Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46685 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
(termen CNA). Captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, īn integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionarii de catre public;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, reglementata in cap. V, t. II, art. 45, C. pen., partea generala.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma a raspunderii juridice care consta in aplicarea unor sanctiuni administrative,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

a) in cazul incapacitatii de a-si exercita functia pentru o perioada mai mare de 6 luni;
b) in cazul unei condamnari penale aplicate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1) Consiliul sesizeaza Parlamentul .

ART. 14
(1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.

(2) In absenta presedintelui conducerea Consiliului este asigurata de vicepresedinte.
(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, in prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani.
(4) Daca functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacanta, se procedeaza la alegerea, in conditiile alin. (1) si (3), a unui presedinte, respectiv vicepresedinte.

ART. 15
(1) In indeplinirea functiilor si a atributiilor ce ii revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instructiuni si recomandari, in prezenta a cel putin 8 membri si cu votul a cel putin 6 membri .
(2) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului in care se propune presedintele si se alege vicepresedintele, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) si (3).
(3) Votul este totdeauna deschis, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (3).
(4) Exprimarea fiecarui vot deschis este insotita de motivarea acestuia.
(5) Deciziile Consiliului avand caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Deciziile Consiliului, altele decat cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
(7) Actele avand caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de acestea.
(8) Deciziile avand caracter individual se comunica celor interesati si intra in vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel.

ART. 16
(1) Activitatea Consiliului este finantata de la bugetul de stat .

(2) Presedintele Consiliului este ordonator principal de credite.

ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
a) sa stabileasca conditiile, criteriile si procedura pentru acordarea licentelor audiovizuale analogice si digitale;
b) sa stabileasca procedura de acordare a autorizatiei de retransmisie;
c) sa elibereze licente audiovizuale analogice si digitale si autorizatii de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune si televiziune si sa emita decizii de autorizare audiovizuala;
d) sa emita, in aplicarea dispozitiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare in vederea realizarii atributiilor sale prevazute expres in prezenta lege si, cu precadere, cu privire la:
1. asigurarea informarii corecte a opiniei publice;
2. urmarirea exprimarii corecte in limba romana si in limbile minoritatilor nationale;
3. asigurarea echidistantei si a pluralismului;
4. transmiterea informatiilor si a comunicatelor oficiale ale autoritatilor publice cu privire la calamitati naturale, starea de necesitate sau de urgenta, starea de asediu ori de conflict armat;
5. protectia minorilor;
6. apararea demnitatii umane si a dreptului la propria imagine;
7. politici nediscriminatorii cu privire la rasa, sex, nationalitate, religie, convingeri politice si orientari sexuale;
8. exercitarea dreptului la replica, rectificare si alte masuri echivalente;
9. comunicari comerciale audiovizuale, inclusiv publicitate, plasare de produse, publicitate electorala si teleshopping;
10. sponsorizare;
11. principiile si regulile de desfasurare a campaniilor electorale si a celor pentru referendum, in serviciile de programe audiovizuale;
12. responsabilitatile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale;

e) sa elaboreze instructiuni si sa emita recomandari pentru desfasurarea activitatilor in domeniul comunicarii audiovizuale.
(2) Consiliul este consultat in procesul de definire a pozitiei Romaniei si poate participa, prin reprezentanti, la negocierile internationale cu privire la domeniul audiovizual.
(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementeaza activitati din domeniul audiovizual ori in legatura cu acesta, avizul Consiliului fiind obligatoriu.
(4) Consiliul este autorizat sa solicite si sa primeasca de la furnizorii si distribuitorii de servicii de programe audiovizuale orice date, informatii si documente care privesc indeplinirea atributiilor sale, avand obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor care nu au caracter public.

ART. 18
(1) Consiliul isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care se aproba cu votul majoritatii membrilor sai.
(2) In vederea exercitarii atributiilor Consiliul isi constituie o structura functionala proprie, inclusiv structuri teritoriale de control si monitorizare, care sunt prevazute in regulamentul propriu de organizare si functionare.
(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcatuit din functionari publici si personal incadrat cu contract individual de munca, salarizati potrivit prevederilor art. 98.
(4) Functionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri in consiliile de administratie ori in organele de conducere ale furnizorilor si distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale si nici nu pot sa exercite functii sau sa detina actiuni ori parti sociale intr-o societate comerciala titulara a unei licente audiovizuale.
(5) In scopul aplicarii dispozitiilor alin. (4), functionarii publici din cadrul Consiliului vor depune la presedintele Consiliului o declaratie de conformare pe propria raspundere .

ART. 19
(1) In vederea stabilirii strategiei in domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice, a Planului national de frecvente radioelectrice alocate comunicarii audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicarii audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu impact asupra comunicarii audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa, compusa din 3 membri propusi de Consiliu si 3 membri propusi de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice

MCP Cabinet avocati a lansat serviciul de Programari online
26 May 2020 | 318

Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a fost recunocuta ca fiind de utilitate publica
25 May 2020 | 307