Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

OUG 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

  Publicat: 22 Jan 2020       1736 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere ca prin intermediul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului s-a infiintat Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei,


luand in considerare ca Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei se constituie ca structura cu atributii in domeniul digital, prin preluarea activitatii si structurilor specializate in acest domeniu de la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei din subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale,


tinand cont de faptul ca, in prezent, se regasesc in sarcina Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale o serie de obiective si atributii care impacteaza sau se afla in legatura stransa cu activitatea de digitalizare a administratiei publice, cum ar fi: definirea politicilor si strategiilor in domeniile tehnologiei informatiei si comunicatiilor, elaborarea obiectivelor strategice si operationale, precum si implementarea politicilor europene in aceste domenii, evaluarea si operarea programelor si proiectelor de guvernare electronica si administratie electronica, coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice din administratia publica si gestionarea eficienta a resurselor necesare, dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, exercitarea calitatii de unica autoritate publica in organizarea si coordonarea la nivel national a implementarii programelor si proiectelor de guvernare electronica si administratie electronica, dar si elaborarea politicii in vederea asigurarii administrarii, gestionarii si utilizarii eficiente a numelor de domenii,


avand in vedere ca realizarea in mod eficient a digitalizarii serviciilor publice in perioada urmatoare necesita crearea unui cadru institutional adecvat desfasurarii actiunilor pentru implementarea coerenta si unitara a politicilor in domeniu,


avand in vedere ca lipsa unei coordonari in ceea ce priveste procesul de digitalizare a administratiei publice poate avea ca efect o suprapunere a proiectelor care vizeaza acest domeniu, generand o crestere a cheltuielilor la nivelul administratiei publice,


luand in considerare efectele negative care pot rezulta in lipsa neremedierii situatiilor evidentiate si care pot consta in ratarea obiectivelor asumate prin Agenda Digitala pentru Romania 2020, aplicarea de sanctiuni ca rezultat al procedurilor de infringement declansate impotriva Romaniei, aflate in diferite faze, blocarea oricarui proiect public major din domeniul tehnologiei informatiei si societatii informationale,


tinand cont de faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand masuri urgente in vederea operationalizarii Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, astfel incat aceasta sa poata actiona in scopului reducerii sau chiar eliminarii efectelor procedurilor de infringement declansate de catre Comisa Europeana,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I. -


(1) Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica, in coordonarea prim-ministrului, preia activitatile si structurile din domeniul tehnologiei informatiei, societatii informationale si cadrului national de interoperabilitate de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.


(2) Orice atributii exercitate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate potrivit alin. (1), vor fi exercitate de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei.


Art. II. -


(1) Secretariatul General al Guvernului realizeaza politica Guvernului in domeniul securitatii cibernetice si stabileste la nivel national strategiile si politicile publice in domeniul securitatii cibernetice.


(2) Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT-RO, denumit in continuare CERT-RO, va elabora propuneri de acte normative in domeniul sau de activitate si le va inainta spre initiere Secretariatului General al Guvernului.


(3) Resursele financiare necesare pentru functionarea CERT-RO se asigura din venituri proprii prevazute la art. 24 alin. (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, in completare, din subventii de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


Derogari (1)


(4) Prin exceptie de la alin. (3), pana la data de 31 decembrie 2021 finantarea CERT-RO se asigura integral de la bugetul de stat .


(5) Cuantumul tarifului pentru serviciile prevazute la art. 24 alin. (61) din Legea nr. 362/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea directorului general al CERT-RO, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. III. -


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, persoana juridica romana de drept public, organizata in baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza in coordonarea Secretariatului General al Guvernului.


Art. IV. -


(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Secretariatul General al Guvernului incheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea masurilor prevazute la art. I, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare neutilizate pe anul 2020, aferente activitatilor domeniului tehnologiei informatiei, societatii informationale si cadrului national de interoperabilitate.


(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Secretariatul General al Guvernului incheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea masurilor prevazute la art. II, care va cuprinde obligatoriu prevederile bugetare si executia de casa pe anul 2020, aferente CERT-Ro. Predarea-preluarea patrimoniului se efectueaza pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2020, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (1) si (2).


(4) In termen de 5 zile de la aprobarea modificarilor prevazute la alin. (3) se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul propriu si in anexele la acesta si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.


(5) Pana la incheierea protocoalelor prevazute la alin. (1) si (2), finantarea cheltuielilor curente si de capital ale CERT-RO si ale activitatilor si structurilor in domeniul tehnologiei informatiei, societatii informationale si cadrului national de interoperabilitate preluate de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei se asigura din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.


Art. V. -


Alineatele (51) si (7) ale articolului 24 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Afişează OUG 4/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 4/2020    Digitalizare    avocat digitalizare    CERT-RO

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP – Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati