Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

  Publicat: 19 Mar 2010       3558 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 18 martie 2010

(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
A fost promulgat la 11.09.1865
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE nr. 768 din 11 martie 2010

 • COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE nr. 68 din 9 decembrie 2009

  In baza prevederilor art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

  ministrul finantelor publice si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "ARTICOLUL 8 - Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate
  Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectueaza la data scadentei instrumentului financiar derivat, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentului financiar derivat fara scadenta, si reprezinta castigul obtinut de persoana fizica beneficiara si evidentiat in extrasul contului in marja emis de intermediar."

  2. La articolul 12, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Intermediarii au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra castigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, acest impozit reprezentand o plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicata de catre intermediari asupra castigului evidentiat la momentul vanzarii este de 1%.
  ........................................
  (3) Calcularea si evidentierea impozitului se realizeaza la data efectuarii tranzactiei de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, iar retinerea impozitului se realizeaza in momentul decontarii tranzactiei de vanzare sau al decontarii efectuate la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv al decontarii efectuate la data lichidarii, in cazul instrumentelor financiare derivate fara scadenta, iar termenul de virare si declarare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut".

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul C.N.V.M si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

  Art. III
  Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin .

 • Afişează Ordinul nr. 68/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    CNVM    Impozit    Codul Fiscal    OUG 25/2002

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Jurisprudenţă

  Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

  Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
  Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

  Dreptul la informare a actionarilor in societatile tranzactionate pe piata de capital
  Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia comerciala - Decizia 29 din 18.02.2010  Articole Juridice

  Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
  Sursa: EuroAvocatura.ro

  Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
  Sursa: EuroAvocatura.ro