Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

  Publicat: 10 Mar 2010       19293 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Art. 10. - Pentru personalul nou-incadrat pe functii in anul 2010, precum si pentru personalul promovat in functii in aceeasi perioada, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 11. - (1) In ordinul/decizia prevazut/a la art. 2 se vor include urmatoarele:

a) functia de baza si elementele componente ale salariului functiei de baza/salariului de baza, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), respectiv art. 7 alin. (1) lit. a);

b) gradul profesional detinut, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b);

c) indemnizatia de conducere, dupa caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);

d) gradatia de care beneficiaza, dupa caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. d);

e) sporurile si indemnizatiile prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, care nu se introduc in salariul functiei de baza/salariul de baza, cu respectarea dispozitiilor art. 23 alin. (2) din aceeasi lege;

f) mentionarea sumei tranzitorii prevazute la art. 5 alin. (4) si la art. 7 alin. (3); suma tranzitorie se va putea modifica lunar in functie de conditiile de munca si timpul efectiv lucrat in aceste conditii, pe baza de documente justificative.

(2) Incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2010, baza de calcul in functie de care se stabilesc compensatia lunara pentru chirie, ajutoarele acordate la incetarea raporturilor de serviciu, precum si drepturile de pensie pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare o constituie nivelul si structura bazei de calcul in vigoare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectata de masurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite in temeiul Legii nr. 329/2009.

(3) Pentru personalul nou-incadrat pe functii si pentru cel promovat in functii dupa data de 1 ianuarie 2010, stabilirea drepturilor prevazute la alin. (2) se face la nivelul salariilor de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.

(4) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare avansati in grad profesional dupa data de 1 ianuarie 2010, precum si pentru cei carora in cursul anului 2010 li se acorda o gradatie superioara ori o transa superioara de vechime in sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, stabilirea drepturilor prevazute la alin. (2) si (3) se face la nivelul salariilor de baza in plata pentru functii similare la 31 decembrie 2009.Norma metodologica din 25/02/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

pentru aplicarea unor dispozitii cuprinse in anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

CAPITOLUL I
Conditiile de acordare si de suspendare a indemnizatiei
de conducere prevazute la art. 8 si 9 din anexa nr. IV la
Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publiceArt. 1. - Indemnizatia de conducere se acorda de la data numirii/imputernicirii in functia care confera dreptul la aceasta si inceteaza la data schimbarii din functie, respectiv la data incetarii imputernicirii.

Art. 2. - Indemnizatia de conducere nu se acorda functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor la care sunt incadrati.

Art. 3. - (1) Indemnizatia de conducere cuvenita pentru o fractiune de luna se calculeaza in raport cu numarul de zile lucratoare din perioada pentru care se plateste.

(2) In cazul pensionarii, beneficiarii indemnizatiei de conducere primesc acest drept pe intreaga luna in care are loc schimbarea pozitiei de activitate .

Art. 4. - Indemnizatia de conducere se poate suspenda pe o perioada de cel mult 3 luni, in cazul in care unitatea a obtinut rezultate nesatisfacatoare, constatate cu ocazia inspectiilor ori controalelor. Suspendarea indemnizatiei de conducere se aplica potrivit competentelor stabilite.CAPITOLUL II
Acordarea sporului pentru functionarii publici cu statut special
din sistemul administratiei penitenciare care lucreaza in conditii
de pericol determinate de depozitarea munitiilor, pulberilor,
explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa
operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori
neutralizare a acestora, prevazut la art. 13 alin. (1) din anexa
nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 5. - Functionarii publici cu statut special care lucreaza in conditii de pericol beneficiaza de un spor de 16% din salariul functiei de baza .

Art. 6. - Beneficiaza de spor de pericol functionarii publici cu statut special care:

a) executa sau participa nemijlocit la operatiuni periculoase de depozitare, manipulare si examinare a munitiilor in depozitul de armament al unitatii sau in alte spatii de depozitare amenajate potrivit legii;

b) sunt numiti prin decizie de zi pe unitate sa execute delaborari si casari de munitii.

Afişează Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Penitenciare    Salarizarea unitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Dreptul de a pretinde premiul anual sub forma unui salariu scadent in prima luna a anului urmator s-a stins prin abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind inlocuit de plata prin executare succesiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 116/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Anularea apelului pentru vicii ale procedurii de comunicare a actelor procesuale. Consideratii privind dreptul la al 13-lea salariu garantat personalului din justitie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 78/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Recalcularea salariului bugetar prin legi de inlaturare a discrepantelor nu poate conduce la diminuarea salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie civila nr. 23/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului
Pronuntaţă de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei

Elementele sistemului de salarizare din Legea 330/2009
Sursa: EuroAvocatura.ro