Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa

OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa

  Publicat: 17 Apr 2010       3452 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 16 aprilie 2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.Avand in vedere:

 • necesitatea adoptarii unor masuri de natura sa permita acordarea de garantii pentru constructia de locuinte in cadrul programului, care sa raspunda unei necesitati sociale;

 • ca masurile a caror reglementare nu poate fi amanata sunt destinate contracararii principalelor efecte ale crizei financiare, in principal pentru a stopa scaderea volumului investitiilor, contractia tuturor industriilor adiacente sectorului imobiliar si implicit disponibilizarile de personal;

 • ca este necesara, de asemenea, adoptarea masurilor propuse in regim de urgenta pentru a putea permite executarea silita a locuintelor grevate de ipoteci legale de rangul I instituite in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice;

 • faptul ca, datorita caracterului sezonier al constructiilor, sustinerea cresterii economice pe termen scurt si mediu se poate realiza pe calea acordarii de credite pentru persoanele care doresc sa construiasca o locuinta, iar neadoptarea masurilor propuse ar avea consecinte negative asupra dezvoltarii sectorului constructiei de locuinte,
  tinand cont de faptul ca, in lipsa unor reglementari adecvate nu este posibila asigurarea unei garantari corespunzatoare a statului roman si acordarea efectiva de garantii de stat pentru constructia de locuinte in cadrul programului,
  intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, alineatele (1)iæ½(3) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  (1) Se aproba programul "Prima casa", denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat . Locuintele pot fi construite de beneficiari care detin in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta sau prin asociatii fara personalitate juridica, constituite din minimum 7 beneficiari, dintre care cel putin unul este proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.
  (2) Beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) pana la data solicitarii creditului nu a detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita;
  b) achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
  c) are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.
  (3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.
  .................................................
  (8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator."

  2. La articolul 1, dupa alineatul 7 se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)iæ½(7^4), cu urmatorul cuprins:
  "(7^1) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie urmatoarele sarcini:
  a) un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata garantiei, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini, cu exceptia celei prevazute la lit. b), pe toata durata garantiei;
  b) un drept de ipoteca legala de rangul II in favoarea bancii finantatoare, pe toata durata garantiei.

  (7^2) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica se instituie urmatoarele sarcini:
  a) un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata garantiei, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membri asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini, cu exceptia celei prevazute la lit. b, pe toata durata garantiei;
  b) un drept de ipoteca legala de rangul II in favoarea bancii finantatoare, pe toata durata garantiei.

  (7^3) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte in cadrul Programului. Ipoteca instituita in conditiile alin. (7^1) lit. a), respectiv alin. (7^2) lit. a), asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare, se intabuleaza dupa ce in prealabil a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara.

  (7^4) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului in conditiile stabilite in normele de implementare."

  3. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
  "(8^1) Dispozitiile art. 154 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul executarii silite pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului."

  4. La articolul 1, alineatul 11 se abroga.

  5. Articolul 2 se abroga.

  Art. II
  Solicitarilor de acordare a unei finantari garantate in cadrul Programului, aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, li se aplica dispozitiile legale in vigoare la data depunerii lor.

  Art. III
  Prevederile art. 1 alin. (8) si (8^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 se aplica si executarilor silite aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta

 • Afişează OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    OUG 30/2010    OUG 60/2009    Prima casa    Prima casa 2010    Terenuri    Locuinte    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.  Articole Juridice

  Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
  Sursa: EuroAvocatura.ro