Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Publicat: 29 Dec 2019       136829 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Drept al copilului reglementat de lege.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Ordinul 546/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- Ordinul 124/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

(Din 10-iul-2018 Art. 96, alin. (4) din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1680/2018)

Articolul 97

(1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

c) donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii.

(2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse in bugetul propriu al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap .

(3) In scopul finantarii programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) , Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii incheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

(5) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, in colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice si organisme private autorizate, potrivit legii.

(Din 28-apr-2011 Art. 98 din capitolul VIII a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011)

Articolul 98

(1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.

(Din 30-iun-2017 Art. 98, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 51/2017)

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat .

(Din 19-nov-2012 Art. 98 din capitolul VIII modificat de Art. VIII din Ordonanta urgenta 68/2012)

Articolul 99

(1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati finanteaza, in proportie de pana la 98%, prin derogare de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul protectiei persoanelor cu handicap .

(Din 19-iul-2018 Art. 99, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 69/2018)

(2) Metodologia de selectare si finantare a proiectelor se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

(Din 30-iun-2017 Art. 99, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 51/2017)

CAPITOLUL IX: Raspunderea juridica

Articolul 100

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) , cu amenda de la 6. 000 lei la 12. 000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 16-22, art. 23 alin. (1) -(2) si (4) , art. 24 alin. (1) -(6) , art. 27 alin. (1) si (2) , art. 28, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2) , art. 33 alin. (1) -(3) , art. 34 alin. (3) , art. 37 alin. (2) , art. 51 alin. (4) -(7) , art. 54 alin. (1) -(3) , art. 55 alin. (1) -(2) , art. 61-64, art. 65 alin. (1) , (2) si (5) , art. 66-68, art. 69 alin. (1) , art. 70, 71 si art. 75 alin. (2) cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei;

(Din 19-iul-2018 Art. 100, alin. (1) , litera B. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 69/2018)

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78 alin. (2) si (3) , cu amenda de la 20. 000 lei la 35. 000 lei;

(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (1) , litera C. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta urgenta 51/2017)

c1) nerespectarea dispozitiilor art. 83 alin. (1) lit. b) , cu amenda de la 6. 000 la 12. 000 lei.

(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (1) , litera C. din capitolul IX completat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 51/2017)

d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 6. 000 lei la 12. 000 lei si/sau suspendarea ori retragerea avizului de functionare;

e) nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda de la 20. 000 lei la 25. 000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;

f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 1. 000 lei la 2. 000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.

(Din 19-iul-2018 Art. 100, alin. (1) , litera F. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 69/2018)

g) propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane, cu incalcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei.

(Din 25-iul-2012 Art. 100, alin. (1) , litera G. din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 136/2012)

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a) , b) , d) , e) si g) se fac de catre inspectorii sociali.

(Din 25-iul-2012 Art. 100, alin. (2) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 136/2012)

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c) se fac de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (3) din capitolul IX modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 51/2017)

(31) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c1) se fac de catre personalul Inspectiei Muncii.

(Din 30-iun-2017 Art. 100, alin. (3) din capitolul IX completat de Art. I, punctul 43. din Ordonanta urgenta 51/2017)

(4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii in acest sens.

Afişează Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 448/2006    Legea 448/2006 actualizata    Legea 448/2006 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Certificat de incadrare in grad de handicap. Autism infantil. Recunoasterea dreptului la asistent personal. Necesitatea protectiei de catre stat a persoanelor vulnerabile care sufera de boli mintale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020

Obligatia angajatorului privind tinerea unei evidente a orelor de munca prestate de salariati. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 150/PI din data de 15.02.2019

Prestare orelor suplimentare de catre asistentul personal al persoanelor cu handicap
Pronuntaţă de: Decizia nr. 28.11.2019 - Curtea de Apel Timisoara

Stabilirea prin contract a unui program de munca mai mare de 8 ore/zi. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sentinta civila nr. 150/15- 02- 2019

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013Articole Juridice

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim