Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 30 Dec 2019       24205 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata 2020

Actualizata 2020. prin:
Ordonanta urgenta 8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Dovada scrisa prin care
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Act adoptat de organele de stat,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru

(3) Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 alin. (2) efectueaza plata contributiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales inscris in contract .

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 6

(1) [Art. 6, alin. (1) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(2) [Art. 6, alin. (2) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(3) Persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, informatiile referitoare la certificate, precum si veniturile care intra in baza de calcul al indemnizatiilor aferente acestora se declara de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti prin declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(31) Persoanele si institutia prevazute la alin. (3) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care sunt suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(4) Persoanele si institutia prevazute la alin. (3) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea verificarii modului de determinare a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(5) [Art. 6, alin. (5) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa incheie contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate si produce efecte de la data inregistrarii.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(61) Contractul prevazut la art. 1 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, de persoana imputernicita de catre aceasta in acest sens si casa de asigurari de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(62) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza incheierii contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie incheierea unui act aditional la contract, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective. Actul aditional la contract produce efecte pentru viitor incepand cu data inregistrarii acestuia si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(63) Persoanele si informatiile prevazute la alin. (3) se declara si de catre persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, in conditiile prevazute la art. 147 alin. (12) si (13) din Codul fiscal.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(64) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiei prevazuta la alin. (3) sunt prevazute in Codul fiscal.

(7) [Art. 6, alin. (7) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(8) [Art. 6, alin. (8) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(9) [Art. 6, alin. (9) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 7

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 71

Prin derogare de la prevederile art. 7, pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Articolul 8

(1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca;

b) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

c) pentru care s-a achitat contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) ;

d) pentru care persoanele sunt asigurate fara plata contributiei potrivit art. 3 alin. (2) .

(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 9

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Articolul 10

(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B, baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca .

(2) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentand indemnizatie de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

(4) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1) -(3) , se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) , veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) ;

Afişează OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 158/2005    OUG 158/2005 actualizata    OUG 158/2005 actualizata 2020    concedii medicale 2020    indemnizatie concediu medical 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1344/2016 din data de 301 iunie 2016

Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 711/28.01.2011 din data 10.05.2011Articole Juridice

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul si indemnizatia de maternitate. Concediul prenatal si Concediul postnatal (pentru lauzie)
Sursa: EuroAvocatura.ro