Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

Legea nr 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

  Publicat: 16 Mar 2009       18511 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 23/03/2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Bond issue) Obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Facultatea pe care dreptul real accesoriu unui drept de creanta o confera titularului sau de a avea prioritate fata de toti ceilalti creditori pentru a obtine satisfacerea creantei sale prin urmarirea bunului asupra caruia poarta acest drept real
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
(Bond issue) Obligatiuni vandute conform unui contract si care au o singura data a scadentei.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezenta lege are drept scop stabilirea conditiilor si a cadrului general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. agent - persoana juridica sau organizatie fara personalitate juridica, numita si autorizata in conditiile cap. IV sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare apartinand aceleiasi emisiuni;
2. arhiva - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
3. autoritate competenta - Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu atributii de reglementare, supraveghere si control al emitentilor si al emisiunilor de obligatiuni ipotecare potrivit prevederilor prezentei legi;
4. credit ipotecar - orice imprumut acordat in conditiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare;
5. credit ipotecar comercial - credit ipotecar pentru investitii imobiliare, prin care se finanteaza investitii imobiliare cu alta destinatie decat locativa;
6. credit ipotecar eligibil - credit ipotecar care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 5 pentru a fi inclus in portofoliul de credite ipotecare pe baza caruia urmeaza a se realiza o emisiune de obligatiuni ipotecare;
7. credit ipotecar performant - credit ipotecar eligibil, afectat unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, care indeplineste caracteristicile de performanta anuntate in prospectul de emisiune;
8. credit ipotecar rezidential - credit ipotecar pentru investitii imobiliare, prin care se finanteaza investitii imobiliare cu destinatie locativa;
9. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantei ipotecare, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgand din politele de asigurare incheiate de beneficiarul imprumutului;
10. emitent - banca sau banca de credit ipotecar, persoana juridica romana care a acordat sau a preluat prin cesiune credite ipotecare si care a emis, emite sau intentioneaza sa emita obligatiuni ipotecare;
11. investitor - orice persoana care detine obligatiuni ipotecare in cont propriu;
12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc si randament ale obligatiunilor ipotecare, definita conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. obligatiuni ipotecare - valori mobiliare in forma dematerializata, emise in baza unui prospect aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si sub supravegherea acesteia, in vederea refinantarii activitatii emitentului de acordare de credite ipotecare, in baza unui portofoliu de credite ipotecare asupra caruia investitorii dobandesc o garantie de prim rang si un drept de preferinta in raport cu orice alt creditor al emitentului;
14. persoana afiliata - persoana fizica sau juridica care, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este prezumata a actiona concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;
15. oferta publica de obligatiuni ipotecare - comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre obligatiunile ipotecare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor obligatiuni ipotecare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de obligatiuni ipotecare prin intermediari financiari;
16. oferta adresata investitorilor calificati - vanzarea in integralitate a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare catre investitori calificati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor de aplicare a prezentei legi;
17. portofoliu de credite ipotecare sau portofoliu - totalitatea drepturilor de creanta si a drepturilor accesorii cu care emitentul garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate printr-o emisiune de obligatiuni ipotecare determinata;
18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de oferta publica de vanzare de obligatiuni ipotecare, intocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor emise in aplicarea acestora;
19. valoare nominala - suma principala a creditului ori, in cazul garantiilor, suma maxima pentru care au fost constituite;
20. valoarea creditului ipotecar - suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a unui credit;
21. valoarea portofoliului - suma valorilor creditelor ipotecare din portofoliu;
22. valoarea de referinta - valoarea stabilita de catre un evaluator autorizat potrivit legii.

Art. 3
(1) Sintagma "obligatiuni ipotecare" se foloseste exclusiv pentru a desemna valori mobiliare emise in conditiile prezentei legi.
(2) Valorile mobiliare care nu intrunesc caracteristicile prevazute la art. 2 pct. 13 nu beneficiaza de regimul juridic consacrat prin prezenta lege si nu pot fi denumite "obligatiuni ipotecare".

Capitolul II - Structurarea portofoliilorArt. 4
(1) Pentru a fi afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, creditele ipotecare se grupeaza in portofolii, cu conditia respectarii, in mod cumulativ, pe toata durata emisiunii, a urmatoarelor principii:
a) fiecare credit ipotecar din portofoliu sa fi fost acordat in conformitate cu normele legale in vigoare la acea data;
b) creditele ipotecare sa fi fost acordate in scopul efectuarii de investitii imobiliare pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
c) uniformizarea portofoliului astfel incat sa includa un singur tip de credite ipotecare din punct de vedere al destinatiei investitiei imobiliare;
d) media ponderata a scadentei creditelor ipotecare din portofoliul afectat emisiunii sa fie mai mare decat scadenta obligatiunilor ipotecare ce urmeaza a fi emise pe baza acestora; media ponderata a scadentelor se calculeaza ca medie ponderata a duratei ramase a creditelor din portofoliul afectat, ponderata cu valoarea nominala a creditului la momentul lansarii emisiunii;
e) valoarea actualizata a creantelor afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare sa fie cel putin egala cu valoarea actualizata a obligatiilor de plata ale emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv;

Afişează Legea nr 32/2006 privind obligatiunile ipotecare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2006    Obligatiuni ipotecare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.