Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare

  Publicat: 10 Mar 2010       19282 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea in sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 09/03/2010

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,

b) implica existenta unor riscuri deosebite pentru siguranta personalului sau pentru functionarea in bune conditii a sistemului penitenciar.

Art. 14. - (1) Prima prevazuta la art. 11 si procentul care se acorda se stabilesc la propunerea fundamentata si motivata in scris a superiorului ierarhic.

(2) Analiza indeplinirii conditiilor cerute se face in consiliul de conducere al unitatii, potrivit competentelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

(3) Plata primei de pana la 50% nu se acorda:

a) in toate situatiile in care nu se acorda salariul functiei de baza, respectiv salariul de baza;

b) pe timpul urmaririi penale si al judecatii.CAPITOLUL V
Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor
si altor activitati de perfectionare sau formare continua - art. 22
alin. (1) si (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 15. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat urmeaza cursuri de zi in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu acordul si in interesul unitatilor in care sunt incadrati, beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi aplicabile personalului din institutia de invatamant.

(2) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care urmeaza cursuri de cariera, precum si alte activitati de perfectionare sau formare continua beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut la data inceperii cursurilor si de celelalte drepturi salariale avute.

(3) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1) se emite ordin/decizie.

(4) In cazul in care functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare beneficiau si de alte indemnizatii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de baza de incadrare, acestea nu se mai acorda pe timpul cat se afla in situatia prevazuta la alin. (1).

(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din institutia de invatamant urmata de functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in conditiile prevazute la alin. (1) se face pe baza adeverintelor eliberate in acest sens de institutia de invatamant respectiva.CAPITOLUL VI
Salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul
administratiei penitenciare pusi la dispozitie in situatii
temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din
anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 16. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care sunt pusi la dispozitie ca urmare a neincadrarii in functii din diferite cauze neimputabile beneficiaza de salariul de baza de incadrare avut, cu exceptia indemnizatiei de conducere, precum si de celelalte drepturi salariale avute.

(2) Situatia ofiterilor si agentilor pusi la dispozitie in conditiile alin. (1) se solutioneaza in termen de 3 luni.CAPITOLUL VII
Salarizarea functionarilor publici carora le inceteaza
raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) si (4)
din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009Art. 17. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le inceteaza raporturile de serviciu primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la sfarsitul lunii in care a avut loc incetarea raporturilor de serviciu .

(2) Pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare avansati in gradul profesional urmator si carora le-au incetat raporturile de serviciu cu aceeasi data, in conditiile alin. (1), salariul de baza de incadrare se stabileste, proportional, in raport cu noul grad profesional.

(3) Functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare carora le-au incetat raporturile de serviciu, din initiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de baza de incadrare avut, precum si celelalte drepturi salariale avute, pana la data incetarii raporturilor de serviciu .Afişează Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 330/2009    OUG 1/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Penitenciare    Salarizarea unitara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Dreptul de a pretinde premiul anual sub forma unui salariu scadent in prima luna a anului urmator s-a stins prin abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind inlocuit de plata prin executare succesiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 116/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Nu a existat nicio justificare obiectiva si rezonabila care sa reclame o deosebire de tratament intre cele doua categorii de cadre didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 26/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Anularea apelului pentru vicii ale procedurii de comunicare a actelor procesuale. Consideratii privind dreptul la al 13-lea salariu garantat personalului din justitie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati Sectia C.M.A.S., Decizia civila nr. 78/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017

Recalcularea salariului bugetar prin legi de inlaturare a discrepantelor nu poate conduce la diminuarea salariilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie civila nr. 23/2017, in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru intarzierea nejustificata a platii salariului
Pronuntaţă de: Tribunalul C, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 922 din 21.04.2016

Functionari publici. Plata sporurilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 401 din 18.02.2010

Inexistenta obligatiei legale privind reincadrarea prin asimilare cu o functie aferenta unui post efectiv ocupat
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 107 din 11.01.2012Articole Juridice

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum va fi implementat sistemul salarizarii unitare dupa primul an de aplicare a legii?
Sursa: Guvernul Romaniei

Elementele sistemului de salarizare din Legea 330/2009
Sursa: EuroAvocatura.ro