Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

  Publicat: 10 Mar 2010       19290 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

Art. 7. - (1) Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele materiale: cartuse de semnalizare, petarde, grenade, cartuse de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare si fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum si orice elemente ale acestora, incarcate cu substante explozive.

(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. a), si prin decizie de zi pe unitate de numire in comisia de declasare si casare, pentru personalul prevazut la art. 6 lit. b).

(3) Sporul de pericol se acorda proportional cu timpul cat personalul respectiv a lucrat in conditiile prevazute la art. 6, fara a depasi 170 de ore in medie lunar, in program normal de lucru.

(4) Evidenta timpului lucrat efectiv (in zile si ore) si certificarea exactitatii acesteia se fac de catre seful compartimentului care executa operatiunea.

(5) Pentru evidenta timpului lucrat, pe zile si numar de ore, la locurile de munca care confera dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizeaza formularele de prezenta aflate in uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.

Art. 8. - (1) Pontajele cu sporul de pericol se intocmesc, pentru fiecare luna, la inceputul lunii urmatoare si se transmit la compartimentul financiar.

(2) Personalul altor unitati trimis in interes de serviciu care, prin natura activitatii, conduce nemijlocit, controleaza sau executa operatiunile prevazute la art. 6 beneficiaza de spor de pericol, in raport cu timpul efectiv lucrat in astfel de conditii .

(3) Plata sporului se face pe baza adeverintelor eliberate de unitatea in care s-au efectuat operatiunile respective, documente din care sa rezulte timpul efectiv lucrat in aceste locuri de munca (zile si ore), ordinul in baza caruia a participat la operatiune si ordinul de zi pe unitate de executare a operatiunii. Adeverintele se transmit la compartimentul financiar impreuna cu pontajul pentru perioada respectiva.CAPITOLUL III
Acordarea drepturilor prevazute la art. 16 alin. (1)
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 functionarilor
publici cu statut special si personalului civil din sistemul
administratiei penitenciareArt. 9. - Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, dupa caz, in conditii de pericol deosebit, desfasurata in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul incadrat in sistemul administratiei penitenciare care executa, conduce, coordoneaza sau contribuie la realizarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala si psihologica pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigatii, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori in conditii de pericol deosebit beneficiaza de un spor de pana la 30% calculat la salariul functiei de baza, respectiv la salariul de baza, care se acorda in acelasi cuantum de la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .

Art. 10. - (1) Sporul prevazut la art. 9 nu face parte din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza .

(2) Pentru functionarii publici nou-incadrati, reintegrati sau transferati, precum si pentru cei carora li s-a schimbat pozitia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire in functie, iar plata se va face lunar odata cu plata salariilor.CAPITOLUL IV
Conditiile de acordare a primei lunare de exceptie sau de
misiune speciala de pana la 50% din salariul functiei de baza
functionarilor publici cu statut special si personalului civil
din sistemul administratiei penitenciare, prevazuta la art. 17
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 11. - Functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care executa, in domeniul specific, lucrari de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de catre conducatorii acestora, beneficiaza de o prima lunara de pana la 50% din salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza .

Art. 12. - (1) Prima prevazuta la art. 11 se acorda pentru cel mult 5% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

(2) Numarul beneficiarilor primei se stabileste de catre ministrul justitiei, anual, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Repartizarea numarului beneficiarilor de prime pe unitati se stabileste, trimestrial, in Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Prima se acorda lunar, la propunerea sefilor structurilor din care functionarii publici cu statut special fac parte.

(4) Competenta de aprobare si acordare a primei lunare de pana la 50%, precum si de stabilire a cuantumului acesteia este urmatoarea:

a) ministrul justitiei, pentru directorul general si directorii generali adjuncti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

b) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile subordonate, personalul din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si personalul din Subunitatea de Paza si Escortare Detinuti Transferati;

c) directorii unitatilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.

Art. 13. - (1) Prima de pana la 50% se acorda functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare care efectueaza lucrari de exceptie in sensul alin. (2) ori executa misiuni speciale in sensul alin. (3).

(2) Sunt considerate lucrari de exceptie acele lucrari care:

a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizarii si functionarii structurilor din sistemul penitenciar;

b) necesita efectuarea unor activitati cu un grad ridicat de specializare;

c) sunt realizate in grupuri de lucru infiintate in vederea elaborarii unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar;

d) identifica noi surse de venituri.

(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activitati care:

a) au un grad de complexitate mai mare decat atributiile prevazute in fisa postului;

Afişează Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Penitenciare    Salarizarea unitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Dreptul de a pretinde premiul anual sub forma unui salariu scadent in prima luna a anului urmator s-a stins prin abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind inlocuit de plata prin executare succesiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 116/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Anularea apelului pentru vicii ale procedurii de comunicare a actelor procesuale. Consideratii privind dreptul la al 13-lea salariu garantat personalului din justitie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 78/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Recalcularea salariului bugetar prin legi de inlaturare a discrepantelor nu poate conduce la diminuarea salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie civila nr. 23/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului
Pronuntaţă de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei

Elementele sistemului de salarizare din Legea 330/2009
Sursa: EuroAvocatura.ro