Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4533 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice drept sau bun care face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

16. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. -

(1) Solicitantul cererii de inregistrare a marcii sau titularul marcii inregistrate care se refera la mai multe produse sau servicii poate solicita la OSIM divizarea cererii initiale sau a inregistrarii marcii in doua sau mai multe cereri ori inregistrari, indicand produsele sau serviciile in cadrul cererilor sau inregistrarilor divizionare, cu plata taxei prevazute de lege.

(2) Cererile sau inregistrarile divizionare pastreaza data de depozit a cererii initiale si, daca este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobandit potrivit art. 10 alin. (2) sau art. 11 alin. (1).

(3) In cazul in care cererea de inregistrare a marcii a fost deja publicata conform art. 17 alin. (1) sau art. 26 alin. (4), divizarea si cererea divizionara se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Prin publicare nu se deschide o noua perioada de depunere a opozitiilor sau observatiilor.

(4) Cererea de divizare poate fi depusa la OSIM oricand in cursul procedurii de inregistrare a marcii sau dupa incheierea acesteia.

(5) Cererea de divizare nu este admisibila:

a) daca este formulata inainte de atribuirea datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii;

b) daca este formulata in termenul de opozitie prevazut la art. 261 alin. (1);

c) daca are ca efect divizarea intre produsele sau serviciile care fac obiectul unei opozitii, pana la data ramanerii definitive a deciziei de solutionare a opozitiei sau de retragere a opozitiei;

d) daca are ca efect divizarea intre produsele sau serviciile care fac obiectul unei cereri de anulare sau de decadere, pana la solutionarea definitiva a acesteia;

e) dupa inscrierea in Registrul marcilor a unei masuri de executare silita, pana la radierea acesteia.

(6) Solicitantul cererii de inregistrare a marcii sau titularul marcii inregistrate va depune documentele cerute de OSIM pentru divizarea cererii sau inregistrarii initiale si va plati taxa legala in termen de 30 de zile de la data solicitarii divizarii. In caz contrar, OSIM va lua act ca solicitantul sau titularul a renuntat la divizarea cererii sau inregistrarii initiale."

17. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. -

(1) In termen de 7 zile de la data primirii cererii de inregistrare a marcii, OSIM examineaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) si, in caz afirmativ, atribuie data de depozit cererii.

(2) Daca cererea nu indeplineste conditiile prevazute la art. 9 alin. (1), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordand un termen de 30 de zile pentru depunerea completarilor. In cazul in care solicitantul completeaza in termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de inregistrare a marcii a fost completata conform art. 9 alin. (1). In caz contrar, cererea se respinge."

18. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. -

(1) In termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, cererea de inregistrare a marcii care indeplineste cerintele prevazute la art. 9 alin. (3) si art. 91 alin. (1) si (2) se publica, in format electronic, in conditiile prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererile de inregistrare a unor marci vadit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publica.

(3) Daca cererea nu indeplineste conditiile prevazute la art. 9 alin. (3) si art. 91 alin. (1) si (2), OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordand un termen de 30 de zile pentru depunerea completarilor. In cazul in care solicitantul completeaza in mod corespunzator lipsurile cererii in termenul acordat de OSIM, cererea de inregistrare a marcii se publica in conditiile prevazute la alin. (1). In caz contrar, cererea se respinge."

19. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. -

(1) In termen de doua luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 17, orice persoana fizica sau juridica si orice grup sau organism care reprezinta fabricantii, producatorii, furnizorii de servicii, comerciantii sau consumatorii pot formula observatii scrise privind cererea de inregistrare a marcii pentru motivele absolute de refuz prevazute la art. 5 alin. (1).

(2) Persoanele si grupurile sau organismele prevazute la alin. (1) nu dobandesc calitatea de parte in procedura de inregistrare a marcii.

(3) Observatiile prevazute la alin. (1) sunt comunicate solicitantului, care poate formula comentarii cu privire la acestea."

20. Articolele 19-21 se abroga.

21. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22. -

(1) OSIM examineaza pe fond cererea de inregistrare a marcii sub conditia achitarii taxelor de examinare a cererii prevazuta de lege si hotaraste admiterea cererii de inregistrare a marcii, in tot sau in parte, ori respingerea acesteia, in termen de 6 luni de la publicarea cererii.

(2) OSIM examineaza:

a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) si i), dupa caz;

b) conditiile prevazute la art. 12 alin. (1) si (2), daca in cerere se invoca o prioritate;

c) motivele de refuz prevazute la art. 5 alin. (1) si, daca este cazul, observatiile formulate.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1), OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute."

22. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 23. -

(1) Cand un element neesential al marcii este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze indoieli asupra intinderii protectiei marcii, OSIM cere solicitantului sa declare, in termen 30 de zile de la data notificarii, ca nu invoca un drept exclusiv asupra acestui element . Declaratia se publica odata cu admiterea cererii de inregistrare a marcii.

(2) In lipsa declaratiei prevazute la alin. (1) cererea de inregistrare a marcii se admite in parte sau se respinge, dupa caz."

23. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. -

(1) Daca in urma examinarii cererii de inregistrare a marcii, potrivit prevederilor art. 22, se constata indeplinirea conditiilor legale, OSIM hotaraste admiterea acesteia.

(2) Daca cererea nu indeplineste conditiile pentru inregistrarea marcii, OSIM notifica solicitantul, acordandu-i un termen de 30 de zile in care acesta sa isi poata prezenta punctul de vedere ori sa isi retraga cererea . Termenul poate fi prelungit cu inca 30 de zile, la cererea solicitantului si cu plata taxei prevazute de lege.

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), OSIM va decide, dupa caz, admiterea cererii de inregistrare a marcii, respingerea acesteia ori va lua act de retragerea cererii.

(4) Cererea de inregistrare a marcii admisa potrivit prevederilor alin. (1) si (3) se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, in format electronic, in vederea formularii opozitiilor.

(5) In cazul respingerii cererii de inregistrare a marcii potrivit alin. (3), decizia de respingere se publica dupa ce a ramas definitiva."

24. Dupa articolul 26 se introduc patru noi articole, articolele 261-264, cu urmatorul cuprins:

"Art. 261. -

(1) In termen de doua luni de la data publicarii admiterii cererii de inregistrare a marcii, conform art. 26 alin. (4), orice persoana interesata poate formula opozitie la inregistrarea marcii pentru motivele relative de refuz prevazute la art. 6.

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009