Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

  Publicat: 28 Mar 2009       22556 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/04/2007

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,

a) comunicarile adresate autoritatii centrale a statului solicitat sunt redactate in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori sunt insotite de o traducere in aceasta limba;

b) autoritatea centrala a statului solicitat trebuie totusi sa accepte comunicarile redactate in limba franceza sau in limba engleza ori insotite de o traducere in una dintre aceste limbi.

2. Comunicarile care provin de la autoritatea centrala a statului solicitat, inclusiv rezultatele anchetelor efectuate, pot fi redactate in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori in limba franceza sau in limba engleza.

3. Totusi, un stat parte poate, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa se opuna utilizarii fie a limbii franceze, fie a limbii engleze, conform alin. 1 si 2, in orice cerere, comunicare sau alt document adresata/adresat autoritatilor sale centrale.

CAPITOLUL IV
Relatia cu alte instrumente

ARTICOLUL 19
Relatiile cu Conventia europeana asupra recunoasterii si executarii
hotararilor in materia de incredintare a copiilor si de
restabilire a incredintarii copiilor

Alin. 2 si 3 ale art. 11 din Conventia europeana asupra recunoasterii si executarii hotararilor in materie de incredintare a copiilor si de restabilire a incredintarii copiilor, din 20 mai 1980 (STE no. 105), nu se aplica relatiilor dintre statele parti care sunt de asemenea state parti ale prezentei conventii .

ARTICOLUL 20
Relatiile cu alte instrumente

1. Prezenta conventie nu afecteaza celelalte instrumente internationale la care statele parti ale Conventiei sunt parti sau vor deveni parti si care contin dispozitii privind domeniile reglementate de prezenta conventie . In special, prezenta conventie nu aduce atingere aplicarii urmatoarelor instrumente juridice:

a) Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind competenta autoritatilor si legea aplicabila in domeniul protectiei minorilor;

b) Conventia europeana asupra recunoasterii si executarii hotararilor in materia de incredintare a copiilor si de restabilire a incredintarii copiilor, din 20 mai 1980, sub rezerva dispozitiilor art. 19;

c) Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii;

d) Conventia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la raspunderea parinteasca si masurile privind protectia copiilor.

2. Nicio dispozitie a prezentei conventii nu poate sa impiedice partile sa incheie acorduri internationale care sa completeze sau sa dezvolte dispozitiile Conventiei sau care sa extinda campul de aplicare al acestora.

3. In relatiile lor reciproce, statele parti care sunt membre ale Comunitatii Europene aplica regulile Comunitatii Europene si, prin urmare, nu aplica regulile care decurg din prezenta conventie decat in masura in care nu exista nicio regula comunitara care reglementeaza materia in cauza.

CAPITOLUL V
Amendamente la ConventieARTICOLUL 21
Amendamente

1. Orice amendament la prezenta conventie propus de o parte se comunica secretarului general al Consiliului Europei si se transmite de catre acesta din urma statelor membre ale Consiliului Europei sau oricarui alt stat semnatar, oricarui stat parte, Comunitatii Europene sau oricarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 22, precum si oricarui stat care a fost invitat sa adere la prezenta conventie conform dispozitiilor art. 23.

2. Orice amendament propus de o parte se comunica Comitetului European de Cooperare Juridica (CDCJ), care transmite Comitetului de Ministri opinia sa cu privire la amendamentul propus.

3. Comitetul de Ministri examineaza amendamentul propus, iar opinia sa cu privire la acesta se transmite catre CDCJ, urmand ca dupa consultarea partilor Conventiei care nu sunt membre ale Consiliului Europei sa poata adopta acest amendament.

4. Textul oricarui amendament adoptat de Comitetul de Ministri conform alin. 3 va fi comunicat partilor, in vederea acceptarii sale.

5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3 va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care toate partile il vor fi informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptul lor.

CAPITOLUL VI
Clauze finaleARTICOLUL 22
Semnarea si intrarea in vigoare

1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea sa, precum si Comunitatii Europene.

2. Prezenta conventie este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

Afişează Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice