Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

  Publicat: 15 Sep 2009       25949 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.

16. urmareste, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;

17. elaboreaza si pune la dispozitie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;

18. elaboreaza, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate, utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

19. asigura, potrivit legii, tiparirea formularelor si imprimatelor tipizate, care sunt utilizate in domeniul sau de activitate;

20. coordoneaza si indruma metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care au corespondent in cadrul tuturor unitatilor subordonate si al structurilor subordonate acestora, activitatea de management al resurselor umane, financiare si materiale, al celor specifice tehnologiei informatiei si comunicatiilor si consultanta juridica;

21. elaboreaza procedura si emite actele administrative fiscale referitoare la solutia fiscala individuala anticipata, acordul de pret in avans si preturile de transfer in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate;

22. controleaza si monitorizeaza aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, inclusiv la nivelul institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;

23. stabileste competenta teritoriala pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;

24. urmareste acquis-ul comunitar in legatura cu administrarea fiscala si elaboreaza propunerile de modificare a cadrului normativ national si metodologic national, conform evolutiei acestuia;

25. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite sa le faciliteze indeplinirea obligatiilor fiscale;

26. emite proceduri privind activitatea de asistenta si informare a contribuabililor si asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unitatilor fiscale teritoriale;

27. indruma contribuabilii in aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri prin intermediul unitatilor fiscale teritoriale;

28. asigura informarea contribuabililor privind drepturile si obligatiile fiscale prin elaborarea de materiale informative;

29. elaboreaza cadrul legal, aplica si monitorizeaza administrarea fiscala a contribuabililor;

30. aplica legislatia in domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si incetare a raporturilor de munca/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

31. elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate prin Scoala de Finante Publice si Vama si alte organisme specializate in acest domeniu, cu consultarea Scolii de Finante Publice si Vama;

32. asigura prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesionala formarea unui corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, in scopul crearii unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, in conditiile legii, din cadrul agentiei, la nivel central si la nivelul unitatilor subordonate;

33. solutioneaza contestatiile impotriva actelor administrative fiscale, in conditiile legii;

34. exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit inspectia fiscala, in conditiile stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

35. exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea fiscala;

36. exercita, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, activitatea de inspectie vamala, activitatea de control vamal ulterior si orice alta forma de control specific in legatura cu aplicarea si respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul vamal;

37. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activitati ale agentiei, direct sau prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

38. exercita controlul financiar si, dupa caz inspectia fiscala, privind respectarea disciplinei economico-financiare si a modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de catre institutiile publice si operatorii economici la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;

39. asigura extinderea si diversificarea schimbului de informatii cu alte institutii din tara si din alte state;

40. detine, administreaza, analizeaza si evalueaza informatiile fiscale si actioneaza pentru obtinerea de informatii noi, relevante pentru administratia fiscala, din diverse surse, in vederea identificarii atat a unor potentiale riscuri fiscale, cat si a contribuabililor care prezinta risc ridicat din punctul de vedere al administrarii fiscale;

41. asigura cooperarea administrativa si efectuarea schimbului de informatii fiscale dintre administratia fiscala romana si administratiile fiscale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si ale statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe si indirecte, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

42. actioneaza pentru anticiparea cailor, metodelor si mijloacelor utilizate de contribuabili in scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale;

43. verifica bazele de impunere, legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, precum si modul in care acestia respecta prevederile legislatiei fiscale si contabile, stabileste diferente privind obligatiile de plata, precum si accesoriile aferente acestora;

44. stabileste competenta de exercitare, conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

45. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titlu de creante intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si recuperarea de catre alt stat membru al Uniunii Europene de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

46. elaboreaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta, in aplicarea legislatiei in vigoare.

(3) In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala dezvolta urmatoarele functii privind:

1. Gestiunea veniturilor bugetare:

a) administreaza fiscal depunerea de catre platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare, potrivit legii, precum si evidenta platilor efectuate;

b) initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;

c) elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

d) elaboreaza si aplica procedurile referitoare la productia si circulatia produselor accizabile in regim suspensiv;

e) elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

f) elaboreaza si aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare si monitorizeaza recuperarea acestora;

g) introduce si promoveaza metode moderne de inregistrare fiscala, declarare si plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, bazate pe utilizarea mijloacelor de comunicare electronice;

h) organizeaza activitatea de monitorizare a recuperarii creantelor bugetare prin aplicarea masurilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) acorda, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, in conditiile legii;

j) organizeaza activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala -, in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante;

k) organizeaza activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;

l) organizeaza activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a bunurilor sechestrate in cadrul procedurii de executare silita, potrivit legii;

m) aplica impreuna cu unitatile sale subordonate legislatia in domeniul ajutorului de stat;

n) stabileste impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, care se platesc in contul unic, si metodologia de distribuire si stingere a acestora;

o) stabileste procedura privind cesiunea creantelor fiscale sau stingerea acestora prin alte modalitati prevazute de lege, numeste comisiile respective si stabileste atributiile acestora;

p) desemneaza, in conditiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul si verifica activitatea acestuia, in situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau unitatile sale subordonate detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor debitorilor impotriva carora s-a deschis procedura insolventei.

2. Elaborarea strategiilor:

Afişează Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice