul acesteia, acest moment fiind depasit cu peste 7 zile .


Pin urmare, incetarea raporturilor juridice de munca existente intre partile litigante dispusa justificat de acest temei de drept apare ca nelegala, actul decizional contestat urmand a fi anulat, in consecinta, intrucat masura dispusa prin intermediul acestuia echivaleaza cu o concediere efectuata in mod nelegal si netemeinic.


In atare situatie, in conformitate cu dispozitiile art. 80 alin. 1 si 2 din Codul Muncii, prima instanta a obligat societatea intimata sa o reintegreze pe contestatoare pe postul detinut anterior incetarii contractului individual de munca si sa-i plateasca o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat de la data emiterii deciziei, 15. 06. 2015 si pana la momentul reintegrarii efective.


Capatul de cerere privind plata drepturilor salariale restante pentru lunile mai si iunie 2015 a fost respins, ca nefondat, intrucat potrivit dovezilor de plata depuse de societatea intimata la filele 33-36 din dosar, constituite din fluturasi de salariu si ordine de plata, contestatoarei i-au fost achitate salariile cuvenite in intregime.


De asemenea, prima instanta a respins, ca nefondat si capatul de cerere privind plata sporului pentru orele suplimentare efectuate in perioada mai - iunie 2015, intrucat, in cauza nu a fost facuta, prin niciun mijloc de proba admisibil, dovada prestarii muncii suplimentare pretinse care sa justifice acordarea sporului solicitat.


Aceasta in conditiile in care, prin clauza stipulata la cap. H pct. 2 lit. c, din contractul de munca incident, in aplicarea dispozitiilor art. 105 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, partile litigante au convenit ca nu se vor efectua ore suplimentare decat in caz de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora, astfel de situatii nefiind probate in cauza.


De altfel, contestatoare nici nu a precizat care este numarul de ore prestate in acest regim si nici cuantumul sporului corespunzator muncii suplimentare pretinsa a fi prestata, si sub acest aspect, solicitarea de acordare a acestui spor salarial fiind nefondata.


Impotriva sentintei primei instante a declarat apel parata, care a criticat hotararea tribunalului pentru nelegalitate, aratand ca decizia de incetare a contractului de munca a fost emisa la implinirea termenului de proba stabilit de Legea 448/2006, fiind astfel respectate dispozitiile art. 31 al. 3 Codul muncii.


Intimata-reclamanta a formulat intampinare ( fl. 10), prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, mentionand ca a incheiat contractul de munca pe perioada determinata, pana la 15.11.2016.


Analizand apelul declarat, Curtea retine urmatoarele:


Conform clauzei cuprinsa la art. 1 din contractul individual de munca al intimatei-reclamante, s-a stabilit o perioada de proba de 45 zile calendaristice ( fl. 13 dosar fond).


Aceste termen de 45 zile pentru perioada de proba a fost stabilit, in considerarea incadrarii reclamantei in grad de handicap, situatie ce rezulta din certificatul xxxxx/2015, aflat la fila 11 dosar apel si in temeiul prevederilor art. 83 al. 1 lit. d din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap . Aceste dispozitii legale speciale sunt derogatorii de la norma ce constituie dreptul comun, respectiv art,. 31 al. 2 Codul muncii.


Pe durata acestei perioade de proba, respectiv la 15. 06. 2016, a intervenit decizia de incetare a contractului de munca al reclamantei, contestata in litigiul dedus judecatii.


Curtea retine ca decizia de incetare a contractului de munca a intervenit pe durata perioadei de proba prevazuta de art. 83 al. 1 lit. d din Legea nr. 448/2006, in conditiile art. 31 al. 3 Codul muncii, prin emiterea notificarii xxxxx/15. 06. 2015 ( fl. 11 dosar fond).


In consecinta, in temeiul art. 480 al. 2 Cod pr. civila, va fi admis apelul, schimbata in parte sentinta, iar contestatia impotriva deciziei de desfacere a contractului de munca va fi respinsa ca nefondata, cu mentinerea dispozitiilor din sentinta tribunalului referitoare la respingerea capetelor de cerere formulate de reclamanta, astfel incat contestatia reclamantei va fi respinsa, in integralitatea ei.


In temeiul art. 453 al. 1 Cod pr. civila, intimata va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform facturii aflata la fila 18 dosar apel.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


D E C I D E :


Admite apelul civil formulat de apelanta-parata, cu sediul ales la C. . Av. N. A., Bucuresti, . 64-68, impotriva sentintei civile ntr. 2181/C din 15.12.2015 pronuntata de Tribunalul N. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta B. L. L., (C. N. P. xxxxxxxxxxxxx), domiciliata in com. Baltatesti, .


Schimba in parte sentinta.


Respinge ca nefondata contestatia privind anularea deciziei nr. 15/15. 06. 2015.


Mentine celelalte dispozitii.


Obliga intimata sa plateasca apelantei suma de 1000 lei, cheltuieli de judecata .


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016


Citeşte mai multe despre:    perioada de proba    certificat de handicap    incetare contract de munca    munca suplimentara    lipsa preavizului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Neplata orelor suplimentare. Incalcarea art. 159 din Codul muncii si a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila 257/2020

Emiterea si comunicarea Notificarii prin care inceteaza Contractul individual de munca in perioada de proba. Drepturi salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 257/11.02.2020

Actiune in constatare. Incetarea nelegala a contractului individual de munca incheiat cu un agent de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 703 din 21 Octombrie 2019

Cuantumul drepturilor salariale pe care angajatul le-ar fi obtinut in situatia in care contractul sau individual de munca nu ar fi fost suspendat reprezinta criteriul de cuantificare a intinderii despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1847/2017, in sedinta publica din 23 martie 2017

Decizia de concediere a salariatului aflat in perioada de proba reprezinta o prerogativa discretionara a angajatorului, exigentele acestuia neputand fi cenzurate pe calea contestatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 681/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Sanctiune nepecuniara
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi, Sectia Civila, Sentinta nr. 7138 din 10.06.2016

Munca la negru in perioada de proba. Sanctiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II ´┐Ż pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu