Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       8427 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legatura juridica dintre o persoana si parintii ei.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Act adoptat de organele de stat,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Expresie care face referire la Nulitatea relativa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.

(2) Intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii, cu exceptia cazului in care instanta, la cererea oricaruia dintre ei sau, dupa caz, a tutorelui sotului care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori la cererea consiliului de familie, dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt .

50. La articolul 374, alineatul (2) se abroga.

51. La articolul 375, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala.

52. La articolul 429, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Daca sotul beneficiaza de tutela speciala actiunea poate fi pornita de tutore, iar in lipsa, de un curator numit de instanta judecatoreasca.

53. La articolul 430, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Termenul nu curge impotriva sotului care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala si, chiar daca actiunea nu a fost pornita de tutore, ea poate fi introdusa de sot in termen de 3 ani de la data incetarii masurii de ocrotire.

54. La articolul 437, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) De asemenea, cel care introduce o actiune privitoare la filiatie in numele unui copil sau al unei persoane care beneficiaza de tutela speciala, precum si persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de actiune nu pot renunta la judecarea ei.

55. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) parintii firesti ori, dupa caz, tutorele copilului ai carui parinti firesti sunt decedati, necunoscuti, declarati morti sau disparuti ori care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala si sunt in imposibilitatea de a-si manifesta vointa din cauza lipsei discernamantului, in conditiile legii;

56. La articolul 503, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) In cazul parintelui care beneficiaza de consiliere judiciara, instanta de tutela poate hotari ca drepturile si indatoririle cu privire la bunurile copilului sa fie exercitate doar de celalalt parinte. Cand cel ocrotit exercita singur autoritatea parinteasca, instanta de tutela hotaraste, in functie de imprejurari, cu privire la continuarea exercitarii autoritatii parintesti sau la instituirea tutelei asupra copilului acestuia; dispozitiile art. 507 alin. (2) raman aplicabile.

57. Articolul 507 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 507

Exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte

(1) Daca unul dintre parinti este decedat, declarat mort prin hotarare judecatoreasca, beneficiaza de tutela speciala, este decazut din exercitiul drepturilor parintesti sau daca, din orice motiv, se afla in neputinta de a-si exprima vointa, celalalt parinte exercita singur autoritatea parinteasca.

(2) Parintele cu privire la care a fost instituita tutela speciala pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia, cu exceptia cazului in care se afla in imposibilitatea de a-si manifesta vointa din cauza lipsei discernamantului.

58. La articolul 846, literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

f) prin decesul, instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la administrator, renuntarea administratorului ori supunerea acestuia la procedura insolventei;

g) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la beneficiar sau supunerea acestuia la procedura insolventei, in masura in care aceasta afecteaza bunurile administrate.

59. La articolul 848, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 848

Moartea administratorului sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la acesta

(1) Moartea sau instituirea consilierii judiciare ori a tutelei speciale cu privire la administrator va fi comunicata beneficiarului si, dupa caz, celorlalti administratori de catre mostenitorii acestuia sau executorul testamentar ori de catre tutorele administratorului.

60. La articolul 902 alineatul (2), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale, prelungirea, inlocuirea, incetarea si ridicarea acestor masuri;

61. La articolul 1.080 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) va cere, in conditiile legii, punerea sigiliilor, daca printre mostenitori sunt si minori, persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala sau disparute;

62. La articolul 1.085, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale cu privire la executorul testamentar;

63. La articolul 1.144, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Daca nu sunt prezenti toti mostenitorii ori daca printre ei se afla minori, persoane care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori persoane disparute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile mostenirii in cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa ori privitoare la persoanele disparute.

64. Articolul 1.205 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1.205

Lipsa discernamantului

Este anulabil contractul incheiat de o persoana care, la data incheierii acestuia, se afla, fie si numai vremelnic, intr-o stare care o punea in neputinta de a-si da seama de urmarile faptei sale.

65. La articolul 1.263, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Persoana chemata de lege sa incuviinteze actele minorului sau ale celui care beneficiaza de consiliere judiciara poate, in numele si in interesul acestuia, sa ceara anularea contractului facut fara incuviintarea sa ori sa confirme contractul atunci cand aceasta incuviintare era suficienta pentru incheierea valabila a acestuia.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor incheiate fara avizul consiliului de familie sau autorizarea instantei de tutela.

66. Articolul 1.366 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1.366

Raspunderea minorului si a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala

(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani sau persoana care beneficiaza de tutela speciala nu raspunde de prejudiciul cauzat, daca nu se dovedeste discernamantul sau la data savarsirii faptei .

(2) Minorul care a implinit varsta de 14 ani raspunde de prejudiciul cauzat, in afara de cazul in care dovedeste ca a fost lipsit de discernamant la data savarsirii faptei .

(3) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si persoanei care beneficiaza de tutela speciala, iar prevederile alin. (2) si persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara.

67. La articolul 1.372, denumirea marginala si alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 1.372

Raspunderea pentru fapta minorului sau a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro