Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordin 580/2002. Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

Ordin 580/2002. Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor

  Publicat: 16 Mar 2009       8340 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se refera cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003, iar in ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 15/11/2006

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Directiva Consiliului 92/118/CEE transpusa prin prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana de produse de origine animala, inclusiv mostrele comerciale prelevate de la astfel de produse, care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se refera cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 89/662/CEE, iar in ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/425/CEE.
(2) Prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor nu trebuie sa aduca atingere adoptarii unor reguli mai detaliate cu privire la sanatatea animalelor, in cadrul regulilor specifice mentionate anterior, si nici mentinerii restrictiilor cu privire la comertul sau importul de produse reglementate de regulile specifice la care se refera alin. (1), bazate pe reguli de sanatate publica.

Art. 2
(1) In sensul prezentei norme sanitare veterinare:
a) comertul este definit la art. 2 pct. 3 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003;
b) mostra comerciala inseamna o proba fara valoare comerciala, prelevata in numele proprietarului sau al persoanei responsabile pentru o unitate, care este reprezentativa pentru un anumit produs de origine animala fabricat de unitatea respectiva sau care constituie un specimen al unui produs de origine animala a carui fabricare este luata in considerare si care, in scopurile examinarii ulterioare, trebuie sa poarte o referinta la tipul produsului, compozitia acestuia si specia animalului de la care a fost obtinut;
c) boala transmisibila grava inseamna toate bolile la care se refera Norma sanitara veterinara privind notificarea bolilor animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 82/894/CEE;
d) agenti patogeni inseamna orice colectie ori cultura de microorganisme sau orice derivat prezent fie singur, fie sub forma unei combinatii manipulate a unei astfel de colectii ori culturi de microorganisme capabile de a provoca boala la orice vietate (alta decat omul) si orice derivati modificati ai acestor microorganisme, care pot purta sau transmite un agent patogen la animale sau tesutul, cultura celulara, secretiile ori excretiile prin care sau prin intermediul carora un agent patogen pentru animale poate fi purtat sau transmis. Prezenta definitie nu include produsele medicinale veterinare imunologice autorizate in conformitate cu Norma sanitara veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 2001/82/CE;
e) proteina animala prelucrata destinata pentru consum uman inseamna jumari, carne tocata si sorici pudra, in sensul definitiei la care se refera anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor.
(2) In plus, trebuie sa se aplice mutatis mutandis definitiile continute in art. 2 din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003, din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002 si din Norma sanitara veterinara care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 97/78/CE.

Art. 3
(1) Comertul si importul de produse de origine animala la care se refera art. 1 nu sunt interzise sau restrictionate din motive de sanatate a animalelor ori de sanatate publica, altele decat cele care decurg din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sau din legislatia comunitara si in special din orice masura de protectie luata.
(2) Orice nou produs de origine animala destinat pentru consum uman, a carui punere pe piata in Romania este autorizata, in conformitate cu procedura comunitara, nu poate face obiectul comertului sau importului pana cand nu va fi luata o decizie privind riscul real al raspandirii bolilor transmisibile grave care ar putea rezulta din circulatia produsului, nu numai pentru speciile de la care provine produsul, dar si pentru alte specii care ar putea fi purtatoare de boli, sau ar putea deveni un focar de boala ori un risc pentru sanatatea publica.
(3) Celelalte produse de origine animala nu pot face obiectul comertului sau importului din tari terte in afara de cazul in care acestea respecta cerintele Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileste reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor, precum si cerintele relevante ale prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor:
(i) extracte din carne;
(ii) grasimi animale prelucrate: grasimi derivate din carnea prelucrata incluzand oase si destinate consumului uman;
(iii) jumari: resturi cu continut de proteine de prelucrare, dupa separarea partiala a grasimii si a apei;
(iv) pudra de carne, sorici pudra, sange sarat si uscat, plasma sanguina sarata si uscata;
(v) stomacuri, vezici urinare si intestine curatate, sarate si deshidratate si/sau fierte.

Capitolul II - Prevederi aplicabile comertuluiArt. 4
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ia toate masurile necesare in scopul aplicarii art. 4 alin. (1) din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003 si a art. 4 alin. (1) lit. a) din norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002. Produsele de origine animala la care se refera anexa la prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor si art. 3 alin. (2) si (3) pot face obiectul comertului, fara a se prejudicia prevederile speciale care trebuie adoptate in aplicarea art. 10, numai daca acestea indeplinesc urmatoarele cerinte:
1. trebuie sa indeplineasca cerintele art. 5 si cerintele specifice de sanatate stabilite in anexa la prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in ceea ce priveste aspectele de sanatate a animalelor;
2. trebuie sa provina din unitati care:
a) se angajeaza, in lumina cerintelor specifice stabilite in anexa la prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, pentru produsele pe care le fabrica unitatea:
(i) sa respecte cerintele de productie specifice stabilite de prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;
(ii) sa stabileasca si sa implementeze metodele de monitorizare si control al punctelor critice, pe baza procedeelor utilizate;
(iii) in functie de produse, sa preleveze probe pentru analiza intr-un laborator recunoscut de autoritatea competenta, in scopul verificarii respectarii standardelor stabilite de prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor;
(iv) sa tina o evidenta scrisa sau inregistrata a informatiilor obtinute in baza alineatelor precedente pentru prezentarea acestora autoritatii competente. Rezultatele diferitelor controale si testari sunt, in special, pastrate o perioada de cel putin 2 ani;
(v) sa garanteze administrarea marcarii si etichetarii;
(vi) daca rezultatul examenului de laborator sau orice alte informatii pe care le au la dispozitie evidentiaza existenta unui risc grav pentru sanatatea animalelor sau pentru sanatatea publica, sa informeze despre aceasta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
(vii) sa transporte, in scopul comertului, numai produse insotite de un document comercial care indica natura produsului, numele si, atunci cand este cazul, numarul de aprobare veterinara a unitatii de productie;
b) se afla sub supravegherea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru a se asigura faptul ca operatorul sau managerul unitatii se conformeaza cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;
c) au fost inregistrate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pe baza asigurarilor date de unitatea care garanteaza respectarea cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Afişează Ordin 580/2002. Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Siguranta alimentelor    Agricultura    Controale veterinare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Acest caz se refera la sistemul despagubirilor banesti (MCAs) platibile exportatorilor, in virtutea Planului Comun pentru Agricultura, pentru a compen
Pronuntaţă de: Cazul: CNTA vs. Commission, 1975, nr.74/74

In conformitate cu art.34 din Directiva 98/8/CE privind pesticidele ce nu sunt utilizate in agricultura statele membre erau obligate sa ia masurile in
Pronuntaţă de: Cazul: Comisia Europeana c. Republica Franceza, recurs in neindeplinirea obligatiilor, 10 aprilie 2003

Acest caz se refera la sistemul despagubirilor banesti (MCAs) platibile exportatorilor, in virtutea Planului Comun pentru Agricultura, pentru a compen
Pronuntaţă de: Cazul: CNTA vs. Commission, 1975, nr.74/74

In conformitate cu art.34 din Directiva 98/8/CE privind pesticidele ce nu sunt utilizate in agricultura statele membre erau obligate sa ia masurile in
Pronuntaţă de: Cazul: Comisia Europeana c. Republica Franceza, recurs in neindeplinirea obligatiilor, 10 aprilie 2003

Acest caz se refera la sistemul despagubirilor banesti (MCAs) platibile exportatorilor, in virtutea Planului Comun pentru Agricultura, pentru a compen
Pronuntaţă de: Cazul: CNTA vs. Commission, 1975, nr.74/74

In conformitate cu art.34 din Directiva 98/8/CE privind pesticidele ce nu sunt utilizate in agricultura statele membre erau obligate sa ia masurile in
Pronuntaţă de: Cazul: Comisia Europeana c. Republica Franceza, recurs in neindeplinirea obligatiilor, 10 aprilie 2003

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011

Criterii de apreciere a caracterului ilicit al faptei. Cauza exoneratoare de raspundere
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 635 din 19 februarie 2013

Contestatie privind decizia de modificare a raportului de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sectia a II-a Civila, Sentinta comerciala nr.371 din 21.02.2012Articole Juridice

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la negru – definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea activitatii zilierilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exemple practice privind impozitarea veniturilor din activitati agricole
Sursa: EuroAvocatura.ro

Excluderea unui agricultor de la beneficiul unor ajutoare agricole pentru declaratie falsa cu privire la suprafata exploatatiei sale nu se opune aplicarii unei sanctiuni penale pentru aceleasi fapte
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Sursa: EuroAvocatura.ro