Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13664 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Prin intermediul acordurilor bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca se realizeaza accesul controlat de organisme si protejat al lucratorilor romani pe piata fortei de munca a celuilat stat.

(4) Se considera anexe ale lacasului de cult si urmeaza regimul juridic al acestuia urmatoarele constructii: clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala cu dependintele sale, muzeul eparhial, manastiresc sau parohial, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-filantropic, arhondaricul, chilia, trapeza, orice incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ- bisericesc, resedinta chiriarhului, precum si altele asemenea. Prin asezamant cu caracter social-filantropic se intelege caminul de copii, azilul de batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare, iar prin asezamant cu caracter medical se inteleg cele mentionate la art. 138 alin. (6) din prezentul statut .

Articolul 182

Bisericile din cimitire se afla in administrarea parohiilor, a manastirilor, a protopopiatelor sau in directa dependenta de Centrul eparhial.

Articolul 183

(1) Bisericile fundationale, intemeiate pe baza actelor de fundatii, se conduc potrivit acelor acte de catre chiriarh sau delegatul sau. Ele stau sub jurisdictia si controlul autoritatii arhiepiscopiei si episcopiei din punct de vedere religios, administrativ-patrimonial si gestionar ca si bisericile parohiale, supunandu-se acelorasi drepturi si obligatii fata de eparhie.

(2) Actele de fundatie ale acestor biserici vor fi puse intotdeauna in acord cu dispozitiile prezentului statut de catre autoritatile bisericesti. In caz contrar, biserica, cu toate bunurile ei mobile si imobile, trece in administrarea eparhiei.

(3) Daca o asociatie sau fundatie bisericeasca cu scop social-filantropic, medical ori cultural-educational se desfiinteaza, intregul ei patrimoniu trece in proprietatea eparhiei pe teritoriul careia se afla.

Articolul 184

O biserica, imediat dupa sfintirea ei, trece in proprietatea si in folosinta unitatii de cult din cadrul eparhiei pe teritoriul careia a fost edificata, cu tot terenul si cladirile afectate ei, si sta sub dispozitiile prezentului statut, tinandu-se seama si de actele de fundatie. Eventualele conditii testamentare contrare prezentului statut se vor considera nule.

Articolul 185

(1) Bisericile izolate care nu se afla pe un teritoriu locuit de vreo asezare omeneasca apartin eparhiei pe teritoriul careia se afla si sunt in grija si administrarea acelei eparhii.

(2) Bisericile si edificiile monumente istorice cu caracter religios apartin, de asemenea, eparhiei pe teritoriul careia se afla si se administreaza de catre aceasta.

Articolul 186

(1) Paraclisele de la resedintele eparhiale si cele din eparhie sunt sub autoritatea directa a chiriarhului, iar cele de la manastiri sub autoritatea manastirii de care apartin.

(2) Paraclisele, capelele si bisericile din cadrul unitatilor militare, din sistemul penitenciar, din unitatile medicale, din asezamintele de asistenta sociala, din unitatile de invatamant si din alte institutii, depind direct de chiriarh, sunt arondate protopopiatelor pe raza carora functioneaza si nu li se poate schimba destinatia de lacas de cult al Bisericii Ortodoxe Romane.

Articolul 187

Bisericile de orice categorie si cladirile afectate acestora se pot edifica si sfinti doar daca se afla situate pe teren proprietate a Bisericii sau concesionat acestui scop, pe baza de cereri si documente depuse la Centrul eparhial, numai cu aprobarea si binecuvantarea (aprobarea scrisa a) chiriarhului, fie ca sunt noi, se recladesc sau se transforma dintr-un alt edificiu.

Articolul 188

(1) Unitatile de cult pot solicita si primi de la autoritatile administratiei publice centrale si locale fonduri in vederea construirii, repararii, conservarii si intretinerii lacasurilor de cult si edificiilor bisericesti, in conditiile prevazute de lege.

(2) In privinta lacasurilor de cult si a edificiilor bisericesti care fac parte din patrimoniul cultural-national, autoritatile de stat pot efectua lucrari de restaurare si intretinere a acestora, cu consultarea prealabila a eparhiilor pe raza carora acestea functioneaza.

II. Cimitirele parohiale, manastiresti si eparhiale

Articolul 189

(1) Fiecare parohie si manastire au dreptul sa detina sau sa infiinteze cel putin un cimitir pentru ingroparea credinciosilor decedati, care este proprietatea parohiei sau a manastirii.

(2) Cimitirele parohiale si manastiresti, ca bunuri sacre destinate exclusiv si direct cultului, sunt insesizabile si imprescriptibile si nu pot fi instrainate, schimbate, grevate sau sechestrate.

Articolul 190

(1) Cimitirul se administreaza de catre Consiliul parohial, Consiliul manastiresc sau protopopiat, sub controlul periodic al Centrului eparhial.

(2) La parohie, cimitirul sta sub supravegherea preotului paroh, a epitropului si a Consiliului parohial, iar la manastire, a staretului (staretei), care sunt datori a se ingriji de imprejmuirea si intretinerea lui.

(3) Locul de veci concesionat ramane proprietatea parohiei sau a manastirii, iar dreptul de concesiune nu poate fi vandut de titular, transmiterea acestuia putand fi facuta doar prin succesiune catre sot sau rude pana la gradul al IV-lea.

(4) Locuri de inmormantare mai pot fi atribuite si in folosinta temporara sau gratuita tot prin hotararea organismelor parohiale si manastiresti.

(5) Tarifele si taxele pentru concesionarea si intretinerea locurilor de inmormantare din cimitirele bisericesti se vor stabili de Consiliul parohial sau de Consiliul economic al manastirii si se vor aproba de Centrul eparhial.

(6) Este interzisa conditionarea oficierii slujbei inmormantarii de plata oricarei taxe sau contributii benevole fixate de organismele parohiale, ca donatii din partea familiei pentru intretinerea bisericii parohiale.

Articolul 191

(1) Cimitire parohiale si manastiresti noi se infiinteaza cu aprobarea Permanentei Consiliului eparhial, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Centrele eparhiale pot infiinta si administra cimitire proprii, prin hotarari ale Permanentei Consiliului eparhial, in conditiile prevazute de art. 189 din prezentul statut pentru cimitirele parohiale si manastiresti, cu adaptarile de rigoare.

(3) Cimitirele parohiale, manastiresti si eparhiale se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament aprobat de Sfantul Sinod.

C. Dispozitii privind cheltuielile bisericesti si ajutorul statului

Articolul 192

Cheltuielile pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, precum si pentru reparatii si constructii noi vor fi acoperite din contributiile benevole ale credinciosilor, din veniturile unitatilor de cult obtinute din activitati proprii si din contributii de la bugetul de stat, de la bugetul autoritatilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.

Articolul 193

Salarizarea personalului bisericesc de conducere, precum si a personalului clerical si neclerical se face conform normelor generale in vigoare in Biserica Ortodoxa Romana, prin contributii de la bugetul propriu al unitatilor de cult, prin contributii de la bugetul de stat, de la bugetul administratiilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.

Articolul 194

(1) Unitatile de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane din tara si din afara granitelor tarii pot solicita ajutoare financiare de la Patriarhia Romana, precum si subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru sprijinirea unor activitati pastorale, spiritual-culturale, sociale si edilitare.

(2) Activitatea unitatilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane, in calitate de furnizor de servicii sociale si medicale, este recunoscuta si sprijinita de stat, scop in care pot fi incheiate parteneriate si acorduri .

D. Dispozitii privind dreptul de succesiune al ierarhilor si al monahilor

Articolul 195

Eparhiile au vocatie asupra tuturor bunurilor succesorale ale ierarhilor lor.

Articolul 196

Bunurile calugarilor si calugaritelor aduse cu dansii sau donate manastirii la intrarea in monahism, precum si cele dobandite in orice mod in timpul vietuirii in manastire, raman in totalitate manastirii de care apartin si nu pot face obiectul revendicarilor ulterioare.

Articolul 197

Pentru ierarhii pensionati sau retrasi, Sfantul Sinod va reglementa drepturile acestora in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare bisericesti.





Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.



Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro