Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13642 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,

a) Patriarhul Romaniei;

b) Consiliul National Bisericesc;

c) Permanenta Consiliului National Bisericesc.

(4) Organismele centrale de judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane sunt:

a) Consistoriul Arhieresc Prim, ca instanta de judecare in fond a cauzelor ierarhilor;

b) Consistoriul Arhieresc Ultim, ca instanta de judecare in apel a cauzelor ierarhilor;

c) Consistoriul Superior Bisericesc, ca instanta de judecare in recurs a cauzelor clericilor de mir sanctionati cu caterisirea;

d) Consistoriul Superior Bisericesc Monahal, ca instanta de judecare in recurs a cauzelor monahilor clerici sanctionati cu caterisirea.

(5) Organismele centrale administrative ale Bisericii Ortodoxe Romane sunt:

a) Cancelaria Sfantului Sinod;

b) Administratia Patriarhala. Dispozitii comune

Articolul 10

(1) Organismele centrale deliberative si executive bisericesti sunt valabil constituite cu prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor lor si iau hotarari cu jumatate plus unu din voturile valide, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 14 alin. (7), (10) si (12) - alegerea de Patriarh al Romaniei, (15) si (16) din prezentul statut . Pentru situatiile care privesc alegerile sau retragerile de ierarhi, votul organismelor centrale deliberative sau executive este secret, iar pentru situatii de procedura, votul este deschis.

(2) Validarea sau invalidarea mandatelor membrilor clerici si mireni alesi se face de catre Adunarea Nationala Bisericeasca.

(3) Convocarea organismelor centrale deliberative, cu precizarea ordinii de zi, se face de catre presedinte, cu cel putin 14 zile calendaristice inainte de data fixata pentru sedinta, iar, in cazuri exceptionale, in cel mai scurt timp posibil.

(4) Deschiderea si inchiderea sedintelor de lucru ale organismelor centrale deliberative si executive se fac de catre presedinte.

(5) Procesul-verbal al fiecarei sedinte de lucru a organismelor centrale deliberative si executive se semneaza de presedinte si de secretarii desemnati.

(6) Hotararile organismelor centrale deliberative si executive sunt obligatorii pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

SECTIUNEA I

Organismele centrale deliberative

A. Sfantul Sinod

Articolul 11

Sfantul Sinod este cea mai inalta autoritate a Bisericii Ortodoxe Romane, in toate domeniile ei de activitate .

Articolul 12

(1) Sfantul Sinod se compune din: Patriarhul Romaniei si toti mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii eparhioti, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii-vicari in functie. Ierarhii in functie au indatorirea de a-si desfasura activitatea in cooperare sinodala, supunandu-se hotararilor Sfantului Sinod si prevederilor prezentului statut . De asemenea, ierarhii retrasi din functie au indatorirea de a pastra disciplina canonica sinodala.

(2) Presedintele Sfantului Sinod este Patriarhul Romaniei. In absenta Patriarhului, presedinte al Sfantului Sinod este, in ordine, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, mitropolitul Ardealului, mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, mitropolitul Olteniei, mitropolitul Banatului, ceilalti mitropoliti, arhiepiscopi sau episcopi in conformitate cu ordinea canonica a eparhiilor din Patriarhia Romana (Diptice).

(3) Secretarul Sfantului Sinod este unul dintre episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului Romaniei.

Articolul 13

(1) Sfantul Sinod se intruneste anual in cel putin doua sedinte de lucru in perioadele de primavara si toamna, iar in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie. Sfantul Sinod se poate intruni si in sedinte solemne.

(2) Sfantul Sinod este autoritatea canonica disciplinara si de judecata centrala a membrilor sai in ultima instanta.

(3) Sfantul Sinod este autoritatea canonica disciplinara de cercetare si de judecata in prima si ultima instanta a Patriarhului Romaniei.

Articolul 14

Atributiile Sfantului Sinod sunt urmatoarele:

(1) pastreaza unitatea dogmatica, liturgica si canonica, statutara si regulamentara, in Biserica Ortodoxa Romana, precum si comuniunea cu intreaga Biserica Ortodoxa;

(2) promoveaza coresponsabilitatea, consultarea si cooperarea intre ierarhii sai, in timpul si intre sedintele de lucru, prin conslujire la diferite evenimente bisericesti centrale si regionale, prin scrisori de felicitare, prin conlucrare permanenta intre sinoadele mitropolitane invecinate, la nivel pastoral- misionar, social-filantropic si cultural, prin intrajutorarea frateasca a eparhiilor mai sarace din interiorul si din afara granitelor tarii si prin solidaritate spirituala si materiala exprimata in cazuri de urgenta (dezastre, calamitati naturale etc.);

(3) examineaza orice problema de ordin dogmatic, liturgic, canonic si pastoral-misionar, pe care o solutioneaza in conformitate cu invatatura Bisericii Ortodoxe si hotaraste, potrivit Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericesti de orice natura;

(4) se ingrijeste de sfintirea Marelui Mir, potrivit cerintelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxa Romana;

(5) aproba canonizarea sfintilor si emite tomosul sinodal de canonizare;

(6) exprima pozitia oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane asupra proiectelor de acte normative ale statului referitoare la activitatea cultelor recunoscute si organizatiilor religioase, la invatamantul teologic si religios, la asistenta sociala si religioasa, la patrimoniul cultural-national, in special cel bisericesc, precum si in alte domenii importante pentru Biserica si societate;

(7) aproba, prin vot deschis, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane si regulamentele de aplicare a acestuia si modifica textul acestor documente cand este strict necesar;

(8) initiaza si aproba acorduri si parteneriate cu statul si cu alte institutii in domenii de interes general bisericesc;

(9) exprima pozitia oficiala a Bisericii Ortodoxe Romane in probleme de interes general ale societatii;

(10) aproba, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, infiintarea, desfiintarea, modificarea teritoriala si schimbarea titulaturii eparhiilor (episcopiilor si arhiepiscopiilor) si mitropoliilor din Patriarhia Romana, iar, in cazul infiintarii de noi eparhii, emite tomosul sinodal de infiintare;

(11) are dreptul si indatorirea de a se ingriji de pastorirea credinciosilor ortodocsi romani din afara granitelor Romaniei, in care scop aproba sau retrimite, motivat, spre amendare, statutele de organizare si functionare a eparhiilor (episcopiilor si arhiepiscopiilor) si mitropoliilor, precum si ale altor unitati bisericesti din afara granitelor Romaniei, si adreseaza acestora indemnuri pastorale;

(12) alege, cu doua treimi din totalul voturilor valide, pe Patriarhul Romaniei, iar cu jumatate plus unu din totalul voturilor valide, pe mitropolitii, arhiepiscopii si pe episcopii eparhioti pentru eparhiile din Patriarhia Romana;

(13) alege, cu jumatate plus unu din totalul voturilor valide, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicari si pe arhiereii- vicari;

(14) emite gramata sinodala pentru intronizarea Patriarhului Romaniei;

(15) hotaraste, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu privire la retragerea ierarhilor si stabileste drepturile acestora;

(16) aproba, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, propunerea de hotarare a Consistoriului Arhieresc Ultim sau i-o trimite motivat acestuia spre rejudecare;

(17) aproba sau respinge motivat cererile de iertare ale preotilor si diaconilor sanctionati prin caterisire care, dupa recurs, a ramas definitiva si irevocabila, daca acestia, timp de mai multi ani, au dat sau nu dovada de pocainta si indreptare;

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro