Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 4/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

OUG 4/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  Publicat: 10 Apr 2020       1261 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


A fost promulgat la 11.09.1865
Ordonanta de urgenta nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020,


luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de informarile emise de Grupul de comunicare strategica care indica o crestere zilnica a numarului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,


tinand cont de hotararile Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta privind masurile de combatere a noului coronavirus,


avand in vedere instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020 si tinand cont de masurile stabilite in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin acte normative conexe, ordonante militare sau in ordine, specifice starii de urgenta instituite,


luand in considerare prevederile art. 128 alin. (3) si art. 177 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, care instituie posibilitatea prelungirii, prin lege, a mandatelor in curs ale consiliilor locale si judetene in caz de razboi, catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri,


vazand prevederile art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabilesc posibilitatea prelungirii prin lege a mandatelor in curs ale primarilor pentru razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav,


intrucat, desi prevederile legale privind posibilitatea prelungirii mandatelor in curs ale autoritatilor administratiei publice locale sunt diferite, potrivit art. 150 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, primarii nou-alesi isi incep mandatele numai de la data depunerii juramantului in sedinta de constituire a consiliilor locale nou-alese, mandatele primarilor in functie exercitandu-se pana la data respectiva,


tinand cont de necesitatea corelarii textelor legale antereferite din Codul administrativ, prin completarea prevederilor referitoare la prelungirea mandatelor primarilor in situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri,


avand in vedere ca, in contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale nu pot fi organizate in termenul prevazut de legislatia in vigoare, deoarece operatiunile preelectorale si electorale ce presupun interactiunea fizica a alegatorilor, candidatilor si oficialilor electorali, precum colectarea semnaturilor de sustinere, inregistrarea candidaturilor, finantarea campaniei electorale, desfasurarea campaniei electorale, depunerea si inregistrarea contestatiilor, organizarea votarii propriu-zise, numararea voturilor, centralizarea rezultatelor, controlul finantarii campaniei electorale si rambursarea cheltuielilor electorale nu pot fi efectuate fara riscuri majore la adresa sanatatii publice si fara incalcarea masurilor dispuse de autoritatile medicale,


dat fiind faptul ca, in situatia neadoptarii prezentei ordonante de urgenta, procedurile de organizare a alegerilor locale trebuie sa fie demarate cel mai tarziu la data de 14 aprilie 2020, inceperea perioadei electorale obligand formatiunile politice si potentialii candidati independenti sa colecteze cu celeritate semnaturile sustinatorilor,


intrucat prezentul act normativ preconizeaza desfasurarea alegerilor locale in anul 2020, iar, in situatia actuala, activitatile preelectorale de colectare a semnaturilor de sustinere pentru candidaturile la functiile de ales local sunt limitate intrinsec de distantarea sociala necesara limitarii raspandirii epidemiei de COVID-19,


vazand ca, in contextul actual, pentru a nu fi asimilata unei limitari a dreptului de a fi ales, stabilirea prin ordonanta de urgenta a perioadei in care vor avea loc alegerile locale trebuie sa fie insotita de masuri previzibile care sa faciliteze depunerea candidaturilor, luand in considerare volumul operatiunilor si numarul mare al candidatilor inregistrat la ultimele alegeri locale, observand, totodata, ca facilitarea depunerii candidaturilor se impune pentru a atenua presiunea timpului scurt si efectele negative ale cadrului restrictiv in care semnaturile de sustinere trebuie colectate, ce vizeaza formatiunile politice si potentialii candidati independenti,


dat fiind faptul ca procedurile de organizare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie demarate intr-un context sigur din punct de vedere epidemiologic, ceea ce implica o evaluare tehnica a Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta,


in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, in vederea desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si a asigurarii conditiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articolul 1


Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se initiaza in termen de 6 luni de la data expirarii duratei starii de urgenta.


Articolul 2


Data alegerilor prevazute la art. 1 se stabileste conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta.


Articolul 3


Mandatele autoritatilor administratiei publice locale se prelungesc pana la data preluarii, in conditiile legii, de catre noile autoritati ale administratiei publice locale a mandatelor rezultate in urma alegerilor prevazute la art. 1, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.


Articolul 4


(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 si 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, numarul minim al sustinatorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumatate.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 si art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.


Articolul 5


Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a propune candidaturi in toate circumscriptiile electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta sa depuna la Biroul Electoral Central, in cel mult 30 de zile de la inceperea perioadei electorale, liste de sustinatori la nivel national, care cuprind un numar minim de 25.000 de alegatori, din care cel putin 500 de alegatori in fiecare judet si 1.000 de alegatori in municipiul Bucuresti.


Articolul 6


(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul judetean, primari si presedintele consiliului judetean intr-un judet, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general, in municipiul Bucuresti la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta ca, in locul depunerii listelor de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala la nivelul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, a unor contributii electorale in valoare de cel putin 50 de salarii de baza minime brute pe tara.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) si art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatul independent poate opta ca, in locul depunerii unei liste de sustinatori, sa faca dovada depunerii in contul bancar deschis pentru campania electorala a unei contributii electorale in valoare de cel putin 3% din valoarea maxima admisa pentru functia pentru care candideaza, conform art. 28 alin. (12) lit. b) -n) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Contributiile electorale prevazute de alin. (1) si (2) vor putea fi utilizate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 7


(1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea opta sa intocmeasca si sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 47 si art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele de sustinatori vor putea fi semnate si depuse si electronic, in conditiile legii.


(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, adoptata in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.


Articolul 8


Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin. (1)."

Afişează OUG 4/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 4/2020    Alegeri locale    Alegeri locale 2020    Alegeri primari 2020    OUG 57/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Infractiunea de luare de mita
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 52 din 14.12.2012

Alegeri locale. Validarea mandatului de consilier local
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 2225 din 10.08.2012

Anularea unor hotarari ale consiliului local
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sectia a II-a Civila, Sentinta civila nr. 1843 din 27.09.2012

Contestare candidatura la mandatul de presedinte. Alegeri locale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 2451 din data 05.05.2012

Incetarea mandatului de consilier local al comunei
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta civila nr. 2257 din data 24.04.2007