Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       8425 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.

7. Articolul 226 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 226

Ascultarea minorilor si a majorilor pusi sub ocrotire

(1) In cazul in care, potrivit legii, urmeaza sa fie ascultat un minor, ascultarea se va face in camera de consiliu .

(2) In procesele in care urmeaza sa fie ascultata o persoana care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, ascultarea se va face in camera de consiliu, daca instanta apreciaza ca este in interesul acesteia.

(3) Tinand seama de imprejurarile procesului, instanta hotaraste daca, dupa caz, parintii, tutorele sau alte persoane vor fi de fata la ascultarea celor prevazuti la alin. (1) si (2).

8. La articolul 315 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

4. persoanele care beneficiaza de tutela speciala;

9. La articolul 315, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Persoana care beneficiaza de consiliere judiciara poate fi ascultata ca martor, insa instanta va tine seama, la aprecierea depozitiei sale, de situatia ei speciala.

10. Articolul 320 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 320

Scutirea de juramant

Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani si cei care sunt lipsiti de discernamant in momentul audierii, fara a beneficia de consiliere judiciara sau tutela speciala, pot fi ascultati fara juramant, insa instanta le va atrage atentia sa spuna adevarul si va tine seama, la aprecierea depozitiei lor, de situatia lor speciala.

11. La articolul 412 alineatul (1), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2. prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei cu privire la una dintre parti, pana la numirea tutorelui sau a curatorului;

12. La articolul 509 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii, persoanele care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa ii apere;

13. La articolul 511 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

7. in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) pct. 7, din ziua in care statul ori alta persoana de drept public a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data ramanerii definitiva a acesteia; in cazul minorilor, persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala ori curatela, termenul de revizuire este de 6 luni de la data la care cel interesat a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la dobandirea capacitatii depline de exercitiu sau, dupa caz, de la inlocuirea tutorelui persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, de la incetarea curatelei ori inlocuirea curatorului;

14. La articolul 688, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Daca intre mostenitori sunt si minori sau persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa numirea reprezentantilor sau a ocrotitorilor legali. Daca insa dupa o luna de la moartea debitorului sau de la instituirea consilierii judiciare sau tutelei speciale nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecatoresc va putea cere instantei de executare numirea unui curator special, pana la numirea lui dispozitiile art. 58 aplicandu-se in mod corespunzator.

15. La articolul 762, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) In cazul in care se urmaresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, dispozitiile art. 840 alin. (2) sunt aplicabile.

16. Articolul 816 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 816

Imobilele minorilor si ale persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala

(1) Imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala nu poate fi urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor sale.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu impiedica urmarirea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.

17. La articolul 840, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care se urmareste imobilul unui minor sau al unei persoane care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala, o copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se comunica si parchetului de pe langa instanta de executare, precum si instantei de tutela.

18. La articolul 860, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul imobilelor inscrise pentru prima data in cartea funciara, in conditiile art. 829 alin. (2), cererea de evictiune se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara. Aceasta prescriptie curge si impotriva minorilor si a persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara ori tutela speciala.

19. La articolul 918, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Cu toate acestea, sotul care beneficiaza de tutela speciala poate cere divortul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are discernamantul neafectat.

20. La articolul 919, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Cand sotii au copii minori, nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori adoptati, instanta se va pronunta asupra exercitarii autoritatii parintesti si a locuintei copiilor dupa divort, precum si asupra contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, chiar daca acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divort.

21. La articolul 921, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 921

(1) In fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala grava, beneficiaza de tutela speciala, are resedinta in strainatate sau se afla intr-o alta asemenea situatie, care il impiedica sa se prezinte personal; in astfel de cazuri cel in cauza se va putea infatisa prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin tutore ori curator.

22. La articolul 930, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Atunci cand este cazul, in cererea de divort sotii vor stabili si modalitatile in care au convenit sa fie solutionate cererile accesorii divortului, cu exceptia cazului in care unul dintre acestia sau ambii beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala.

23. La articolul 931, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Daca sotii nu se invoiesc asupra cererilor accesorii, precum si in situatia in care unul dintre acestia sau ambii beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, instanta va administra probele prevazute de lege pentru solutionarea acestora si, la cererea partilor, va pronunta o hotarare cu privire la divort, potrivit alin. (1), solutionand totodata si cererile privind exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copiilor, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si numele sotilor dupa divort.

24. La cartea a VI-a, denumirea titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Titlul II

Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale. Incuviintarea mandatului de ocrotire

25. La cartea a VI-a, dupa denumirea titlului II se introduce un nou capitol, capitolul I, cu urmatoarea denumire:

Capitolul I Procedura instituirii consilierii judiciare sau a tutelei speciale

26. Articolul 936 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro