Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4334 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Copiere intr-un registru special, de transcrieri si inscrieri, a actelor juridice, cu unele exceptii prevazute de lege, prin care se transmite proprietatea asupra unui imobil,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(2) Opozitia trebuie sa fie formulata in scris, sa cuprinda temeiurile de drept si motivele pe care se sprijina si sa fie insotita de dovada platii taxei prevazute de lege.

(3) Opozitia poate fi formulata pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu conditia ca toate drepturile invocate sa apartina aceluiasi titular.

(4) La cererea solicitantului, titularul unei marci anterioare care a formulat opozitia depune la OSIM dovada ca:

a) in decursul unei perioade de 5 ani care preceda data depunerii sau data de prioritate a cererii de inregistrare a marcii, marca anterioara a facut obiectul unei utilizari efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata;

b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a formulat opozitie.

(5) Dispozitiile alin. (4) sunt aplicabile daca marca anterioara a fost inregistrata cu cel putin 5 ani anterior datei depunerii sau datei de prioritate a cererii de inregistrare a marcii cu privire la care s-a facut opozitie.

(6) Oponentul prezinta dovezile de utilizare prevazute la alin. (4) in termen de cel mult doua luni de la primirea notificarii din partea OSIM. In absenta dovezilor de utilizare, opozitia se respinge.

(7) In cazul in care marca anterioara este o marca a Uniunii Europene, utilizarea efectiva a acesteia se stabileste in conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(8) Daca marca anterioara nu a fost utilizata decat pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost inregistrata, aceasta nu se considera inregistrata, in sensul examinarii opozitiei, decat pentru acea parte de produse sau servicii .

(9) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), se considera ca opozitia nu a fost facuta.

Art. 262. -

(1) OSIM notifica solicitantului cererii de inregistrare a marcii opozitia formulata, acordand un termen de doua luni in vederea unei solutionari amiabile. La cererea comuna a partilor, acest termen poate fi prelungit cu o perioada care va fi indicata in mod expres de parti si care nu poate depasi 3 luni.

(2) Daca in termenul acordat conform alin. (1) partile nu ajung la o intelegere, OSIM notifica oponentul, acordand acestuia un termen de 30 de zile pentru a prezenta probe si argumente in sustinerea opozitiei.

(3) OSIM comunica solicitantului marcii inscrisurile depuse in sustinerea opozitiei conform alin. (2) si acorda acestuia un termen de 30 de zile in care sa isi prezinte punctul de vedere cu privire la motivele opozitiei.

(4) In lipsa punctului de vedere al solicitantului, opozitia se solutioneaza pe baza actelor existente la dosar.

(5) Dovezile de utilizare depuse conform dispozitiilor art. 261 alin. (4) sunt comunicate solicitantului care, in termen de 30 de zile de la comunicare, isi poate prezenta punctul de vedere cu privire la acestea.

(6) Opozitia se solutioneaza pe baza argumentelor si inscrisurilor depuse de parti cu respectarea termenele acordate de OSIM in acest sens.

(7) Inscrisurile depuse in cadrul procedurii de opozitie sunt prezentate in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare si un exemplar pentru OSIM.

Art. 263. -

(1) Opozitia formulata impotriva inregistrarii marcii se solutioneaza de o comisie din cadrul Serviciului marci si indicatii geografice al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 262 alin. (2) sau (3), dupa caz, comisia emite o decizie motivata privind solutionarea opozitiei, care se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si care poate fi contestata conform procedurii prevazute la art. 86 alin. (1).

Art. 264. -

(1) Procedura de opozitie poate fi suspendata in urmatoarele situatii:

a) cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a marcii, pana la luarea unei decizii definitive privind inregistrarea acesteia;

b) cand exista dovezi ca marca opusa face obiectul unei actiuni in anulare sau de decadere, pana la solutionarea definitiva a cauzei.

(2) Decizia de suspendare a opozitiei motivata se comunica partilor si poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare conform procedurii prevazute la art. 86 alin. (1).

(3) Pe durata suspendarii, oricare dintre parti poate cere reluarea solutionarii opozitiei, daca motivul de suspendare nu mai subzista."

25. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27. -

(1) Solicitantul poate, in orice moment, sa isi retraga cererea de inregistrare a marcii sau sa isi limiteze lista de produse sau de servicii . Cand cererea a fost deja publicata, retragerea sau limitarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

(2) Cererea de inregistrare a marcii poate fi modificata, la cererea solicitantului, numai pentru rectificarea numelui sau a adresei solicitantului, a unor greseli de exprimare sau de transcriere sau a unor erori evidente ori pentru alte rectificari ce nu modifica in mod substantial marca sau nu extind lista de produse ori de servicii . In cazul in care asemenea modificari vizeaza reprezentarea marcii sau lista de produse sau servicii si sunt aduse dupa publicarea cererii de inregistrare a marcii conform art. 17 si art. 26 alin. (4), cererea se publica astfel cum a fost modificata.

(3) In situatia publicarii cererii modificate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dispozitiile art. 261 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

(4) Orice modificare ceruta de solicitant care afecteaza substantial marca ori lista de produse sau de servicii trebuie sa faca obiectul unei noi cereri de inregistrare a marcii."

26. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29. -

(1) OSIM inscrie in Registrul marcilor acele marci admise la inregistrare pentru care s-a incheiat procedura de inregistrare si elibereaza certificatul de inregistrare a marcii, cu plata taxei legale, in termen de 30 de zile de la data notificarii titularului privind incheierea procedurii de inregistrare a marcii. Data incheierii procedurii de inregistrare a marcii se inscrie in registru .

(2) Procedura de inregistrare a unei marci se considera incheiata la data la care cererea de marca admisa la inregistrare nu mai poate face obiectul unei opozitii sau, in cazul in care a fost depusa o opozitie, la data la care decizia privind opozitia a devenit definitiva sau opozitia a fost retrasa. Dispozitiile prezentului alineat se aplica si cererilor de inregistrare internationala a marcilor.

(3) In cazul neachitarii taxei legale in termenul prevazut la alin. (1), se considera ca titularul a renuntat la inregistrarea marcii. Renuntarea se inscrie in Registrul marcilor si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

(4) Marcile inscrise in Registrul marcilor conform dispozitiilor alin. (1) se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

(5) Registrul marcilor este public."

27. La articolul 30, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta de catre titularul marcii sau de catre orice alta persoana autorizata in acest sens prin lege sau in baza unui contract, intr-un termen de cel putin 6 luni anterior datei expirarii inregistrarii, in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

. . . . . . . . . .

(5) Taxa pentru reinnoirea inregistrarii marcii este datorata odata cu cererea de reinnoire. Cererea de reinnoire poate fi facuta si taxa poate fi platita si in urmatoarele 6 luni de la expirarea duratei de protectie, cu majorarea prevazuta de lege."

28. La articolul 30, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) OSIM informeaza titularul marcii cu privire la expirarea inregistrarii, cu cel putin 6 luni inainte de data acestei expirari, fara ca lipsa unei astfel de informari sa atraga raspunderea oficiului."

29. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 32. -

(1) Daca OSIM constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru reinnoirea inregistrarii marcii, notifica aceasta titularului, care poate prezenta un raspuns in termen de 30 de zile de la primirea notificarii. In lipsa unui raspuns in termen, cererea de reinnoire a inregistrarii marcii se respinge."

30. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009