Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13666 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

(44) acorda binecuvantarea (aprobarea scrisa) pentru teologii ortodocsi romani care doresc sa studieze in strainatate;

(45) aproba aducerea moastelor unor sfinti din afara tarii, pentru pelerinaj sau in dar, in Biserica Ortodoxa Romana si informeaza Sfantul Sinod despre aceasta;

(46) aproba solicitarile adresate eparhiilor ortodoxe romane pentru pelerinaj cu moaste ale unor sfinti in afara Romaniei si informeaza Sfantul Sinod despre acestea;

(47) acorda binecuvantarea (aprobarea scrisa) pentru trecerea moastelor de la o eparhie ortodoxa romana la alta, pentru pelerinaj sau in dar, si informeaza Sfantul Sinod despre aceasta;

(48) aproba efectuarea concediului de odihna pentru mitropolitii din tara si din afara granitelor, pentru ierarhii care sunt sub autoritatea sa directa, precum si pentru personalul angajat in institutiile bisericesti centrale si in unitatile bisericesti care sunt sub autoritatea sa directa;

(49) exercita si alte atributii prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul statut, de regulamentele bisericesti si cele incredintate de Sfantul Sinod.

Articolul 27

Pentru desfasurarea activitatii curente, la dispozitia Patriarhului Romaniei se afla Cabinetul Patriarhului, coordonat de un vicar patriarhal, cu personalul corespunzator si serviciile aferente: secretariat, registratura, arhiva, biblioteca etc.

B. Consiliul National Bisericesc

Articolul 28

Consiliul National Bisericesc este organism central executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti.

Articolul 29

(1) Consiliul National Bisericesc se intruneste, la convocarea presedintelui, cel putin de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.

(2) Consiliul National Bisericesc se compune din 12 membri ai Adunarii Nationale Bisericesti, cate un cleric si cate un mirean reprezentand fiecare mitropolie din tara, desemnati pe o perioada de 4 ani si pentru cel mult doua mandate.

(3) Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul Romaniei, iar in lipsa loctiitorul sau, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din prezentul statut . Membrii Sfantului Sinod pot participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului National Bisericesc.

(4) Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului National Bisericesc, cu vot deliberativ.

(5) Vicarul administrativ patriarhal, vicarii patriarhali, consilierii patriarhali si inspectorul general bisericesc sunt membri permanenti ai Consiliului National Bisericesc, cu vot consultativ.

(6) Consiliul National Bisericesc ia hotarari valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(7) Secretar al sedintelor este vicarul patriarhal coordonator de la Cabinetul Patriarhului, iar in lipsa acestuia unul dintre consilierii patriarhali, desemnat de Patriarhul Romaniei.

Articolul 30

Consiliul National Bisericesc exercita, in timpul dintre sedintele Adunarii Nationale Bisericesti, urmatoarele atributii:

(1) sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Romane;

(2) adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice, economice si fundationale ale Bisericii;

(3) stabileste mijloace de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;

(4) intocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Romane, care se prezinta spre aprobare Adunarii Nationale Bisericesti;

(5) intocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar;

(6) intocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar;

(7) aproba planul de activitate al editurii, tipografiei si atelierelor Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa;

(8) aproba modul de administrare a bunurilor mobile si imobile ale Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, ale celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar si ale fundatiilor bisericesti centrale;

(9) stabileste normele (instructiunile) de administrare a bunurilor bisericesti centrale, in materiile care nu sunt stabilite printr-o alta norma statutara sau regulamentara;

(10) decide, dupa aprobarea prealabila a Sinodului Permanent, in privinta instrainarii in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale Patriarhiei Romane, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

(11) exercita si alte atributii care ii sunt date prin statut, regulamente sau prin hotarari ale Sfantului Sinod si ale Adunarii Nationale Bisericesti.

C. Permanenta Consiliului National Bisericesc

Articolul 31

(1) Intre sedintele Consiliului National Bisericesc functioneaza Permanenta Consiliului National Bisericesc, ca organism central executiv.

(2) Permanenta Consiliului National Bisericesc se compune din Patriarhul Romaniei, ca presedinte, episcopii-vicari patriarhali, vicarul administrativ patriarhal, vicarii patriarhali, consilierii patriarhali si inspectorul general bisericesc, ca membri, si ia hotarari valide prin consensul membrilor prezenti. In functie de agenda sedintei, pot participa si conducatorii eparhiilor, reprezentantelor, comunitatilor si altor unitati bisericesti din interiorul si din afara granitelor tarii, aflate sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane.

(3) Din incredintarea Patriarhului Romaniei, Permanenta Consiliului National Bisericesc poate fi prezidata de unul din episcopii-vicari patriarhali sau de un delegat. In aceasta situatie, procesul-verbal al lucrarilor este supus aprobarii Patriarhului. Hotararile devin executorii numai dupa confirmarea lor in scris, de catre Patriarhul Romaniei.

Articolul 32

Permanenta Consiliului National Bisericesc, prezidata de Patriarhul Romaniei, exercita atributiile Consiliului National Bisericesc, in perioada dintre sedintele sale, precum si urmatoarele competente:

(1) sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Romane;

(2) adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice, economice si fundationale ale Bisericii;

(3) stabileste mijloace de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;

(4) intocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Romane, care se prezinta spre aprobare Adunarii Nationale Bisericesti;

(5) intocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar;

(6) intocmeste bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar;

(7) aproba planul de activitate al editurii, tipografiei si atelierelor Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa;

(8) hotaraste cu privire la administrarea bunurilor mobile si imobile ale Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, ale celorlalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar si ale fundatiilor bisericesti centrale;

(9) verifica si aproba inventarul bunurilor bisericesti ce apartin Patriarhiei Romane, precum si inventarele institutiilor centrale ale Bisericii Ortodoxe Romane, intocmite de sectorul de resort;

(10) se ingrijeste de pastrarea, intretinerea si punerea in valoare a bunurilor Patriarhiei Romane;

(11) acorda subventii, ajutoare si burse institutiilor bisericesti sarace si scolilor pentru pregatirea personalului bisericesc;

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro