Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

  Publicat: 09 Sep 2020       9776 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

a) initiativa pentru preintampinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situatii care ar putea produce perturbatii, pagube sau intreruperea activitatii de transport;

b) participarea la inlaturarea efectelor unor avarii, dezastre sau calamitati si restabilirea activitatii de transport;

c) realizarile in domeniul tehnico-stiintific: inventii, inovatii, manuale si carti de specialitate care sa conduca la imbunatatiri ale nivelului tehnic si de intretinere a infrastructurii feroviare, a vehiculelor feroviare, a utilajelor si instalatiilor, a nivelului de exploatare a infrastructurii feroviare, precum si a nivelului de pregatire a personalului feroviar.

(4) Modelul ordinelor si medaliilor, precum si conditiile de acordare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

CAPITOLUL VII

Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar

Art. 22. -

Unitatea cu specific feroviar are in principal urmatoarele drepturi:

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, acordurilor incheiate cu organizatiile sindicale/contractului colectiv de munca aplicabil sau regulamentului intern;

f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a acestora.

Art. 23. -

Unitatii cu specific feroviar ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa aduca la cunostinta angajatilor prevederile legale referitoare la activitatea societatii, inclusiv a regulamentelor, ordinelor, instructiunilor de serviciu si a dispozitiilor in vigoare;

b) sa puna la dispozitia angajatilor, potrivit specificului muncii si sarcinilor de serviciu, instalatiile, aparatura, sculele si materialele necesare in scopul folosirii complete si eficiente a timpului de lucru;

c) sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea conditiilor de munca, asigurarea conditiilor specifice de protectia muncii si igienico-sanitare, precum si instruirea personalului in acest domeniu;

d) sa dimensioneze personalul conform normativelor si sa asigure selectionarea, repartizarea si utilizarea acestuia potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca;

e) sa asigure formarea si perfectionarea profesionala a angajatilor, potrivit legii si tinand cont de nevoile specifice pentru desfasurarea activitatii;

f) sa analizeze propunerile facute de angajati si sindicate, informandu-i pe acestia de modul de rezolvare;

g) sa organizeze si sa asigure paza, intretinerea si curatenia in spatiile ocupate de unitate;

h) sa asigure accesul angajatilor in unitate;

i) sa informeze angajatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

j) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

k) sa acorde angajatilor toate drepturile ce decurg din lege, din acordurile incheiate cu organizatiile sindicale/contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca .

CAPITOLUL VIII

Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare

Art. 24. -

Pentru toate categoriile profesionale, in centralul unitatii cu specific feroviar se organizeaza si functioneaza un Consiliu central de disciplina, in vederea stabilirii si tratarii in mod transparent a abaterilor si sanctiunilor disciplinare prevazute in Codul muncii.

Art. 25. -

(1) Consiliile de disciplina sunt formate din 5 persoane, dupa cum urmeaza:

a) conducatorul structurii juridice centrale sau regionale ori o persoana desemnata de acesta din cadrul structurii juridice, in calitate de presedinte;

b) conducatorul structurii centrale sau regionale care a efectuat cercetarea faptei sau o persoana desemnata de acesta;

c) conducatorul structurii centrale sau regionale de specialitate sau o persoana desemnata de acesta;

d) doua persoane propuse de organizatiile sindicale reprezentative sau 2 reprezentanti ai salariatilor, acolo unde nu sunt constituite sindicate .

(2) Fiecare consiliu de disciplina are un secretar, desemnat de catre compartimentul resurse umane al structurii centrale sau regionale.

Art. 26. -

In cazul in care salariatul supus cercetarii disciplinare prealabile considera ca i-au fost incalcate drepturile cu privire la formularea si sustinerea apararii si a probelor pe care le considera necesare in apararea sa, acesta se poate adresa Consiliului de disciplina, contestand modul in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila.

Art. 27. -

(1) In situatia prevazuta la art. 26, contestatia se depune la Consiliul de disciplina regional sau central, dupa caz, in termen de 7 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii disciplinare prealabile.

(2) In unitatile cu specific feroviar, consiliile de disciplina regionale solutioneaza toate contestatiile depuse pentru faptele pentru care sunt susceptibile sanctiuni disciplinare, cu exceptia celor prin care se contesta desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, acestea fiind de competenta Consiliului central de disciplina.

(3) Pentru faptele pentru care este susceptibila aplicarea sanctiunii de desfacere disciplinara a contractului individual de munca, contestatia se adreseaza Consiliului central de disciplina.

(4) Sanctiunile disciplinare aplicate personalului unitatii feroviare in conformitate cu prevederile Codului muncii pot fi contestate la Consiliul de disciplina in termen de 7 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de aplicare a sanctiunii.

Art. 28. -

Consiliul de disciplina sesizat in termenul legal este obligat sa se intruneasca in maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.

Art. 29. -

Contestatarul are dreptul sa cunoasca in intregime actele aflate la dosarul cauzei si sa solicite admiterea de probe suplimentare in apararea sa.

Art. 30. -

Afişează Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    personal feroviar    Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar    Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare    Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar    Salarizarea personalului feroviar    Drepturile personalului feroviar    Obligatiile personalului feroviar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.