din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3222 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore

  Publicat: 10 Mar 2020       8216 citiri       Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contractul individual de munca se suspenda de drept in situatia intervenirii starii de carantina (art. 50 alin. 1 lit. c din Codul muncii) sau a fortei majore (art. 50 alin. 1 lit. f din Codul muncii),

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Afectiuni ale extremitatilor membrelor inferioare, in principal ale soldului, genunchiului si picioarelor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Situatiile de suspendare de drept a contractului individual de munca sunt expres si limitativ prevazute de lege, suspendarea operand indiA�ferent de vointa partilor.


Principalele efecte ale suspendarii contractului individual de munca constau in suspendarea prestarii muncii de catre salariat si suspendarea obligatiei de plata a salariului si a altor drepturi de natura salariala de catre angajator .


Suspendarea vizeaza efectele principale ale contractul individual de munca (prestarea muncii si plata salariilor), astfel ca nu se poate face o analogie (si confuzie) intre acest tip de suspendare si suspendarea din alte materii, cum ar fi suspendarea termenelor de prescriptie reglementata de Codul civil, in capitolul dedicat cursului prescriptiei extinctive.


Suspendarea drepturilor si obligatiilor nu poate avea loc daca alte drepturi si obligatii sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractele individuale de munca sau prin regulamentele interne.


Se are in vedere suspendarea efectelor principale ale contractului individual de munca (prestarea muncii si plata salariului), si nu si a contractului colectiv de munca aplicabil sau a regula-mentului intern , cu exceptia cazului in care suspendarea ar fi consecinta faptei culpabile a salariatului.


In aceasta din urma situatie, salariatul nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat .


Suspendarea contractului individual de munca pe durata carantinei


O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, stabileste ca indemnizatia si concediul pentru caranA�tina se acorda salariatilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Directia de Sanatate Publica.


Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina este de 75% din baza legala de calcul(media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii)


Durata concediilor pentru carantina nu diminueaza numarul de zile de concediu medical acordate unui salariat pentru celelalte afectiuni .In acest caz, legea nu stabileste o durata minima a concediului pentru carantina, din cauza incapacitatii temporare de munca ca urmare a unei boli obisnuite sau profesionale a salariatului, ci durata acestuia este stabilita prin certificatul eliberat de Directia de Sanatate Publica.


Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a intervenirii fortei majoreForta majora poate conduce fie la modificarea locului si felului muncii (fara consimtamantul salariatului), fie la suspendarea de drept a contractului individual de munca . Alegerea uneia dintre cele doua solutii ramane strict la aprecierea angajatorului (apta a fi dovedita in cazul contestarii decizie de suspendare a contractului individual de munca), in functie de amploarea perturbarii activitatii acestuia ca urmare a evenimentului care este calificat drept forta majora.
Potrivit art. 1.351 din Codul civil, ``forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil``, cum ar fi incendii, inundatii, alte catastrofe naturale, precum si aparitia unor crize economice care afecteaza grav fluxul de aprovizionare, a celor economice sau financiare."Suspendarea poate sa priveasca toate contractele individuale de munca sau o parte dintre acestea, in functie de decizia angajatorului, fundamentata pe impactul real si efectiv asupra unor locuri de munca sau a tuturor posturilor.
In cazul suspendarii contractului individual de munca ca urmare a intervenirii unui caz de forta majora nu sunt aplicabile dispozitiile OUG 158/2005, acest act normativ nefacand nicio referire la aceasta situatie.
Decizia de suspendare de drept a contractului/contractelor individuale de munca poate fi contestata in termen de 45 de zile calendaristice la instanta competenta material si teritorial. Concomitent, dat fiind caracterul urgent si iminenta unor prejudicii iremediabile, persoana afectata poate formula si cerere de emitere a unei ordonante presedintiale in conditiile stabilite de Codul de procedura civila
", avocat Marius-Catalin Predut.A se vedea siCiteşte mai multe despre:    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu