Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  Publicat: 29 Dec 2019       136092 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Drept al copilului reglementat de lege.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
LEGEA nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Ordinul 546/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- Ordinul 124/2019 pentru stabilirea modelelor de conventii privind transportul persoanelor cu handicap;
- OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

(1) Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate:

(Din 30-iun-2017 Art. 32, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 51/2017)

a) la domiciliu;

b) in comunitate;

c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Articolul 33

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza, administra si finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, in conditiile legii.

(2) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, in conditiile legii.

(3) Costul serviciului social contractat nu poate depasi costul avut de serviciul respectiv la data contractarii sau costul mediu al functionarii serviciului la data infiintarii, in cazul unui serviciu nou.

(4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice3) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Articolul 34

(1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla in coordonarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

(2) Evaluarea, monitorizarea si controlul privind respectarea standardelor minime de calitate sunt in competenta Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, precum si a agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) In realizarea activitatilor de coordonare metodologica, personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati are acces in spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii sociale, la date si informatii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

(Din 30-iun-2017 Art. 34 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 51/2017)

SECTIUNEA 2: Asistentul personal

Articolul 35

(1) Persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.

(2) Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal .

(Din 30-iun-2017 Art. 35 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 51/2017)

Articolul 36

(1) Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are varsta minima de 18 ani impliniti;

b) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;

c) are capacitate deplina de exercitiu;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

e) a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane .

(2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Articolul 37

(1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

(Din 30-iun-2017 Art. 37, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 51/2017)

b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;

d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 23;

e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 24.

(2) Pe perioada absentei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.

(Din 25-iul-2012 Art. 37, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 136/2012)

(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respira.

(Din 22-sep-2010 Art. 37, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 84/2010)

Articolul 38

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;

Afişează Legea 448/2006, actualizata 2020, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 448/2006    Legea 448/2006 actualizata    Legea 448/2006 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Certificat de incadrare in grad de handicap. Autism infantil. Recunoasterea dreptului la asistent personal. Necesitatea protectiei de catre stat a persoanelor vulnerabile care sufera de boli mintale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020

Obligatia angajatorului privind tinerea unei evidente a orelor de munca prestate de salariati. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis - Sentinta civila nr. 150/PI din data de 15.02.2019

Prestare orelor suplimentare de catre asistentul personal al persoanelor cu handicap
Pronuntaţă de: Decizia nr. 28.11.2019 - Curtea de Apel Timisoara

Stabilirea prin contract a unui program de munca mai mare de 8 ore/zi. Ore suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis – Sentinta civila nr. 150/15- 02- 2019

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Obligarea la emiterea unei hotarari a Guvernului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 551 din 5 februarie 2013Articole Juridice

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim