Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

  Publicat: 11 May 2009       16630 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 8 mai 2009

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru

a) alege presedintele si cei 2 vicepresedinti, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2);
b) alege membrii comisiei permanente;
c) aproba componenta comisiilor de specialitate;
d) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
e) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, precum si raportul privind executia bugetara;
f) aproba raportul anual privind activitatea desfasurata de membrii sai;
g) aproba planul de actiuni pentru perioada urmatoare.

Art. 18
(1) In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Sesiunile plenului se pot desfasura numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(3) Membrii plenului si ai comisiei permanente nu pot delega votul.

Art. 19
(1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti si 10 membri . Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice este si presedintele comisiei permanente.
(2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului si adopta hotarari cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, urmand ca acestea sa fie ratificate ulterior de catre plen.
(3) Comisia permanenta se intruneste in sedinte de lucru cel putin o data pe luna si are urmatoarele atributii principale:
a) aduce la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul National al Persoanelor Varstnice;
b) adopta hotatari intre sesiunile plenului, in prezenta presedintelui si a cel putin 8 membri;
c) solutioneaza problemele curente aparute intre sesiunile plenului;
d) pregateste desfasurarea in bune conditii a sesiunilor plenului;
e) aproba statul de functii si structura organizatorica a secretariatului tehnic.
(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(5) Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, iar vicepresedintii beneficiaza de o indemnizatie lunara in cuantum de 75% din indemnizatia presedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este de 50% din indemnizatia presedintelui.

Art. 20
Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.

Art. 21
Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiiie cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.

Art. 22
(1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, comisia permanenta si comisiile de specialitate isi desfasoara activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, incadrate in munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general si are un contabil-sef.
(3) Angajatii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(4) Salarizarea angajatilor secretariatului tehnic se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor.
(5) Atributiile secretariatului tehnic sunt stabilite in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National al Persoanelor Varstnice, iar repartizarea lor pe functiile de conducere si executie se realizeaza prin fisa postului.
(6) Secretariatul tehnic asigura, in principal, lucrarile de secretariat pentru desfasurarea activitatii plenului, a comisiei permanente si a comisiilor de specialitate ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice, precum si cele necesare actiunilor de relationare cu Guvernul, institutiile publice centrale si locale, prefecturi, consilii judetene si locale, cu reprezentanti ai societatii civile care au atributii si preocupari in domeniul protectiei persoanelor varstnice; administreaza si gestioneaza fondurile pe care le are la dispozitie, monitorizeaza executia bugetara in limita fondurilor alocate de la bugetul de stat .

Art. 23
(1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
(2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.

Art. 24
(1) La nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti se infiinteaza si functioneaza cate un consiliu al persoanelor varstnice, indeplinind atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
(2) Consiliul persoanelor varstnice prevazut la alin. (1) se constituie din toti presedintii organizatiilor pensionarilor si persoanelor varstnice judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu personalitate juridica sau care sunt afiliate la una dintre organizatiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membra a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
(3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, este asigurata de un presedinte si de un vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al celorlalti membri ai acestora.
(4) Presedintele, vicepresedintele si membrii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se aleg pe o perioada de 2 ani, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7.
(5) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, beneficiaza, trimestrial, de o indemnizatie la nivelul salariulul de baza minim brut pe tara garantat in plata, iar vicepresedintii, de o indemnizatie trimestriala in cuantum de 75% din acesta.
Afişează Legea nr. 16/2000 (Republicata 2009) privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Ştiri Juridice