Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

  Publicat: 10 Mar 2010       19291 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

2009, care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditiiArt. 3. - In masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cuantumul individual al salariilor lunare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite incepand cu luna ianuarie 2010, nu va depasi nivelul drepturilor salariale la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.SECTIUNEA 1
Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciareArt. 4. - Pentru activitatea depusa, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar, format din salariu de baza de incadrare si alte drepturi salariale.

Art. 5. - (1) Salariile de baza de incadrare individuale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare aflati in functii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc prin insumarea urmatoarelor elemente componente:

a) salariul functiei de baza, format din salariul pentru functia indeplinita, sporul pentru misiune permanenta si, dupa caz, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate, sporul de fidelitate si salariul de merit, in cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) salariul gradului profesional detinut, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

c) indemnizatia de conducere, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

d) gradatii, in cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009.

(2) Sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 si care nu au fost introduse in salariul functiei de baza, se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege.

(3) Sporurile si indemnizatiile care nu se includ in salariul functiei de baza si al caror cuantum depaseste procentul de 30% prevazut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acorda potrivit alin. (4).

(4) In situatia in care drepturile salariale prevazute la alin. (1) si (2) sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva la 31 decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa compenseze respectiva diferenta, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii . Aceasta suma se include in salariul functiei de baza, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acesta.

(5) In situatia in care in cursul anului 2010 se indeplinesc conditiile pentru acordarea unei gradatii superioare sau pentru avansarea in gradul profesional urmator, drepturile salariale se stabilesc la nivelul salariului de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

(6) Baza de calcul a contributiei individuale la bugetul de stat reglementate de dispozitiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie salariul de baza lunar avut sau, dupa caz, calculat pentru functii similare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009.

Art. 6. - Dispozitiile art. 3-5 se aplica in mod corespunzator si preotilor din sistemul administratiei penitenciare, care sunt asimilati gradelor profesionale ale ofiterilor corespunzatoare gradelor militare prevazute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.SECTIUNEA a 2-a
Personalul civil din sistemul administratiei penitenciareArt. 7. - (1) Salariile personalului civil din sistemul administratiei penitenciare aflat in functii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) noul salariu de baza va fi cel corespunzator datei de 31 decembrie 2009, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, sporul pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu informatiile clasificate, sporul de vechime in munca si alte sporuri si indemnizatii prevazute in notele din anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, specifice sectoarelor unde isi desfasoara activitatea, in cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale ale personalului civil din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexele corespunzatoare la Legea-cadru nr. 330/2009 si care nu au fost introduse in salariul de baza, se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege.

(2) Sporurile si indemnizatiile care nu se includ in salariul de baza si al caror cuantum depaseste procentul de 30% prevazut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acorda potrivit alin. (3).

(3) In situatia in care drepturile salariale prevazute la alin. (1) sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva la 31 decembrie 2009, se acorda o suma cu caracter tranzitoriu care sa compenseze respectiva diferenta, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii . Aceasta suma se include in salariul de baza, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acesta.

(4) In situatia in care in cursul anului 2010 se indeplinesc conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime in munca, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei de la 31 decembrie 2009.

Art. 8. - Personalul civil care ocupa functii de conducere va fi reincadrat la nivelul superior al functiilor, respectiv gradul II, conform anexelor la Legea-cadru nr. 330/2009, cu mentinerea nivelului salariilor stabilit conform art. 7.CAPITOLUL III
Dispozitii finaleArt. 9. - In situatia modificarii conditiilor de munca, drepturile salariale se acorda potrivit noilor conditii de munca, prin raportare la nivelul acelorasi drepturi pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

Afişează Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Penitenciare    Salarizarea unitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Dreptul de a pretinde premiul anual sub forma unui salariu scadent in prima luna a anului urmator s-a stins prin abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind inlocuit de plata prin executare succesiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 116/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Anularea apelului pentru vicii ale procedurii de comunicare a actelor procesuale. Consideratii privind dreptul la al 13-lea salariu garantat personalului din justitie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 78/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Recalcularea salariului bugetar prin legi de inlaturare a discrepantelor nu poate conduce la diminuarea salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie civila nr. 23/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului
Pronuntaţă de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei

Elementele sistemului de salarizare din Legea 330/2009
Sursa: EuroAvocatura.ro