din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea

Angajarea raspunderii civile a functionarului public pentru prejudiciile provocate cu vinovatie autoritatii publice unde isi desfasoara activitatea

  Publicat: 22 Oct 2013       22917 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Prin continutul dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici au fost reglementate conditiile si procedura angajarii raspunderii acestei categorii speciale de personal pentru prejudiciile provocate cu vinovatie institutiilor sau autoritatilor publice in care isi desfasoara activitatea .

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Fiind vorba de o lege speciala, cu aplicabilitate numai in cazul functionarilor publici, nu exista un drept de optiune intre incidenta acestor norme si cele cu caracter general, care privesc angajarea raspunderii civile delictuale a oricarei persoane, potrivit principiului ``specialia generalibus derogant.``

Prin urmare, in conditiile in care nu s-a emis un ordin sau o dispozitie de imputare in sarcina functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau a institutiei publice in care functionarul isi desfasoara activitatea, actiunea prin care se solicita angajarea raspunderii acestuia in temeiul art. 998 - 999 Cod civil este inadmisibila.

Nota: Instanta a avut in vedere dispozitiile Legii nr. 188/1999, in forma republicata in M. Of. nr. 365 din 29.05.2007, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitiile art. 998-999 din Codul civil au fost abrogate prin intrarea in vigoare, la 1 octombrie 2011, a Noului Cod Civil, republicat in M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011.

Prin actiunea formulata, reclamanta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in contradictoriu cu paratii BC, AI, TC si VN, a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea in solidar a paratilor la plata sumei de 6.678 lei reprezentand prejudiciul cauzat reclamantei prin fapta culpabila a acestora.

Prin intampinarile formulate paratii BC si TC au invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant legal al persoanei semnatare a cererii si exceptia inadmisibilitatii actiunii, iar pe fondul cauzei, paratii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Prin sentinta civila nr.182 din 16 februarie 2011 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a respins ca inadmisibila, actiunea formulata de reclamanta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca in situatia in care autoritatea sau institutia publica apreciaza ca au fost produse pagube patrimoniului institutiei, se impune emiterea unui ordin sau a unei dispozitii de imputare in persoana functionarilor publici considerati vinovati de producerea respectivelor pagube, act administrativ care poate fi atacat la instanta de contencios administrativ, potrivit art. 85 alin. 2 din Legea nr. 188/1999.

In cauza dedusa judecatii, avand ca obiect pretentii decurgand din raporturile de serviciu ale paratilor, in calitate de functionari publici in cadrul institutiei publice reclamante, nu a fost emis un ordin sau o dispozitie de imputare in sarcina paratilor, in baza constatarilor Comisiei de ancheta, cuprinse in Raportul intocmit la data de 16.11.2009, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat de catre acestia prin nerespectarea atributiilor de serviciu .

Prin urmare, raportat la dispozitiile art. 1 si art. 18 din Legea nr. 554/2004, potrivit carora se poate introduce actiune la instanta de contencios administrativ numai in ceea ce priveste acordarea de despagubiri pentru prejudiciile create prin emiterea unor acte administrative nelegale, situatie care nu se regaseste in speta, curtea de apel a apreciat ca prezenta actiune in pretentii formulata de reclamanta pentru obligarea paratilor la plata unei sume reprezentand prejudiciul cauzat prin fapta culpabila a acestora, este inadmisibila.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, invocand in drept dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

In esenta, recurenta a aratat ca prin procesul verbal de control al Curtii de Conturi a Romaniei intocmit in temeiul Legii nr. 94/1992 si inregistrat la sediul sau sub nr. 8921 din 17 . 07 2009 s-au constatat o serie de abateri de la legalitate si regularitate, prin decizia nr. 7 din 3 septembrie 2009 stabilindu-se in sarcina recurentei obligatia in vederea recuperarii prejudiciului creat de persoanele vinovate de producerea acesteia la pct. 6 al deciziei constatandu-se o paguba in valoare de 6678 lei produsa de intimatii - parati, prin diminuarea nelegala a veniturilor institutiei, ca urmare a neactualizarii cu rata inflatiei a tarifelor pentru eliberarea autorizatiilor si certificatelor sanitar - veterinare, asa cum se stabilise prin Ordinul 276/2006 emis de recurenta.

S-a invederat ca pentru punerea in executare a Deciziei nr. 7/2009 a Curtii de Conturi s-a constituit Comisia pentru stabilirea intinderii prejudiciului si a persoanelor vinovate prin Ordinul nr. 69274/2009 emis de Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, raportul Comisiei inregistrat sub nr. 6150 din 16.11.2009 prin care s-a stabilit vinovatia intimatilor pentru prejudiciul in valoare de 6678 lei fiind inaintat Presedintelui recurentei pentru a dispune masurile legale, motiv pentru care s-a promovat actiune la Tribunalul Bucuresti, care si-a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti prin sentinta nr. 1252 /16.04.2010.

A concluzionat recurenta ca in mod gresit ca aceasta actiune intemeiata pe dispozitiile art. 998 si 999 Cod civil a fost respinsa ca inadmisibila prin sentinta nr. 1882 din 16.02. 2011 a Curtii de Apel Bucuresti, deoarece textele invocate in hotararea recurata - art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 care instituie posibilitatea recuperarii pagube produse unei autoritati sau institutii publice, prin emiterea unor ordine de imputare, nu inlatura posibilitatea angajarii raspunderii civile delictuale pentru recuperarea prejudiciului de la cei vinovati.

S-a solicitat admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare, pe fond, Curtii de Apel Bucuresti.

Recursul este nefondat.

Problema de drept dedusa judecatii de catre recurenta consta in a se stabili daca raspunderea functionarilor publici pentru prejudiciul produs cu vinovatie institutiilor la care acestia sunt angajati poate fi atrasa atat in temeiul art. 85(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, dar si in baza art. 998 - 999 Cod civil, texte care reglementeaza conditiile angajarii raspunderii civile delictuale a celui vinovat de producerea unei pagube.

Textele legale incidente sunt:

Legea nr. 188 republicata, din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici:

Art. 84 - Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:

a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;

b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Art. 85 - (1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Din examinarea dispozitiilor legale mentionate rezulta ca, prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici s-a reglementat cadrul juridic, conditiile si procedura angajarii raspunderii acestei categorii speciale de personal pentru prejudiciile provocate cu vinovatie institutiilor sau autoritatilor publice in care isi desfasoara activitatea .

Fiind vorba de o lege speciala, cu aplicabilitate numai in cazul raspunderii functionarilor publici, nu exista un drept de optiune intre incidenta acestor norme si cele cu caracter general, care privesc angajare a raspunderii civile delictuale a oricarei persoane , care nu este functionar public sau pentru care nu exista norme legale speciale de angajarea raspunderii, potrivit principiului ``specialia generalibus derogant``.

Prin urmare, in conditiile in care nu s-a emis un Ordin sau o Dispozitie de imputare in sarcina intimatilor, de catre conducatorul recurentei, in baza Deciziei nr. 7/2009 a Curtii de Conturi, conform art. 85(1) din Legea nr. 188/1999, actiunea prin care se solicita angajarea raspunderii intimatilor in temeiul art. 998 - 999 Cod civil, in mod corect a fost respinsa ca inadmisibila de prima instanta, care a aplicat corect legea la solutionarea cauzei.

Inalta Curte a respins recursul reclamantei ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 4643 din 11 octombrie 2011


Citeşte mai multe despre:    Functionar public    Legea 188/1999    Concurs    Recrutare    Legea 554/2004    OUG 82/2013    Raspundere civila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de �vechime in specialitatea studiilor absolvite� si �experienta profesionala si/sau in specialitate�. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati