Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4535 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Marca inregistrata,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Marca destinata a servi la deosebirea produselor
Marca destinata a servi la deosebirea produselor
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,

"Art. 40. -

(1) Drepturile asupra marcii se pot transmite prin cesiune, licenta, fuziune, pe cale succesorala, in baza unei hotarari judecatoresti sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege pentru transferul dreptului de proprietate ."

37. La articolul 41, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 41. -

(1) Drepturile cu privire la marca pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea trebuie facuta in scris si semnata de partile contractante, sub sanctiunea nulitatii, cu exceptia cazului in care rezulta dintr-o hotarare judecatoreasca sau in urma executarii unor obligatii contractuale.

. . . . . . . . . .

(3) In cazul in care patrimoniul titularului marcii este transmis in totalitatea sa, aceasta transmitere are ca efect si transferul drepturilor cu privire la marca, cu exceptia cazurilor in care exista o conventie contrara sau aceasta rezulta in mod evident din imprejurari. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afecteaza calitatea de titular al dreptului la marca ."

38. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 42. -

(1) Cererea de inscriere a cesiunii contine informatii privind identificarea marcii, a noului titular, a produselor si/sau serviciilor la care se refera cesiunea si va fi insotita de actul doveditor al schimbarii titularului marcii. In plus, cererea va cuprinde, daca este cazul, informatiile privind datele de identificare a mandatarului noului titular.

(2) OSIM poate refuza inscrierea cesiunii daca rezulta in mod evident faptul ca prin aceasta publicul este indus in eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografica a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in care cesionarul accepta sa limiteze cesiunea marcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este inselatoare.

(3) La cererea uneia dintre parti prezentata in conditiile prevazute la alin. (1) si cu plata taxei prevazute de lege, OSIM inscrie cesiunea in Registrul marcilor si o publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Cesiunea este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia.

(4) In cazul in care conditiile pentru inscrierea cesiunii nu sunt indeplinite, OSIM informeaza solicitantul cu privire la deficientele constatate in termen de 30 de zile de la depunerea cererii conform alin. (1). Daca deficientele constatate nu sunt remediate in termen de doua luni de la primirea informarii din partea oficiului, cererea de inscriere a cesiunii se respinge.

(5) In situatia unei cesiuni partiale, orice cerere formulata de titularul initial aflata in curs de solutionare este valabila si in ceea ce priveste marca rezultata in urma cesiunii partiale. In cazul in care cererea este conditionata de achitarea unor taxe si acestea au fost deja achitate de catre titularul initial, noul titular nu este obligat sa achite taxe suplimentare pentru respectiva cerere ."

39. La articolul 43, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Titularul marcii poate invoca drepturile conferite de marca impotriva licentiatului care a incalcat clauzele contractului de licenta, in ceea ce priveste durata utilizarii, forma acoperita de inregistrare sub care marca poate fi utilizata, natura produselor sau a serviciilor pentru care licenta a fost acordata, teritoriul pe care marca poate fi utilizata, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licentiat sub marca pentru care s-a acordat licenta .

. . . . . . . . . .

(4) Licentele se inscriu in Registrul marcilor, la cererea titularului marcii sau a beneficiarului licentei insotita de actul doveditor, cu plata taxei prevazute de lege, si se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, conform procedurii prevazuta in regulamentul de aplicare a prezentei legi. Licenta este opozabila tertilor de la data publicarii acesteia."

40. La articolul 44, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

"(6) Dispozitiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile si persoanelor autorizate sa utilizeze o marca colectiva.

(7) In cazul in care persoanele autorizate sa utilizeze o marca colectiva au suferit prejudicii in urma utilizarii neautorizate a acesteia, titularul marcii colective este indreptatit sa ceara, in numele lor, repararea prejudiciului."

41. Dupa articolul 44 se introduc trei noi articole, articolele 441-443, cu urmatorul cuprins:

"Art. 441. -

(1) O marca poate, independent de intreprindere, sa faca obiectul unui drept real ori sa faca obiectul unor masuri de executare silita.

(2) Inscrierea in Registrul marcilor a drepturilor reale si a masurilor de executare silita se face la cererea persoanei interesate insotita de documente justificative, cu plata taxei legale prevazute pentru inscrierea transmiterilor de drepturi, potrivit procedurii prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) In situatia in care titularul marcii intra in procedura insolventei, la cererea oricarei persoane interesate insotita de documente justificative, OSIM face mentiune despre aceasta in Registrul marcilor.

Art. 442. -

Dispozitiile art. 40-441 se aplica in mod corespunzator si cererilor de inregistrare a marcilor.

Art. 443. -

Inscrierile in Registrul marcilor efectuate in conformitate cu prevederile art. 40-442 pot fi modificate sau radiate, cu plata taxelor legale, la cererea persoanei interesate, insotita de documentele justificative corespunzatoare."

42. La articolul 45, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) In situatia in care sunt inscrise in Registrul marcilor garantii reale sau masuri de executare silita, renuntarea la marca nu poate fi inscrisa decat cu acordul beneficiarului garantiei sau dupa radierea inscrierii masurilor de executare silita."

43. La articolul 46 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 46. -

(1) Orice persoana interesata poate solicita oricand in cursul duratei de protectie a marcii decaderea titularului din drepturile conferite de marca daca:

a) intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, socotita de la data incheierii procedurii de inregistrare, marca nu a facut obiectul unei utilizari efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata si daca nu exista motive intemeiate pentru a nu fi fost utilizata;".

44. La articolul 46 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) utilizarea marcii sub o forma care difera de cea inregistrata prin anumite elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia, indiferent daca marca in forma utilizata este sau nu inregistrata in numele titularului;".

45. La articolul 46, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Decaderea produce efecte de la data introducerii cererii de decadere. La cererea uneia dintre parti, poate fi stabilita o data anterioara de la care a intervenit unul din motivele de decadere."

46. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 47. -

(1) Anularea inregistrarii marcii poate fi ceruta in perioada de protectie a marcii de catre orice persoana interesata, pentru oricare dintre urmatoarele motive:

a) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);

b) inregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. (1) sau (3);

c) inregistrarea marcii a fost solicitata cu rea-credinta.

(2) O cerere de anulare a inregistrarii unei marci poate fi depusa pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu conditia ca toate acestea sa apartina aceluiasi titular.

(3) Cererea de anulare intemeiata pe o marca anterioara nu este admisa daca nu ar fi fost admisa la data depunerii cererii de marca ulterioara sau la data de prioritate a marcii ulterioare, pe baza unuia dintre urmatoarele motive:

a) marca anterioara, care poate fi anulata pentru unul dintre motivele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d), nu a dobandit un caracter distinctiv potrivit prevederilor alin. (2) a aceluiasi articol;

b) cererea de anulare este intemeiata pe dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioara nu a dobandit inca un caracter suficient de distinctiv pentru a sustine existenta unui risc de confuzie in sensul acestor dispozitii;

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009